قانون مجازات اسلامی و آیت الله جوادی آملی

دانلود پایان نامه
 • -1درباره تفسیر این آیه و بحث هاى تاریخى که در ذیل آن آمده ر.ک: قرطبى، الجامع لاحکام القرآن، ج 2، ص 251; نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام، ج42، ص 66 . روایاتى در این زمینه در معناى آیه و رد تصور باطل نقل شده است. ر.ک: وسائل الشیعه، ج 21، ص29، ح 3 و براى توضیح بیش تر ر.ک: ایازى، محمد علی، فقه پژوهی قرآنی، فصل سوم، و از همین نویسنده مقاله «زبده البیان و تفاسیر فقهى اهل سنت» مجله کیهان اندیشه، ش 67، ص 54.
  -2متقى هندى، کنزالعمال، ج 16، بیروت، مؤسسه الرساله، 1954، ص 371
  -3محقق بحرانى، الحدائق الناضره ،  قم ، جامعه مدرسین، 1363، ج 23 ص 20.
  -4شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 21، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، 1414 ق، چ دوم، ص 365
  -1(إنّ اکرمکم عندالله أتقیکم) (حجرات: 13).
  -1تعامل و تعارض بین فقه و حقوق بشر (مصاحبه با آیت الله بجنوردی) مجله فرزانه، دوره سوم، شماره8
  -1حر عاملی،همان،ج 27 – باب 12 – ح 61
  -1آیت الله جوادی آملی، زن در آئینه جلال و جمال،تهران،مرکز نشر فرهنگی رجاء،چاپ چهارم،ص403
  2-در باره مفهوم تاریخمندی: ر. ک: ایازی، سید محمد علی، مجله علوم حدیث، دارالحدیث، قم، مقاله تاریخمندی و فهم نصوص، شماره 29، ص 44و همچنین مراد از فرهنگ در کتاب قرآن و فرهنگ زمانه، رشت، کتاب مبین، 1378ش، از این نویسنده
  1-مجلسى، بحار الانوار،بیروت،دارالوفا،1401 ق، ج 75، ص 251
  -1بهرامی، محمد، مجله پژوهشهای قرآنی ویژه زن در قرآن، مقاله، دیه زن از منظر قرآن و فمینیسم، بهار و تابستان ، شماره 25 – 26، ص 225
  -1رشید رضا ، المنار، ، بیروت ،  دارالفکر، ط2، بی تا. ج5، ص332. مهرپور، حسین، بررسی دیه زن در قانون مجازات اسلامی، مجله پژوهشنامه متین، شماره2، بهار 1378ش،  ص56
  -1 الخلاف ج 5، ص 254 . مؤلف جامع الخلاف و الوفاق نیز چنان ادعا کرده است که این مساله مورد اتفاق است و جز آن دو تن (ابن علیه و اصم) مخالفی ندارد . شافعی، نووی، ابن منذر و ابن عبدالبر نیز ادعای اجماع کرده اند و نووی سخن شیخ طوسی را باز گفته است . ابن قدامه، پس از نقل ادعای اجماع در این مساله به مخالفت آن دو تن اشاره کرده، می گوید این قول نادر است و با اجماع صحابه و سنت پیامبر (ص) مخالفت دارد . (جامع الخلاف و الوفاق، علی بن محمد قمی، ص 564; کتاب الام، ج 6، ص 114; المجموع، محیی الدین النووی، ج 19، ص 54; المغنی، ج 9، ص 529 و 531).
  -2حر عاملی،همان، ج 29، ص 205  
  -3السنن الکبری، ابوبکر احمد ابن الحسین البیهقی ،نصب الرایه ،ج 8، ص 95 نصب الرایه، ابومحمد الزیلعی، ج 4، ص 362
  4-الکافی، شیخ کلینی، ج 7، ص 300
  1 – -فَاستَجاب لَهُم ربهم أَنِّى لا أُضِیعُ عملَ عامِلٍ مِنکُم مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى بعضُکُم مِن بعضٍ». (آل عمران(3)، آیه 195)
  -2من عمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى و هُو مُؤمِنٌ فَلَنُحیِینَّهُ حیوه طَیِّبهً و لَنَجزِینَّهُم أَجرَهُم بِأَحسنِ ما کانُوا یعملُون». (النحل (16)، آیه 97).
  3-و من یعمل مِن الصّالِحاتِ مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى و هُو مُؤمِنٌ فَأُولئِک یدخُلُون الجنَّه و لا یُظلَمُون نَقِیراً». (النساء (4)، آیه 124).
  4-من عمِلَ سیِّئَه فَلا یُجزى إِلاّ مِثلَها و من عمِلَ صالِحاً مِن ذَکَرٍ أَو أُنثى و هُو مُؤمِنٌ فَأُولئِک یدخُلُون الجنَهَ یُرزَقُون فِیها بِغَیرِ حِسابٍ». (غافر (40)، آیه 40).
  5- آیت الله جوادی آملی،همان ،ص402
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.