مقاله درمورد تاریخ ادبیات فارسی و تذکره الاولیاء

دانلود پایان نامه

9) جمع بندی و نتیجه گیری

10) فهرست منابع مآخذ
1-5- روش کار و مراحل پژوهش
تلاش نگارنده براین بوده است که مجموعه‌ای را ترتیب دهد که به طور اختصاصی ؛ به شماری از آثار عطار بپردازد و اثری جامع در زمینه ی طنز داستانی در سه مثنوی عطار ارائه دهد. برای دست‌یابی به این هدف، مجموعه حاضر با ویژگی‌ خاص خود ارائه می‌گردد که در چند سطر به شرح آن می‌پردازیم.


 • 1.این مجموعه علاوه بر اینکه حکایات طنز آمیز سه مثنوی برجسته عطار [ منطق الطیر ـ مصیبت نامه ـ اسرار نامه] را یک جا در بر دارد؛ از دیدگاه جدیدی به آن می پردازد و خواننده با مباحث طنز و فنون مربوط به آن، اعم از تیپ‌شناسی ، شخصیت شناسی و محتوای هر حکایت به طور مبسوط آشنا می‌شود.
  2. با توجه به اینکه هر سه کتاب منبع؛ مخلوق قریحه‌ی یک شاعر است؛ مسلماً نکات و موارد مشابه مشترک در حکایات و جنبه‌های گوناگون مربوط به آن ؛ اعم از سبک، ساختار و نوع طنز پردازی ومحتوا و… بسیار خواهد بود، لذا این موارد مشترک توسط نگارنده ؛ یادآوری خواهد شد.
  3. این مجموعه ، آیینه‌ی تمام نمای اواسط قرن ششم تا اوایل قرن هفتم می باشد ودر آن به مسایل گوناگون تاریخی، اجتماعی، دینی ، مردم شناسی ؛ اشاره شده که مطالعه ‌ی آن ، ضمن افزایش اطلاعات ، به درک بهتر حکایات مورد بررسی کمک شایانی می کند.
  4. قسمت‌های گوناگون این پژوهش شامل موارد زیر می‌باشد.
  4-1- تاریخ نیشابور، زندگی نامه عطار و بررسی مختصر سه مثنوی فاخر او [مصیبت نامه، منطق الطیر ، اسرار نامه]
  4-2- معرفی اقسام طنز و تعاریفی از آنها و بررسی شگردهای گوناگون طنز پردازی
  4-3- بررسی حکایت، ساختار و انواع آن و پرداختن به جنبه‌های گوناگون حکایات طنز در سه مثنوی مذکور
  5- این پژوهش می‌تواند در جهت معرفی روش نوینی در پرداختن به حکایت عرفانی و الگویی برای پژوهشگران بعدی باشد.

  مطلب مشابه :  تحقیق با موضوع زمان روایی و قرارداد

  فصل دوم
  آشنایی با شیخ عطار و آثار او
  2-1- زندگی نامه عطار
  نام وی محمد و کنیه اش ابوحامد ولقب او فریدالدین عطار است و علت شهره شدنش به نام عطار، آن است که وی دارو فروش بوده وطبابت می کرده است . نام پدرش بنا به مشهور ابراهیم و کنیه اش ابوبکربوده است. چنین به نظرمی رسد که پدر شیخ، مدتی دراز، زیسته وظاهراً هنگامی که عطار اسرار نامه رابه نظم درآورده ؛درقید حیات بوده است .شغل پدر وی نیز؛ دارو فروشی وطبابت بوده وشیخ عطار دکان وشغل پدر را به وراثت اداره و دنبال می کرده است. عطار، مادرش را کمی پس از وفات پدر از دست داد. او زنی اهل معنی وصاحب نفس بوده که طریقه ی زهد وخلوت را درپیش گرفته بود ودر پرورش روح بلند فرزند؛ نقش موثری داشت.
  (تاریخ ولادت شیخ را( ششم شعبان سال522)و به روزگار سنجر بن ملکشاه ، شمرده اند؛ و وفات او چنین که خواهیم گفت به( سال ششصد و هیجده )و در قتل عام نیشابور به دست مغول واقع شده است.
  روایت است علت رویکرد شیخ عطار به عرفان ؛ حضور درویش صاحب نظری در دکان او بوده وگفتگویی که میان آن دو اتفاق افتاده است؛ ولی این موضوع صحت ندارد ؛ چون حین سرودن مصیبت نامه والهی نامه به گفته ی صریح خودش در عطاری مشغول به کار بوده ا ست وا ین دو اثر اوج عرفان او هستند.
  بنا به گفته ی جامی ودیگران که از پی او قدم برداشته اند؛عطار، مریدمجدالدین بغدادی بود وچون مجدالدین از خلفای طریقه ی کبراویه است؛ عطار را نیز می توان پیرو این طریقه دانست.) (فروزانفر؛ 1374: 51 ).
  چنان که از مطالعهی آثار عطار برمی آید، وی مردی بوده است مطلع از علوم وفنون ادبی، حکمت،کلام، نجوم ومحیط برعلوم دینی اعم از تفسیر ، روایت حدیث و فقه و به اقتضای شغل خود بصیر درگیاه شناسی و خواص ادویه وعقاقیر و آگاهیش ازمبادی طب نیز قابل انکارنیست. اطلاعاتش ازعلم نجوم هم انکارناپذیر است.

  مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوع سازمان بهداشت جهانی و تعریف عملکرد تحصیلی

 • عطاردیدگاه خاصّی به شعر دارد؛ وی درتاریخ ادبیات فارسی از چهره های برجسته ای است که به مسأله‌ی نقد شعر از حیث معانی آن عمیقاً توجه کرده است . او درنقد شعر سایر شعرا؛ به اندیشه های شاعر و مساله معانی آنها توجه کرده است . میزانی هم که وی برای سنجش معانی در دست داشته است «شرع» بوده است . (پورجوادی، 1374: 14).
  عطار علی رغم بیزاری از فلسفه ونیزفیلسوفان؛ درحکمت الهی و طبیعی نیز قوی دست بوده وکتاب اسرار نامه اش ؛چکیده ی عقاید وآراء اصحاب حکمت است.
  وی علاوه برمهارت درعلوم دینی؛ به عرفان ،به طورشگفت انگیزی علاقه داشت و دراین زمینه، مطالعه‌ی بسیار انجام می داد. او به تتبع احوال وجمع اقوال مشایخ صوفیه وگردآوردن حکایات آن طایفه؛ شگفت و ولعی عجیب داشته است. و بی سبب از کودکی؛ باد دوستی این طایفه در سرش جای گرفته بود و جزاین سخن نمی توانست گفت وشنید؛ مگر به کرده وضرورت و با چنین عشق شگرف و طلب آتشین مدتی از عمر خویش را درجمع و ضبط حکایات و اقوال و قصص بزرگان تصوف گذرانید و حاصل عمر رادرکتاب «تذکره الاولیاء » مندرج ساخت. آثارمنظوم شیخ نیز درآکنده از حکایات وقصص است ومجموعاً در چهارمثنوی وی هشتصد و نود وهفت حکایت وجود دارد.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.