منبع تحقیق با موضوع بهره وری و کیفیت زندگی کاری و برنامه های کیفیت زندگی کاری

دانلود پایان نامه

تعلیم و آموزش به کارکنان

 • توسعه وظایف خاص شغلی و چرخش شغلی
  2-1-14-5 جداول کاری منعطف
  چنین جداولی در قالب سه شکل وجود دارد: زمان منعطف و ساعات کاری شناور، استخدام پاره وقت یا کار مشارکتی و کار فشرده ی هفتگی. سازمانهایی که در کنار برنامه های کاری روزانه و معمول خود چنین برنامه های کاری را به اجرا می گذارند، در صدد برآمده اند تا از طریق بهره مندی بیشتر از منابع انسانی خود، کیفیت زندگی کاری آنان را نیز بهبود بخشند(رابینز،417،1374)
  2-1-14-6 ارتباط با کارکنان:
  از نظر مدیران ارشد سازمانها پس از بهره وری، برپایی راه هایی برای ارتباط با کارکنان، یکی از اولویت های مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی می باشد. بهبود ارتباط میان کارکنان، یک روش اثربخش و کارآمد برای بهبود بهره وری و کیفیت زندگی کاری شناخته شده است. ارتباط می تواند انتقال اندیشه های کارکنان را در راستای بهتر شدن فراورده ها و دگرگونی های سازمانی آسان سازد و در همان حال احساس مشارکت کارکنان را در کار افزایش دهد و آنان را در نظارت بر کار خود هدایت کند.
  2-1-14-6 نوسازی سبک سازمانی
  راه های متداول برای ایجاد سبک نو در سازمان شامل الف) افزایش سطح مشارکت و ب) به کاربردن نظریه Z‌ می باشد. اثربخشی مشارکت در تصمیم گیری به چندین عامل بستگی دارد که این عوامل عبارتند از خواست و آمادگی کارکنان برای مشارکت در تصمیم گیری، نوع دامنه تصمیم های کارکنانی که در آن شرکت می جویند، میزان اطلاعاتی که سازمان آمادگی دارد در اختیار کارکنان قرار دهد و آمادگی و همراهی سرپرستان و مدیران در اجازه دادن به زیردستان برای مشارکت. برخی از کوشش های کیفیت زندگی کاری که چندین برنامه را در هم گرد می آورد، بر سازمان و شیوه برخورد آن با کارکنانش اثر بسیار گسترده تر باقی می گذارد. یکی از این کوشش ها برپایه نظریه Z می باشد. ویژگیهای نظریه Z بدین قرار است:
  استخدام بلند مدت که به شیوه غیر رسمی عنوان می شود.
  ترفیع و ارزشیابی که به طور نسبی به کندی انجام می گیرد.
  مسیرهای ترقی شغلی گوناگونی که از راه خدمت در پست های مختلف سازمان پیموده می شود.
  داده های برنامه ریزی و حسابداری گسترده ای که به منظور آگاهی دست اندرکاران و تصمیم گیری جمعی و نه برای نظارت جمع آوری می شود.
  تصمیم بر پایه داده های درست و بر اساس تناسب آن با کل سازمان و نه فقط مطابق نیاز یک بخش گرفته می شود.
  برای گرفتن تصمیم ها و اجرای آنها مسئولیت مشترک وجود دارد. اگر چه تصمیم ها اغلب از سوی یک نفر هدایت می شود (رابینز، 1374، 372-370).
  2-1-15 نسل های سه گانه کیفیت زندگی کاری
  برنامه های کیفیت زندگی کاری از نظر ساختار، محتوا و فرایند، از بدو پیدایش تا کنون سه نسل را پشت سر گذاشته است که در جدول 2-2 نشان داده شده است.
  جدول2-2- نسل های سه گانه برنامه های کیفیت زندگی کاری (تمجیدی،1386، 31)
  مؤلفه ها
  مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع حفظ و نگهداری کارکنان و فواید ارزیابی عملکرد

 • نسل اول
  نسل دوم
  نسل سوم
  ساختار
  کیفیت زندگی کاری خارج یا موازی ساختار معمول سازمان بوده، بعنوان برنامه تلقی می شود.
  کیفیت زندگی کاری تا حدی با ساختار معمول سازمان یکپارچگی ایجاد می کند.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.