منابع پایان نامه ارشد با موضوع مستدل و مستند بودن و حقوق مدنی و سیاسی

دانلود پایان نامه

گفتار چهارم-حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

 • قانون کیفری تجلی باورهای بنیادین قانونگذار در شیوه رویایی درباره هنجارشکنی مخاطبان خود است.سیاست جنبی نیز روح حاکم بر کالبد بیجان قانون است. حقوق کیفری نیز در شمار حقوق مدنی و سیاسی قرار گرفته اند. دست کم 15 اصل از قانون اساسی ایران به این حقوق اختصاص یافته است.
  در این راستا در مورخه 20/1/1383 ریاست وقت قوه قضائیه خطاب به قضات، و مسئولان زندان بخشنامهای صادر نمودند که کمتر از یک ماه بعد در تاریخ 15/2/1383 در قالب طرح در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
  در جریان بررسی طرح مذکور یکی از نمایندگان در توجیه برای تصویب این طرح بیان نموده است «مهم این است که یک مجموعه مستقل و کدمند با رویکردجدید قوه قضائیه منطبق بر کلیات قانونی ارائه شود که گویای نیاز فعلی و فوری و ملی و بینالمللی ما است و یک مساله مهم که مجموعه اینها در کنار هم قرا بگیرند و به اصطلاح تابلو بشود به عنوان پیشانی نظام مقدس ما خودش موضوعیت دارد1»
  قانون مورد بحث دارای یک مقدمه و 15 بند است که چهارده بند نخست حقوق مورد نظر قانونگذار و در بند پانزدهم مسائل مربوطه به نحوء اجرایی کردن این قانون بیان شده است.
  محورهای مورد تأکید در قانون مورد بحث عبارتند از:
  1- کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت با رعایت قوانین و حکم و دستور قضائی مشخص و شفاف
  2- انحصار محکومیتها به مباشر، شریک، معاون جرم و صدور آنها وفق ترتیبات قانون
  3- حاکمیت اصل برائت تا اثبات جرم در دادگاه صالح و قطعیت آن
  4- مستدل و مستند بودن رأی به مواد قانونی یا منابع معتبر در صورت نبودن قانون
  5- حق برخورداری هرکس از امنیت لازم در پناه قانون
  6- رعایت حق دفاع متهمان متکی فهم و در محاکم و دادسراها و فراهم کردن فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای آنان
  7- رعایت کامل اخلاق و موازین اسلامی در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم و در مظان اتهام و مرتکبان
  8- اصل منع دستگیری و بازداشت افراد در جریان قرار دادن خانواده دستگیر شدگان
  9- اجتناب از ایزای افراد و تحقیر و استخفاف آنان
  10- خودداری بازجویان و مأموران تحقیق در اقدامهای خلاف قانون از قبیل پوشاندن سر
  11-انجام بازرسیها و معاینات محلی بدون مزاحمت در کمال احتیاط
  12- عدم تعرض به اسناد و مدارک و عدم افشای مضمون آنها
  13- ممنوعیت شکنجه و اخذ اقرار به اجبار
  مطلب مشابه :  سازمان ملل متحد و عربستان سعودی

 • 14- تحقیقات و بازجوئیها منطبق با شیوه های علمی و قانونی
  15- برخورد جدی براساس قوانین
  16- طرح پرسشهای مفید و روشن و مرتبط با اتهام
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.