منبع مقاله با موضوع مخالفان اصلاحات و مراکز آموزشی

دانلود پایان نامه
 • تولید افزایش یافت. اما در این دوران تحولاتی در صنایع رخ داد و روابط تجاری توسعه یافت. در اواخر قرن
  پانزدهم تغییرات وسیع و همه جانبه ای رخ داد که منجر به تغییرات ناگهانی و ارزنده ای در افکار مردم قرن
  شانزدهم میلادی گردید. این تغییرات حاصل تلاش های افرادی بود که در جستجوی کشف مجهولات در
  زمینه علوم دینی و غیر دینی بودند. از حدود اواسط قرن پانزدهم مطالعه و یادگیری اشعار یونان و روم قدیم
  .)3 ، رواج یافت و چنان می نمود که گم گشتگان راه خود را بازیافته اند )بیانی، 1373
  یکی از مهمترین صنایع و اختراعاتی که توانست جهان را متحول کند در این دوران بروز کرد و آن
  اختراع صنعت چاپ در سال 1454 میلادی توسط گوتنبرگ بود که تحولی بزرگ را در نشر علم و دانش در
  453 (. اختراع گوتنبرگ موجب پیشرفت های علمی، سیاسی، مذهبی، جامعه ، جهان ایفا کرد )گیدنز، 1386
  243 (. کتاب هایی چون کتاب مقدس، اسناد و ، شناختی، اقتصادی و فلسفیِ پس از آن شد )گاور، 1381
  گزارش ها و قوانین و حتی کتاب قانون ابن سینا به زبان عربی در ایتالیا از جمله اولین کتاب هایی بود که
  چاپ شد و سپس این صنعت به دیگر نقاط اروپا و آسیا وارد شد. این اختراع در پی گسترش علوم بتدریج
  باعث انتشار گسترده تر اطلاعات، رشد مراکز آموزشی، رنسانس و انقلاب صنعتی شد.
  نیمه اول قرن شانزدهم را باید فصل اکتشافات بزرگ این قرن دانست که با کشف سرزمین های
  ناشناخته توسط دولت های اروپایی همراه بود، اما نیمه دوم این سده شکوه و غنای نیمه اول را نداشت
  57 (. جنبش های سده شانزدهم اروپا در آفریقا و آسیا چندان اثر نداشت )مازویه، 1383 ( و ، )مازویه، 1383
  این قاره ها به روند این تغییرات نپیوستند. علاوه بر پیشرفت در اکتشافات جغرافیایی، اقتصاد به واسطه کشف
  آمریکا و استخراج طلا از آنجا شکوفا شد و تجارت به واسطه رشد مبادلات با آسیا رونق بیشتری یافت
  .)4-5 ، )لاندلن، ب 1332
  مطلب مشابه :  دانلود مقاله اجتناب ناپذیری و شرایط شاهد

 • قرن هفدهم میلادی را مازویه ) 1383 ( دوره بحران ها نامگذاری کرده که این بحران ها ناشی از پی
  گیری آزادی های دینی و حقوق فردی بود ) 112 (، این بحران ها و جنگ های منتج از آن، در نهایت منجر
  ، به استقرار حکومت های سلطنتی گشت و قدرت سیاسی نجبا و روحانیان را کاهش داد )لاندلن،ب 1332
  35 (. این تقابل میان مخالفان اصلاحات دینی )کاتولیک ها( و پروتستان ها در کشور های مختلف اروپایی
  چون آلمان، انگلیس و فرانسه رخ داد.
  13
  در انگلیس ژاک اول که توانسته بود دو بخش انگلیس را متحد کند نسبت به مسائل مذهبی تعصبی
  نشان نمی داد. لذا کاتولیک ها توطئه ای علیه پادشاه و پارلمان را طرح ریزی کردند که با کشف این توطئه
  رهبران آن اعدام و کاتولیک ها از خدمات عمومی اخراج شدند. این کشمکش ها پس از ژاک اول در زمان
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.