مقاله نگهداری و مطالعه

دانلود پایان نامه
 • جایگاه نگهداری حیوان تا انتهای جراحی
  1،1-کف دستگاه : یک صفحه فلزی که بدن حیوان روی آن قرار می گیرد.

  • دو میله گوش[55] (Ear bar) وارد گوش های حیوان می شود. این میله ها مدرج اند.
  • محل قرار گیری سر حیوان : در جلوی دستگاه سر حیوان در میان دو قسمت این محل قرار می گیرد. در بخش پایینی سوراخی است که دندان های بالایی موش صحرایی در آن قرار می گیرد. بخش بالایی توسط پیچی به سمت پایین آورده می شود تا سر حیوان ما بین این دو بخش کاملاٌ فیکس شود. حال برای صاف کردن[56] سر حیوان می توان آن را به جلو یا عقب، بالا یا پایین حرکت داد. برای بالا و پایین بردن سر حیوان یک قسمت مدرج[57] وجود دارد که میزان حرکت را نشان می دهد.

  • جایگاه یافتن نقطه مورد نظر برای جراحی

  2.1 دارای میله ای است که در نوک خود جایگاه مخصوصی برای قرارگیری الکترود هدایتی دارد.
  2.2 بخش عقب و جلو[58] برنده الکترود هدایتی
  2.3 بخش تنظیمی حرکات جانبی[59] الکترود هدایتی
  2.4بخش تنظیمی ارتفاع[60] الکترود هدایتی
   
   
  شکل3-2.  دستگاه استریوتاکسی
   
   
  3-11-2. آماده کردن حیوان برای جراحی
  حیوان به اتاق جراحی منتقل شده و با ترازو وزن می شد. بعد از نوازش و هندلینگ، به موش کتامین و زایلازین با نسبت 60% (5 میلی لیترکتامین به 3 میلی لیتر زایلازین) به صورت داخل صفاقی، تزریق گردید. سپس موهای سر حیوان کاملاٌ تراشیده شده و برای حفظ حرارت بدن در حین جراحی در حوله قرار می گرفت. تا این مرحله موش برای جراحی و قرار گیری در دستگاه استرئوتاکسی ((Stoelting – USA آماده می شد.
  نحوه قرارگیری حیوان در دستگاه استریوتاکسی بدین صورت است که یک Ear bar ثابت و دیگری متحرک است. Ear bar ها باید طوری در گوش حیوان قرار گیرند که آسیبی به گوش وارد نشود و عدد مربوط به دو Ear bar با همدیگر برابر باشد. سپس سر حیوان به همان گونه که قبلاٌ توضیح داده شد در دستگاه ثابت گردید(شکل 3-3).
  شکل3-3.  فیکس کردن سر موش صحرایی
  برای جلوگیری از آسیب به چشم حیوان، در حین جراحی پنبه ای با آب مقطر خیس شده و روی چشم موشها قرار گرفت. و در تمام مراحل جراحی نکات استریلاسیون رعایت شد. وسایل جراحی استریل و مکان جراحی ضد عفونی و بسته گردید. از یک چراغ مطالعه برای ایجاد نور مناسب برای ناحیه جراحی استفاده شد. ابتدا 1/0cc لیدوکاوئین آدرنالینه3 درصد بصورت زیر جلدی در ناحیه ی جراحی تزریق گردید. سپس، پوست سر و بافت های پیوندی کنار زده شدند تا جمجمه بطور وضوح نمایان شود. نقطهBregma و Lambda (لامبدا نقطه ای است در وسط مثلت ایجاد شده توسط محل بر خورد خط امتدادی دو نیمکره از Midline با خط فرضی Interaural) بر روی جمجمه تعیین شدند (شکل 3-4).
   
  شکل3-4.  نمای پشتی- جانبی از جمجمه موش (Paxinos Atlas 2004)

  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.