مقاله اتحادیه اروپایی و حملات تروریستی

دانلود پایان نامه

Source: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/6/66/Unemployment_rates %2C_seasonally_adjusted%2C_April_2012.png
چندی پیش اولی رن تأکید داشت که اگر رهبران اروپایی و سیاستگذاران اقتصادی منطقه یورو برای حل بحران مالی و بدهی به راهکارهای اساسی و نهایی دست نیابند، خطر فروپاشی منطقه یورو به شدت افزایش خواهد یافت.

نمودار 3-3: مقایسه تعداد افراد بیکار 27 کشور اتحادیه اروپا و 17 کشور منطقه یورو، معدل فصلی، به میلیون نفر (از ژانویه 2000 تا آوریل 2012)


 • Source:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Unemployed_persons,_in_millions,_seasonally_adjusted,_EU-27_and_EA-17,_January_2000_-_April_2012.PNG&filetimestamp=20120601082148
  اما به طور کلی میتوان گفت خطر فروپاشی واحد پولی یورو، بی‌ثباتی در کل نظام مالی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش بدهی‌های دولتی اروپا، افزایش نرخ بیکاری، افزایش کسری بودجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کاهش حجم صادرات، سقوط ارزش مسکن و کاهش ساخت‌وساز از مهم‌ترین پیامدهای و چالشهایی است که بحران اقتصادی اتحادیه اروپا را درگیر ساخته است.
  گفتار سوم:
  3-3) جایگاه آتی اتحادیه اروپا در جامعه بینالملل
  اتحادیه اروپا در دوره جنگ سرد همواره نیم نگاهی به بازیگری در عرصه سیاست بین‌الملل داشته است، اما شرایط دوقطبی جهان و قدرت بالای آمریکا مانع از بازیگری فعال آن اتحادیه در قلمرو سیاست بین‌الملل گردید. از آن زمان تاکنون اتحادیه اروپا در قالب چارچوب‌هایی نظیر سیاست خارجی و امنیتی مشترک و سیاست دفاعی و امنیتی اروپایی، تلاش نموده است تا علاوه بر هویت ژئواکونومیک و ژئوکالچرال خود، به یک هویت ژئوپولیتیکی نیز دست یازد. بر پایه این سیاست خارجی و امنیتی مشترک، اتحادیه اروپا اقدام به بازتعریف محیط پیرامونی خود در قالب سه استراتژی همگرایی، ثبات‌سازی و مشارکت نمود. در قالب استراتژی همگرایی، بروکسل از همان ابتدای دهه 1990 کوشید تا جمهوری‌های اروپایی سابق عضو بلوک شرق را در یک فرایند تدریجی به عضویت خود درآورد تا از این طریق نه‌تنها در چارچوب نوعی دیپلماسی بازدارنده به پیشبرد صلح دموکراتیک، ثبات و رفاه در این محیط ژئوپولیتیک کمک نماید، بلکه بار دیگر ایده اروپای واحد را زنده کند.
  همچنین، اتحادیه اروپا با بکارگیری استراتژی ثبات‌سازی در برابر کشورهایی که در مجاورت جغرافیایی آن اتحادیه قرار داشته‌اند، کوشیده است تا حد امکان مانع از تسری بحران‌ها و بی‌ثباتی‌های قومی، نژادی و سیاسی از آن مناطق به درون اتحادیه گردد، لذا اتحادیه اروپا در چارچوب سیاست همسایگی جدید و نیز طرح مشارکت مدیترانه‌ای، قصد دارد تا با ارائه کمک‌های مالی و توسعه‌ای به کشورهای درون این مناطق، ثبات در مناطق یاد شده را که شرط لازم برای امنیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اتحادیه به شمار می‌روند، برقرار سازد(واعظی و کیانی، 1387: 15-14).
