مقاله مصرف کنندگان و روش ترکیبی

دانلود پایان نامه

اهداف مختلف راجع به عملکرد باتری در PHEVs توسط کنسرسیوم پیشرفت باتری آمریکا و MIT  و EPRI تنظیم شده است .(USABC).
کنسرسیوم پیشرفت باتری آمریکا دو نوع باتری در نظر گرفته است : یکی باتری با قدرت یا انرژی بالا که ۱۰ مایل (PHEV 10 ) از AER در یک خودروی SUV ۱۹۵۰ kg را ارایه می دهد. و یک باتری با انرژی یا قدرت کم که ۴۰ مایل (PHEV 40  ) از AER در یک خودروی Sedan  متوسط 1600kg ارایه می دهد. تجزیه و تحلیل MIT   بریا خودروی Sedan   متوسط با دامنه ۳۰ مایل در روش ترکیبی اهدافی دارد. EPRI یک PHEV 20 و PHEV 60 خودروی Sedan   متوسط را ارایه می دهد.

 •  
  چرخه های مختلف رانندگی در نظر گرفته شده:
  استفاده از USAB در نیرو سنج برنامه زمانبندی رانندگی شهری  (UDDS ). MIT در UDDS به عنوان تست سوخت بزرگراه (HWFET) و برنامه زمانبندی US06 استفاده می شود (قسمتی از روش تست فدرال مکمل که با مشخصه مهاجم بودن است) و در نهایت EPRI در چرخه رانندگی که شامل HWFET و UDDS است، استفاده می شود. در تمام موارد اهداف باتری قدرت، انرژی، طول عمر تحت پوشش  قیمت است. این اهداف به پیش فرض ساخته شده در مورد طراحی PHEV، چرخه رانندگی خودرو و وزن باتری و رفتار شارژ بستگی دارد.
  جدول( ۱-2) : پیش فرض PHEV و اهداف باتری ( توسعه بلند مدت )
  1-7-2  قیمت های باتری : روند فعلی و انتظارات
  قیمت باتری های لیتیوم یون ( به عنوان مثال در سلول، ماجول و سطح بسته) شامل هزینه مواد ( به عنوان مثال مواد های کاتد یا آند ) هزینه ساخت و هزینه های دیگر می باشد. ( به عنوان مثال R&D، بازاریابی، حمل و نقل ). هزینه های مواد حدود  ۷۵٪ از قیمت کل بسته باتری است در  حالی که سازندگان و هزینه های دیگر به ترتیب حدود ۵٪ و ۲۰٪ را نشان می دهد. برای یک تجزیه و تحلیل دقیق تر از هزینه های مربوط به باتری، به عنوان مثال (اندرسون، ۲۰۰۹ )
  یک لیست از قیمت های باتری لیتیوم یون فعلی در جدول ۲ داده شده است (پترسون، ۲۰۰۹ ). قیمت فعلی در حدود ۷۰۰ الی ۱۰۰۰ دلار /kwh یا حتی بیشتر می باشد .
  جدول (1-3) قیمت فعلی از باتری های لیتیوم یون
  امروزه  حجم تولید بالای نشان می دهد که قیمت های باتری لیتیوم یونی به طور قابل ملاحظه در مدت کوتاه کاهش می یابد. به عنوان نمونه انتظار می رود که قیمت باتری لیتیوم یون افت زیادی از 395$/kwh  و260  $/kwh   به ترتیب برای یک 10PHEV  و یک 40PHEV  با واحد های ۱۰۰۰۰۰ تولید شود.  قیمت باتری توسط محدود USABC از 300$/kwh   تا 200 $/kwh   به ترتیب برای 10PHEV   و 40PHEV تنظیم می شود. تخمین MIT   برای یک PHEV 30  نیاز به کاهش قیمت تا 320$/kwh   دارد. در آمریکا هدف وزارت  انرژی 250$/kwh   در سال ۲۰۱۵ می باشد .
  اگر قیمت باتری از 1300$/kwh  به حدود  500$/kwh  کاهش پیدا کند  قیمت های PHEVs برای مصرف کنندگان موثر خواهد بود.
  با این حال هنوز کاهش قیمت در این مقیاس ثابت نشده است. با اینکه حجم تولیدی در حال حاضر مهم است، قیمت های در طول ۹ سال گذشته ثابت باقی نمانده است. بنابراین اهداف فوق نمی توان تضمین کرد .
  قیمت های باتری لیتیوم یون انتظار می رود که نسبت به باتری های NIMH کمتر باقی بماند اما محدوده 600 $/kwh  الی  700$/kwh  در کوتاه مدت واقعی تر دیده می شود .
  شکل (1-3) : تکامل قیمت بسته باتری لیتیوم یون برای 40PHEV   از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ را نشان می دهد.
   
   
   
  مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درمورد سلجوقیان روم و خوارزمشاهیان

 • 1-8  ویژگی های باتری
  در زیر جدول (1-4 ) محدوده ی معمولی برای پارامتر های کلیدی باتری در ارتباط با انواع مختلف  خودرو در زمانی که انرژی خودشان و هزینه عملکرد در نظر گرفته شده، مطرح شده است.
  جدول (1-4) : عملکرد باتری معمولی برای کوتاه مدت ( ماشین متوسط )
  1-9 تغییر پارامتر ها در مقایسه با AER
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.