مقاله رایگان با موضوع هزینه تولید و تکنولوژی

دانلود پایان نامه

به خاطر اینکه E1 وE2 در سطح های بالاتر نسبت به E6 و E7 در پیشرفت یک عفونت HPV بیان می شوند، چندین پژوهشگر پیشنهاد داده اند که آنها ممکن است بهترین هدف برای طراحی یک واکسن درمانی باشند که مراحل اولیه بیماری را درمان می کنند (144،151).
2-17-1- واکسن های نوترکیب با ناقل زنده

 • استفاده از ارگانیسم های بیماری زای زنده اما ضعیف شده (تخفیف حدت یافته) به عنوان واکسن یک روش قدیمی برای تولید واکسن با مزایای قابل توجه می باشد. تمام ارگانیسم ها یک پاسخ ایمنی قوی را القا می کنند که شامل آنتی بادی و سلول های ایمنی می شوند و به طور کلی باید خیلی کم تزریق شود (152). به دلیل اینکه HPV نمی تواند در کشت رشد کند، پژهشگران ژن های HPV را به باکتری ها و ویروس ها برای ایجاد واکسن های با ناقل زنده نوترکیب اضافه کردند. این وکتورهای میزبان یک آنتی ژن را همراه با آنتی ژن های خود بیان می کنند که یک پاسخ ایمنی را در برابر هم ناقل و هم HPV تحریک می نماید (143). واکسن های با ناقل زنده نوترکیب دارای مزایایی مشابه واکسن های زنده تخفیف حدت یافته و واکسن زیر واحد هستند، به دلیل اینکه آنها تنها ژن های HPV انتخاب شده را بیان می کنند و نسبتا ایمن به نظرمی رسند. شبیه دیگر واکسن های زنده ی تخفیف حدت یافته، آنها می توانند حفاظت طولانی مدت را تنها با یک تلقیح ایجاد کنند و ایمنی سلولی قوی را به خوبی و به وسیله آنتی بادی تحریک کنند (143).
  یک ویروس یا یک باکتری می تواند به عنوان ناقل در یک واکسن با ناقل زنده نوترکیب استفاده شود تا آن جایی که بی ضرر باشد. نکته کلیدی در انتخاب ناقل اینست که قادر باشد انسان ها را بدون ایجاد بیماری بالینی آلوده کند (144).
  2-17-2-واکسن های پروتئینی و پپتیدی
  در واکسن های پروتئینی و پپتیدی زیر واحد، ژن های HPV انتخاب شده به داخل مخمر یا دیگر ارگانیسم ها قرار داده می شوند که مقدار زیادی از پروتئین یا پپتید انتخابی را تولید می کنند (پپتیدهای کوتاه همچنین می توانند به صورت سنتزی تولید شوند). زمانی که پپتیدها خالص می شوند، از آنجا که فاقد اجزای میکروبی اند که پاسخ ایمنی انسانی را تحریک کنند، برای غلبه بر این مشکل با یک ادجوانت مخلوط شده که آن ماده ایست که سیستم ایمنی را با القاء التهاب موضعی تحریک می نماید. (143). به دلیل اینکه ادجوانت ها جهت افزایش کارائی واکسن های پپتیدی حیاتی هستند، پژوهشگران در حال جستجو برای ادجوانت های جدید که قوی تر از alum هستند می باشند، که سلول های ایمنی و آنتی بادی های با واسطه ایمنی را تحریک نمایند، پاسخ های مخاطی را ارتقا دهند و پاسخ خاطره ای مناسبی را القاء نمایند (144).
  واکسن های پپتیدی بی خطر هستند و به راحتی با هزینه تولید پایین تر تولید می شوند. اگر چه که در این روش جداسازی اپی توپ های خاص مشکل است، ممکن است پاسخ ایمنی مناسب را تولید نکند و یا پپتید ها خودشان تغییر شکل پیدا کنند و نتوانند یک پاسخ ایمنی قوی را تحریک کنند (150). مشکل دیگر این دسته از واکسن ها این است که واکسن های پپتیدی پاسخ T-Cell سایتوتوکسیک قوی را القاء نمی کنند، آنها ممکن است تولرانس را بیشتر از حفاظت القا کنند در حالیکه پاسخ ایمنی چند گانه ممکن است برای القاء ایمنی حفاظتی طولانی مدت مورد نیاز باشند (143). همچنین پپتید های کوچک ممکن است در محیط بدن ناپایدار باشند و ممکن است همان پاسخ ایمنی را در افراد مختلف ایجاد نکنند.
  2-17-3-ذرات شبه ویروس( VLPs)
  در این بخش به تشریح دو نوع از واکسن های پاپیلوماویروس انسانی با مکانیسم عملکرد، ایمونوژنیسیتی، خصوصیات کلینیکی و طول مدت حفاظت آن ها پرداخته می شود.
  خصوصیات دو نوع واکسن HPV رایج که دارای مجوز استفاده نیز می باشند، دوظرفیتی (bivalent) و چهارظرفیتی (quadrivalent) هستند که هر دو با استفاده از تکنولوژی نوترکیب تولید شده اند (145،153). این واکسن ها در پیشگیری از سرطان گردن رحم تا حد قابل توجهی کارا بوده اند.
