مقاله موش صحرایی نر و گیاه ازگیل

دانلود پایان نامه

 •  
   
   
   
   
   
   


 •  
   
   
   
   
   
   
  3-1 . مقدمه
  در این فصل نحوه انجام پژوهش و جمع­آوری اطلاعات بیان می­شود. موضوعات مورد بحث در این فصل عبارتند از: طرح پژوهش، مشخصات آزمودنی­ها، محیط پژوهش، تغذیه آزمودنی­ها، ابزار­های اندازه­گیری، متغیر­های پژوهش، دوره و زمانبندی تمرین­، روش عصاره گیری، نحوه مکمل دهی، چگونگی و روش انجام استریوتاکسی، نحوه انجام تست پارکینسونی، بافت برداری جسم مخطط، تهیه بافر، انجام هموژنایز، تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی و روش آماری.
  3-2. طرح پژوهش
  در تحقیق حاضر از چهار گروه موش صحرایی تحت عنوان گروه پایه­، گروه کنترل پارکینسونی(که به جای آنتی اکسیدان سالین دریافت می­کرد)،گروه مصرف آنتی اکسیدان همراه با ایجاد تخریب توسط 6-هیدروکسی­دوپامین[52] وگروه تمرین (­که به نوبه خود به زیر گروه­های مربوطه تقسیم شدند و به مدت 12 هفته روی چرخ دوار فعالیت کردند) استفاده شد. این زیرگروهها عبارتند از1- گروه تمرین، 2- گروه تمرین همراه با ایجاد تخریب توسط 6-هیدروکسی­دوپامین،3- گروه تمرین همراه با ایجاد تخریب توسط 6-هیدروکسی­دوپامین و مصرف آنتی اکسیدان. گروه کنترل پارکینسونی به مدت 12 هفته در قفس نگهداری شد سپس 6-هیدروکسی­دوپامین به داخل بطن مغز آنها تزریق گردید. گروه پایه نیز به مدت 12 هفته در قفس نگهداری شد. گروه مصرف آنتی اکسیدان نیز به مدت 12 در قفس نگهداری شد و عصاره گل گیاه ازگیل ژاپنی هفته­ای سه بار به میزان 200میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دریافت کرد و در انتها 6-هیدروکسی­دوپامین به داخل بطن مغزی آنها تزریق گردید. با توجه به تعداد گروه­های آزمودنی و از آنجایی که آزمودنی­ها در آزمایشگاه به لحاظ بسیاری از متغیر­ها تحت کنترل بودند و اعمال متغیرهای مستقل در اختیار محقق بود، از این رو روش تحقیق از نوع تجربی بود.
  3-3 . آزمودنی­ها و دسته بندی آن­ها
  50 سر­ موش صحرایی نر با نژاد ویستار از انستیتو پاستور شمال ایران (آمل) خریداری و به مرکز تحقیقات(آزمایشگاه دانشگاه مازندران) منتقل شد. حیوانات پس از ورود به محیط پژوهش و آشنایی دو هفته­ای با محیط جدید و نحوه فعالیت روی چرخ دوار، به صورت تصادفی به چهار گروه اصلی پایه­، کنترل پارکینسونی،آنتی اکسیدانی و تمرین تقسیم شدند. گروه تمرین شامل زیر گروه­های 1- گروه تمرین سالم، 2- گروه تمرین همراه با تزریق 6-هیدروکسی­دوپامین،3- گروه تمرین همراه با مصرف آنتی اکسیدان و تزریق 6-هیدروکسی­دوپامین بودند(شکل 3-1). از آنجا که وزن حیوانات دقیقاً یکسان نبود، لذا برای یکسان­سازی آزمودنی­ها به لحاظ وزنی، ابتدا وزن­کشی شده و در قفس­های با تفاوت وزنی 20 گرم دسته بندی شدند. سپس از هر ­یک از قفس­ها با دسته بندی وزنی مشخص، یک موش به طور تصادفی انتخاب شده و در گروه­های اصلی قرار داده شد و سعی بر آن شد تا میانگین وزن بین گروه­های مختلف تا حد ممکن به هم نزدیک باشند. بر این اساس، میانگین وزن موش­های گروه­های مختلف پس از دسته بندی پژوهش به طور متوسط 7±210 گرم بود. سن همه آزمودنی­ها 10-8 هفته بود. آزمودنی­ها در ابتدای هر هفته وزن­کشی می­شدند. همه گروه­ها به صورت آزاد به آب و غذا دسترسی داشتند.
  جدول 3-1. گروه­های اصلی و ویژگی­ آنها

  مطلب مشابه :  اثرات زیست محیطی گردشگری و اثرات زیست محیطی
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.
  تور بدروم تور استانبول