  کاترین اشتون در سخنرانی خود در دانشگاه کوروین بوداپست مجارستان تأکید نمود که «اتحادیه اروپا برای ترویج مشارکت پسااستعماری در دوران پسااستعماری میکوشد »(Zielonka, 2012: 3). اتحادیه اروپا با هدف ارتقای صلح و ثبات، دموکراسی و نیز توسعه قلمرو امنیتی اتحادیه، به دنبال مهار بیشتر عوامل خارجی ضد امنیت است. در این راستا میتوان به سخنان کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا استناد نمود؛ وی چندی قبل پس از انتخاب به این سمت طی مقالهای برنامههای کاری و اهداف اتحادیه اروپا را تشریح نمود. اشتون اظهار داشته بود که «اتحادیه اروپا به خاطر دفاع از ارزش‌هایی نظیر دموکراسی و حقوق بشر و تأکید بر حکومت قانون در سطح بین‌المللی از اعتبار فراوانی برخوردار است. در زمینه مسائل مهم جهانی مثل محیط زیست، مبارزه با فقر، بحران و جنگ‌های منطقه‌ای و تروریسم ما مواضع روشنی داریم و تعهدات خود را اثبات کرده‌ایم»(Ashton, 2009: 1-2). کاترین اشتون همچنین در مورد مضامین و محورهای سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌نویسد که «این اتحادیه باید در مناطق مهم بحران و جنگ نقش جدی ایفا کرده ولی در عین حال باید سیاست مؤثر و هوشمندانه‌ای نیز برای تأمین امنیت اروپا داشته باشد. او می‌افزاید که این اتحادیه از روش‌های تازهای برای مهار و مدیریت بحرانها استفاده خواهد کرد و توانایی‌های نظامی و غیرنظامی (مدنی) اتحادیه اروپا را به شکل بهتری در خدمت این اهداف بکار خواهد برد». این سخنان یک مقام عالی رتبه اتحادیه و همچنین تحولات صورت گرفته در نقشپذیری اتحادیه در مسائل و بحرانهای امنیتی بینالمللی نشان از این واقعیت دارد که «اتحادیه از طریق صلح بانی و از بین بردن عوامل ضد امنیت خارجی در بیرون از مرزهای خود به دنبال ایجاد امنیت در درون میباشد»(Ashton, 2009: 2-3). پیش از این نیز در نشست غیررسمی اعضای شورای اتحادیه اروپا در شهر له گومرا اعضای شورا، تروریسم را به عنوان تهدیدی برای دموکراسی، حقوق بشر و توسعه اقتصادی ـ اجتماعی میدانند و مبارزه جداگانه هر یک از اعضا را برای رسیدن به نتیجه مؤثر کافی نمیدانند و خواهان همکاری جمعی و مشترک اعضای اتحادیه اروپا هستند(www.europarl.eu, 2002). دولتهای عضو اتحادیه اروپا پس از حملات تروریستی در شهر مادرید اسپانیا، متعهد شدند به هر یک از اعضاء که تحت حمله شدید تروریستها قرار گیرد، کمک کنند. اعضاء در بیانیۀ این نشست اعلام نمودند که به منظور مبارزه و پیشگیری از اعمال تروریستی همکاری مؤثر با مکانیسمهای پیشرفته در زمینههای قضایی ـ پلیسی، میان اعضاء ضروری است.
  گفتار چهارم:
  4-3) روابط اتحادیه اروپا با قدرتهای بزرگ
  جایگاه جهانی اتحادیه اروپا بسیار تحت تأثیر حوادث قارههای دیگر است، خواه این روابط با جهان اسلام باشد، بیماری و قحطی در آفریقا، تمایلات یکجانبهگرایی ایالات متحده، رشد پویای اقتصادی آسیا و یا جابجایی صنعت و مشاغل جهانی باشد(Fontaine, 2006: 55). بنابراین ارزیابی جایگاه و نقش اتحادیه اروپا مبتنی بر مؤلفههایی است که بدون نادیده گرفتن آنان فهم و درک صحیح این جایگاه ناممکن است. تحولات اخیر در نظام بینالملل و به ویژه بحران اقتصادی، تا حدودی نظمی که آمریکا به تنهایی در پی آن بود تا رهبری کند را به چالش کشید. بحران کنونی این اعتماد به نفس ایالات متحده را تضعیف نمود و سایر قدرتهای بزرگ به دنبال بهرهبرداری از این ضعف و ارائه جایگزینی قابل قبول برای مدل آمریکایی هستند. اتحادیه اروپا نیز به تبع به دنبال برجستهسازی آلترناتیو خود بر اساس قدرت هنجاری است. اصلاحات در ترکیه و انقلابهای عربی از دیدگاه بسیاری از سران اتحادیه اروپا نتیجه تقویت و دفاع از دموکراسی و حقوق بشر این اتحادیه است.
