منبع مقاله با موضوع تحولات اجتماعی و باستان گرایی

دانلود پایان نامه
 • را با رهبران ملی گرای مصر نو گسست. به این ترتیب سیاست گفتمانی مصر باستان با مصر ملی اعراب
  جایگزین شد. در تلاش برای از بین بردن توان نیرو های مخالف، جمال عبدالناصر شروع به تسویه اخوان
  المسلیمن -که حامیان زیادی میان کشاورزان و مردمان فقیر طبقه کارگر شهری داشتند- کرد که به گروه
  های دیگر هم کشیده شد. بسیاری از مصری ها به ادبیات عرب متمایل شدند. برای نسل های جوان مصری
  که پس از انقلاب 1352 متولد شده بودند در پایان دهه 1352 مصر به عنوان مصر باستان تعریف می شد.
  بهرحال شناخته شدن با هویت عربی هیچگاه در دل های مصری ها رسوخ نکرد تا به عنوان مشی رسمی باقی
  بماند زیرا مصریان بندرت به حکومت اعتماد داشتند، جمال عبدالناصر به عنوان یک فرد ضد استعمار در بین
  مردم شناخته شده بود نه به عنوان رهبر حکومت، سیاست سرکوبگرانه عبدالناصر حس ترس و بد گمانی را
  در مردم به وجود می آورد، انکار ملی گرایان تاریخی مصر نوعی تحقیر نسل های بزرگتر مصری به شمار می
  رفت، لفظ عرب در ادبیات مصری به قبایل بدوی شبه جزیره عربستان اطلاق می شد و اتحادیه عرب به
  موجب رقابت ها، دشمنی ها، اختلافات و برخورد های میان رهبران عرب به تعهدات خود جامه عمل نپوشیده
  .)Hassan, 2222, 227- بود ) 223
  16
  3-2 روند پیدایش و رشد اندیشه باستان گرایی
  توجه به انسان، جامعه و تشکیلات اجتماعی پس از ظهور طبقه سرمایه دار در اروپا باعث توجه
  بیشتر به مسائل انسانی شد. بورژوازی به نظر وبر باعث شد ساختار های حزبی و پایگاه هایی که منشا اعتبار و
  242 (. این طبقات از طریق تحصیل علم و -245 ، شان اجتماعی افراد درجامعه اند شکل بگیرد )گیدنز، 1386
  دانش، کسب سرمایه و تولید و تحول در فناوری ها باعث اعتلای توان و نفوذ خود در اداره دولت ها می
  شدند. چاپ، رنسانس، تشکیل طبقه سرمایه دار، انقلاب صنعتی و دیگر تحولات علمی و عقیدتی پس از پایان
  قرون وسطی رخداد هایی با برهم کنش های متقابل بود که در طی چندین قرن در اروپا به وقوع پیوسته بود.
  بورژوازی و طبقاتی شدن باعث گسترش علم و پیدایش اندیشمندانی از جمله نیچه، هگل، مارکس، لوتر و…
  در زمینه های فلسفه، علوم سیاسی، اصلاحات دینی شد و این اندیشمندان نیز تاثیرات متقابلی بر جنبش
  بورژوازی و تحولات اجتماعی داشتند.
  دولت های ملی که در واقع محصول این تحولات به شمار می رود از نظر مارکس و انگلس حافظ
  33 (. طبقه سرمایه دار به علت در دست ، منافع طبقه بورژوا در جامعه قلمداد می شود )بشیریه، 1385
  داشتن دولت از یک سو و علم و دانش از سوی دیگر برای حفظ جایگاه و قدرت خود دست به تعریف هویتی
  مطلب مشابه :  دانلود مقاله انگیزه ها و اهداف و خلافت عباسی

 • مشترک با توسل به تاریخ گذشته می زدند. در برخی موارد چون آلمان دوران هیتلر این تاکید بر هویت و
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.