فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستمهای اطلاعاتی

دانلود پایان نامه
 • 2-1- مقدمه
  فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی در عصر تغییرات و تحولات شتابنده محیطی نقش حیاتی در ادامه بقای سازمانها دارند. از سویی دیگر ارتباطات سازمانی لازمه هر نوع فعالیت سازمان یافته است و بهبود وضعیت در هر سازمانی، مستلزم ارتقای جایگاه سازمان از طریق بهبود کیفیت عملکرد سازمان میباشد(رضائیان، 1389). این ارتقای عملکرد و بهبود کیفیت عملکرد در دنیای مدرن کنونی از طریق دادن پیام است و درواقع بستر انتقال پیامها و ارتباطات (در شکل گسترده آن) و به طور کلی اتکاء بر فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت خواهد پذیرفت.
  2-2- بخش اول: فناوری اطلاعات1 و کاربرد آن در سازمان
  2-2-1- اطلاعات
  واژه لاتین Information که در زبان فارسی « اطلاعات » ترجمه شده است را می توان دسته ای از مفاهیم تعریف کرد که ذهن ما آنها را دریافت کرده، هشیارانه ضبط و به آن معنی می دهد. این مفاهیم معمولاً وضعیت دانایی و دانش ما را تغییر می دهد (هیل، 1999). در فرهنگ انفورماتیک اطلاعات به گونه ای تخصصی به این صورت تعریف شده است؛ اطلاعات عبارت است از مجموعه ای از عناصر رقومی ( دیجیتال )، حروفی، با نمادی که دارای مفهومی آشکار و مشخص است و می تواند در معرض پردازش اتوماتیک قرار گیرد.
  واژه اطلاعات در ادبیات علمی غرب در چند دهه اخیر در قالب های موضوعی گوناگونی به کار رفته است که برخی از مشهورترین آنها عبارتند از؛ عصر اطلاعات، اقتصاد اطلاعات، جامعه اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعاتی. در هر یک از این اصطلاحات، واژه اطلاعات معانی متفاوتی دارد و در آنها واقعیت عینی مشترک معینی به نام « اطلاعات » وجود ندارد (هدایتی مقدم،1387).
  2-2-2- ارتباطات
  ارتباط از نظر لغوی به معنای بستگی، پیوند، پیوستگی و رابطه است. در تعریف واژه ارتباطات آمده است؛
  ارتباطات عبارت است از فرایند ارسال، دریافت و اشتراک مفاهیم مرتبط بین طرفین (شافریل و دیگران، 2010). این واژه معرف تمام جریان هایی است که به وسیلۀ آنها یک اندیشه می تواند اندیشه دیگری را تحت تأثیر قرار دهد (هدایتی مقدم،1387).
  2-2-3- فناوری اطلاعات
  تکنولوژی اطلاع رسانی، مجموعه ابزارها، ماشین ها، دانش فنی، روش ها و مهارت های استفاده از آنها در تولید، داد و ستد، پردازش، انباشت، بازیافت، جابجایی، انتقال و مصرف اطلاعات ، از ساده ترین تا پیچیده ترین و از ابتدایی ترین تا پیشرفته ترین مراحل اطلاعاتی است . با این تعریف، تمامی سخت افزارها مانند رایانه و لوازم جانبی آن و همچنین ابزارهای ارتباطی دوربرد، شبکه های اطلاع رسانی ، اینترنت و نیز بسیاری از نرم افزارهای دیگر که برای ذخیره، پردازش، آماده سازی ، بازیابی و مصرف اطلاعات به کار می روند، در این رده قرار می گیرند(لاودن کنت سی و لاودن جین پی، 1380). در تعریف دیگر آمده است ، فناوری اطلاعات مجموعه ای است از سخت افزار، نرم افزار و فکر افزار که گردش اطلاعات را میسر ساخته و بهره برداری از آن را در کلیه سطوح فراهم میسازد (صنایعی، 1383). همچنین فناوری اطلاعات به معنی سخت افزار، نرم افزار و روش های استفاده شده در فرآیند تولید و گردآوری، سازماندهی ، ذخیره و بازیابی و نشر اطلاعات میباشد (مظلومی ،1383). دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ایران، تعریف زیر را برای فناوری اطلاعات ارائه داده است: فناوری اطلاعات به مجموعه ای به هم پیوسته از روش ها، سخت افزارها، نرم افزارها و تجهیزات ارتباطی ای اطلاق میشود که اطلاعات را در اشکال گوناگون (صدا، تصویر و متن)، گردآوری، ذخیره سازی، بازیابی، پردازش، انتقال و یا عرضه میکند. فناوری اطلاعات مانند محور مرکز مجموعه ای از فعالیت های هدایت شده است که کنترل مدیریت، بهره وری، تولید، آموزش و ارتقای یک سیستم، با یک مرکزیت را به عهده دارد(مبارکی، 1383). در این ارتباط نیاز به ارائه تعریف دقیقی از سواد اطلاعاتی میباشد،که محور اصلی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی را تشکیل میدهد.
  2-2-4- سواد اطلاعاتی
  با ورود به عصر اطلاعات و تشکیل جوامع اطلاعاتی، وجود مهارت های لازم برای جستجو ، استخراج و استفاده از اطلاعات، امری ضروری برای شهروندان جامعه محسوب می گردد . اینگونه مهارت ها در واژه سواد اطلاعاتی جمع میگردد. واژه سواد اطلاعاتی برای اولین بار توسط زورکوسکی در سال 1974 مطرح گردید. واژههای دیگری نیز در کنار سواد اطلاعاتی همچون سواد کامپیوتری ، سواد کتابخانه ای ، سواد رسانه ای ، سواد شبکهای، سواد دیجیتالی نیز مطرح گردیدهاند(باودن،2001).تعاریف مختلفی از سواد اطلاعاتی ارائه شده است که برخی از آنها ذیلاً آمده است:
  سواد اطلاعاتی، انتخاب رفتار اطلاعاتی مناسب برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز از طریق هر روش یا رسانه ممکن است که با آگاهی لازم در مورد اهمیت استفاده خردمندانه و صحیح اطلاعات در جامعه همراه می باشد. سواد اطلاعاتی، توانایی تشخیص زمان استفاده از اطلاعات، مکانیابی، ارزیابی، استفاده موثر از اطلاعات و انتقال اطلاعات با حالت های مختلف می باشد (ویسکانسین، 1993).
  جدول 2-1: تعریف مفاهیم پایه فناوری اطلاعات. منبع: یافتههای پژوهش، 1393.
  واژه
  معادل لاتین
  مفاهیم و کاربرد
  منبع
  داده
  Data
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.