  نوع رابطه اتحادیه اروپا با ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین به عنوان قدرتهای بزرگ، یکی از این مؤلفههاست. اتحادیه اروپا در نوع رابطه خود با قدرتها و به تبع آن نقش آفرینی در نظام بینالملل از دو نوع طرز فکر و یا به عبارتی از دودستگی درونی در کنکاش است؛ بر اساس مدل اروپای فدرال، اتحادیه اروپا می‌کوشد تا با اتخاذ سیاست خارجی واحد، الگوی تازه‌ای به جهانیان ارائه دهد، الگویی که اتحادیه اروپا را قدرتی مدنی یا هنجاری معرفی می‌کند. که حامی چند جانبه‌گرایی در نظام بین‌الملل می‌باشد. در نتیجه، اروپای مبتنی بر قدرت مدنی از نظام بین‌المللی حمایت می‌کند که چند جانبه‌گرایی را در پیش گیرد (که در آن جایگاهی برای این اتحادیه در نظر گرفته شده باشد) و مذاکره و منطق اقناع‌سازی و یا به عبارتی دیپلماسی در آن نقش محوری ایفا کند. از سوی دیگر، اروپای بینالدولی برای نقشآفرینی دولت‌های ملی در عرصه‌های حیاتی اولویت قائل می‌شود و مانع تحتالشعاع قرار گرفتن حاکمیت ملی اعضای اتحادیه در مسیر همگرایی فراملی می‌گردد که این طرز فکر مورد حمایت اعضای آتلانتیکگرای اتحادیه اروپا میباشد(معاونت پژوهش‌های سیاست خارجی، 1386: 2). از آنجا که یکی از اهداف عمده اتحادیه اروپا پیشبرد چندجانبهگرایی و تحصیل نقش و مسئولیت بیشتر نسبت به مسائل مهم بینالمللی و حل و فصل آنهاست، روابط اتحادیه اروپا با ایالات متحده امریکا و نیز با دو قدرت عمده دیگر، یعنی روسیه و چین حائز اهمیت فراوان است.
  1-4-3) ایالات متحده آمریکا
  همگرایی و همسویی در روابط بازرگانی و اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا مبتنی بر شاخصههایی است که مهمترین آنها عبارتند از:
  میزان سرمایهگذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در بازارهای یکدیگر؛
  حجم صادرات و واردات کالا بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا؛
  در مقابل شاخصهایی نیز موجب واگرایی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا میگردند که مهمترین آنها به قرار ذیل است:
  سیاستهای حمایتی اتحادیه اروپا و آمریکا در روابط بازرگانی فراآتلانتیکی؛
  اختلاف و واگرایی در حوزه صلاحیتهای فراسرزمینی آمریکا؛
  واحد پول مشترک اعضای اتحادیه اروپا «یورو» و واکنشهای ایالات متحده؛
  اختلاف ساختاری و سیستمی در روابط اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا(پوراحمدی، 1389: 55-49).
  طی اجلاس سران اتحادیه اروپایی و آمریکا در سوم دسامبر 1995 و با حضور ژاک سانتر رئیس وقت کمیسیون اروپا، فیلیپ گونزالس نخست وزیر سوسیالیست اسپانیا و رئیس دورهای وقت اتحادیه اروپا و بیل کلینتون رئیس جمهور وقت امریکا، «دستور کار جدید فراآتلانتیکی » در مادرید امضا گردید. این دستور کار چارچوب جدید شراکت بین اتحادیه اروپا و آمریکا را مشخص نمود و دارای 4 زمینه همکاری به شرح ذیل بود:
  ترویج صلح و ثبات، دموکراسی و توسعه در سراسر جهان؛
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.