  در حقیقت هدف این واکسن ها جلوگیری از عفونت ویروس از طریق تحریک تولید آنتی بادی علیه آن می باشد، جهت ساخت این واکسن ها از پروتئین L1 که تولید کپسید می کنند استفاده می شود (154). بیان پروتئین نوترکیب از طریق ذراتL1 ویروسی در سلول های یوکاریوتی تولید VLP می کند که شبیه ویروس ها هستند. این ذرات مواد ژنتیکی ویروسی یا محصولات بیولوژیکی زنده را شامل نمی شوند پس نمی توانند تکثیر شوند و عفونت زا نیستند بلکه می توانند باعث تحریک سیستم ایمنی شوند البته در مطالعات دیده شده است که VLP ناشی از دو پروتئین L1 و L2 نقش پیشگیری کننده ی بیشتری نشان داده است تا L1 به تنهایی (155).
  جدول 2-1 : خصویات واکسن چهار ظرفیتی و دوظرفیتی HPV :
  2-17-3-1 واکسن gardial
  واکسن چهارظرفیتی که gardial هم گفته می شود یک واکسن پیشگیری کننده ای است که بر علیه سویه های 18، 16، 11، 6 HPV که مرتبط با سرطان رحم و زگیل تناسلی هستند، می باشد. این واکسن نیز شامل ذرات L1 است که در سیستم مخمر ساخته می شود، ادجوانت این واکسن alum است. این واکسن چهار ظرفیتی HPV برای استفاده زنان 9 تا 26 سال از FDA مجوز گرفته است. سن توصیه شده برای واکسیناسیون به طور روتین در آمریکا 11 تا 12 سالگی است. این واکسن می تواند در سن 9 سالگی در صورت صلاحدید پزشک داده شود. به طور ایده آل واکسن باید قبل از مواجهه بالقوه با HPV تزریق شود (تماس جنسی) با این حال زنانی که احتمالا قبلا با HPV مواجهه داشته اند می توانند واکسینه شوند. چون واکسن چهار ظرفیتی HPV یک واکسن ساب یونیت است ومی تواند برای زنانی که ضعف ایمنی به دلیل بیماری یا دارو دارند تجویز شود، زنان شیرده نیز می توانند واکسن را دریافت کنند. این واکسن مورد تایید سازمان سلامت کانادا است (156).
  واکسن چهارظرفیتی که شامل چهار VLP می باشد، دو تای آنها مربوط به HPV16,18 می باشد که سرطان زا هستند و دو تای آنها مربوط به HPV6,11 می باشد که سرطان زا نیستند ولی باعث زگیل های تناسلی می شوند (157).
  هر ml 5/ . معادل یک دوز از واکسن چهار ظرفیتی، شامل gµ20 پروتئین L1 از HPV6، gµ 40 پروتئین L1 از HPV11، gµ40 پروتئین L1 از HPV16 و gµ 20 پروتئین L1 از HPV18، هیستیدین، پلی سوربیت، سدیم بوریت و آب می باشد، اما هیچ آنتی بیوتیکی در آن وجود ندارد (157).
  2-17-3-2 واکسن Cervarix
  واکسن دوظرفیتی یا Cervarix نیز یک واکسن پیشگیری کننده بر علیه سویه های 18، 16HPV که مرتبط با سرطان گردن رحم هستند، می باشد. این واکسن القا کننده ایمنی همورال است و توسط ذرات L1 ویروسی به وجود آمده که در باکولوویروس ها ساخته شده است. این ویروس ها پارازیت حشرات هستند. در این واکسن از ادجوانت ASo4 که شامل مونوفسفات لیپید A است و آلومینیوم استفاده شده است. این واکسن مورد تایید اروپا، استرالیا واخیرا مورد تایید سازمان غذا و دارو آمریکا است (154).
  در سال 2008 برای هر دو واکسن(دوظرفیتی و چهارظرفیتی) برای استفاده در زنان در چندین کشور مجوز داده شده و برای واکسن چهارظرفیتی نیز برای مردان در بعضی کشورها مجوز داده شد.
  واکسن دوظرفیتی که مربوط به دو VLP است، یکی از آنها مربوط به HPV16 و یکی مربوط به HPV18 می باشد. هر ml 5/ 0 دوز از واکسن دو ظرفیتی شامل gµ 20 پروتئین L1 از HPV16t و gµ 20 پروتئین L1 از HPV18 می باشد که در ادجوانت ASO4 اختصاصی جذب شده اند (157).
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه اجرای مجازات و مجازات قصاص

 • 2-17-3-3 مکانیسم عملکرد وایمونوژنیسیتی واکسن های دوظرفیتی و چهار ظرفیتی:
  ایمونوگلوبولین G (IgG) بعد از واکسیناسیون با HPV در بدن انسان ایجاد می شود که برای حفاظت مهم می باشد.
  IgG سرم خنثی ممکن است از مویرگ ها به سلول های بنیادی بازال در موکوس اپیتلیال تناسلی منتقل شود و به ذرات ویروسی متصل شود (158).
  فرض بر این است که واکسن HPV ممکن است Cross-protection را در برابر انواع HPV غیر واکسینه فراهم کند که این کار را از طریق القای آنتی بادی های خنثی کننده انجام می دهد. Cross- reaction مشترک به دلیل همولوژی بین VLP ها و اپی توپ های Cross – neutralizing رایج صورت می گیرد (158).
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.