منبع مقاله با موضوع مسئولیت اجتماعی و تحولات اجتماعی

دانلود پایان نامه

ایران در طی هر دو جنگ جهانی اعلام بی طرفی کرد اما توسط روس ها، ترک ها و انگلیس ها به
بهانه روابط ایران با آلمان مورد تجاوز قرار گرفت. به موجب این جنگ ناخواسته نیرو های متفین وارد ایران

 • شدند و در پی اشغال نیرو های متفین در جنگ جهانی اول قحطی بروز کرد که باعث از بین رفتن مردم شد.
  در جنگ جهانی دوم نیز در پی اشغال ایران ارتش ایران متلاشی شد؛ رضا شاه پس از اشغال استعفا کرد و
  ایران به آلمان اعلان جنگ داد و راه آهن سراسری ایران به خدمت نیرو های متفین در آمد. در هر دو دوره
  ضعف حکومت باعث اشغال ایران و وارد آمدن ضربات سنگینی به جامعه ایران شد.
  شاید بتوان سیر هنر و خلاقیت های هنری اروپا از قرن 14 تا 22 میلادی را به دو دوره کلی تقسیم
  کرد. دوران اول که از قرن 14 تا 16 میلادی را در بر می گیرد که برخلاف مخالفت های کلیسا، علم و دانش
  در حال توسعه و پیشرفت بود و کتب متعددی در حوزه های مختلف علمی، ادبی، تاریخی و پزشکی چاپ و
  منتشر می شد. هنر و ادبیات در این قرون بیشتر جنبه های مذهبی، اخلاقی، عشقی و یا طنز آلود داشتند و
  موضوع آثار هنری و سوژه های آنها بیشتر حالتی رسمی، درباری و مذهبی داشتند. در دوره دوم هنر پس از
  قرن 16 میلادی علاوه بر پیدایش سبک های هنری جدید و مدرن، نوعی بازگشت به گذشته و وام گیری از
  هنر یونان و روم نیز -مخصوصا پس از رنسانس- تجربه شد که تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و علمی
  اروپا در این دوران بدون شک تاثیراتی در بروز این تغییرات در سبک های هنری بدنبال داشته است. موضوع
  آثار هنری علاوه بر استفاده از سوژه های مذهبی به حالت های غیر رسمی مردم عادی، مناظر طبیعی و
  .) طبیعت بی جان و بازنمایی هنر دوران کلاسیک یونان و روم بود )گامبریچ، 1373
  هنر از لحاظ کارکرد، کارکرد های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. تا پیش از قرن 13 میلادی
  کارکرد هنر از لحاظ تئوری به صورت رسمی کارکردی اجتماعی بیان نمی شد اما از قرن 13 میلادی نظریه
  ای مبنی بر مسئولیت اجتماعی هنر و هنرمند توسط جامعه شناسان سوسیالیست فرانسوی مطرح شد )یگانه،
  53 (. در حوزه سیاسی از قابلیت هنر برای بسیج نیرو ها در جهت منافع سیاسی، هویت بخشی و ،1386
  مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی

 • وحدت بخشی در جامعه استفاده می شود. بازگشت به گذشته و الهام از ادبیات و هنر دوران گذشته پس از
  رنسانس شدت گرفت و جنبه های باستان گرایانه و ملی گرایانه در هنر کلاسیک نمود یافت. بطور مثال می
  توان بازگشت به گذشته را در آثار تولیدی حکومت هایی که این تفکرات را نمایندگی می کنند مشاهده کرد.
  17
  1 به خوبی این باستان گرایی 6 در معماری رسمی دولت پهلوی قابل مشاهده است که از شاخصه – در تصویر 1
  های هنر و معماری دوران هخامنشی استفاده شده است.
  ) 1 استفاده از عناصر معماری هخامنشی در بنای ساختمان بانک ملی )کیانی، 1383 – تصویر 1
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.