منبع مقاله با موضوع باستان شناسی و انقلاب صنعتی

دانلود پایان نامه

اواسط این قرن ژان للاند 17 از سوی هنری ششم مامور به تهیه فهرستی از بناهای تاریخی شد تا به عنوان

 • 12 (. اولین مجمع باستان شناسی رسمی شناخته شده ، بقایای گذشته نگهداری و ثبت شوند )ادکینز، 1382
  با نام انجمن باستان دوستان 18 مربوط به سال 1572 میلادی در لندن بود که با هدف محافظت و مطالعه آثار
  17 – John leland
  -18 این انجمن در سال 1626 به دستور پادشاه انگلستان از بیم فعالیت های وطن پرستانه تعطیل شد و در سال 1727 از نو شروع به کار کرد )عبدی،
  .)63 ،1378
  18
  باستانی تشکیل شد. کار رسمی باستان شناسی بریتانیا در 1731 میلادی با واحد مهندسی ارتش آغاز شد و
  در حدود سال های 1844 میلادی با تاسیس انجمن باستان شناسی بریتانیا تمامی علاقه مندان را به صورتی
  متشکل گرد هم آورد. این ساخت و کار های باستان شناسی و حمایت از این فعالیت ها تنها منحصر به
  انگلیس نبود. در کشور هایی چون سوئد )تشکیل ادارات باستان شناسی به نیمه های قرن شانزدهم میلادی(
  و امریکا ) در 1733 میلادی رییس جمهوری مطالعه آثار باستانی را در برنامه کاری دولت خود گنجاند و بعد
  .)62-64 ، ها انجمن باستان دوستان آمریکا تاسیس شد( نیز این دانش مورد توجه بود )عبدی، 1378
  باستان شناسی در این دوران به عنوان یک سرگرمی و تفریح طبقه اشراف و سرمایه دار به شمار می رفت.
  طبقه بورژوا همانطور که پیش از این نیز گفته شد پس از رنسانس و انقلاب صنعتی قدرت تاثیر گذاری بر
  حکومت و کنترل جامعه را در دست داشت. این طبقه به واسطه خلاقیت، دانش و توان مالی، در شکل گیری
  و تحول رشته ها و مجامع علمی و فلسفی و سیاسی از نقش بسزایی برخوردار بود. در قرن 17 میلادی علاوه
  بر ثبت و ضبط آثار و تهیه نقشه های توپوگرافی، به بررسی و مطالعه این آثار نیز توجه شد. افزایش علاقه به
  آثار و اشیا عتیقه و سفر های تفریحی و زیارتی در قرن هجدهم میلادی موجب گرایش بیشتر به کاوش
  12 (. فعالیت های باستان شناسی در قرن 18 ، محوطه ها نسبت به بررسی و مطالعه آنها شد )ادکینز، 1382
  مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع نظریه پردازان سرمایه اجتماعی و نظریه سرمایه اجتماعی

 • میلادی توسط جان وینکلمن ادامه یافت و از قرن 13 میلادی باستان شناسی به عنوان دانش، به تعیین
  قدمت تقریبی آثار باستانی می پرداخت. با فعالیت های طبقه بندی سه دوره ای 13 سنگ، برنز و آهن
  کریستین یورگنس تامسن و دستیار وی جاکوب آسموسن وارسا که محصل رشته حقوق بود، فعالیت های
  باستان شناسی شکل دیگری به خود گرفت. وارسا با دریافت حمایت های پادشاه دانمارک و رها کردن رشته
  حقوق به عنوان بنیان گذار باستان شناسی شناخته شد )ملک شهمیرزادی، 1375 (. همزمان در این دوران در
  کنار فعالیت های استعماری کشور های اروپایی در شرق کشفیاتی نیز در این سرزمین ها توسط برخی زبان
  شناسان و باستان شناسان به وقوع پیوست به طور مثال کشف سنگ روزتا در مصر، منشور کوروش در عراق
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.