فایل پایان نامه رضایت از زندگی

دانلود پایان نامه

و افعال خود را به طور همزمان تغییر بدهند.

رفتار درمانی عقلانی هیجانی در تبدیل باورهای نامعقول به باورهای معقول و به تبع آن بهبود کارکردهای هیجانی ورفتاری همواره ادغام گرا بوده است. رفتار درمانی عقلانی هیجانی از روش های چند بعدی زیادی استفاده می کند از جمله روش های شناختی هیجانی ورفتاری (لازاروسی ،1988 به نقل از نینان و داریدن،1388 ).
2-4 تعاریف شادکامی
بنا به نظر ارسطو سه نوع شادکامی وجود دارد. در نازلترین سطح به نظر مردم عادی لذت شادی را همراه دارد. در سطح بالاتردر نزد بزرگان شادی معادل عملکرد خوب است و در سطح آخر که عالی ترین نوع شادی است شادی بر پایه زندگی متکفرانه است ( آیزنک، 1375).
افلاطون در کتاب جمهوری به سه عنصر در وجود انسان اشاره می کند که عبارتند از قوه تعقل یا استعدلال ،احساسات و امیال . افلاطون شادی را از آن انسانی می داند که بین این سه عنصر تعادل و هماهنگی ایجاد کرده باشد. (دیکی2، 1999).
کانت شادکامی را ارضای تمامی امیال می داند(آیزنک ،1377).
بنابه اعتقاد آرگایل(2001) شادکامی سه جزء اساسی دارد که عبارتند از : هیجانات مثبت، رضایت از زندگی و فقدان عواطف منفی . همچنین روابط مثبت با دیگران،هدفمند بودن زندگی، رشد شخصی و دوست داشتن دیگران از اجزای شادی هستند.
مالتز3(1372) نشاط را احساس شادکام بودن، راضی بودن، آرامش، آزادی، پاسخ به زندگی، خوب بودن وبا علاقه به زندگی نگریستن می داند. آیزنک(1375) با اقتباس از برادبورن3 شادکامی را حداکثر عاطفه مثبت و حداقل عاطفه منفی تعریف می کند.
شوارتز و استراک4 (1991)معتقدند که افراد شادکام کسانی هستند که درپردازش اطلاعات در جهت خوش بینی و خوشحالی سو گیری دارند. یعنی اطلاعات راطوری پردازش می کنند که به شادکامی آنها منجرمی شود.
فورادیس(2000)معتقد است شادکامی یک هیجان است نه بیشتر نه کمتر. شادی هیجان مثبت یا احساسی که به وسیله خرسندی احساس بهزیستی، رضایت و… توصیف می شود.
2-5 نظریه های شادکامی
آرگایل(1382)به نظریه های زیر که می تواند شروعی در نظریه پردازی درباره شادی تلقی شود اشاره کرده است.
2-5-1 نظریه تبیین های فیزیولوژیک
خلق مثبت از طریق انتقال دهندهای عصبی چون دوپامین و سروتین ایجاد می شود.این انتقال دهندها را می توان به وسیله دارو و نیز از طریق فعالیت مرتبط با هدف فعال ساخت. ورزش و تمرین به علت فعال سازی آندروفین باعث شادی می شود. الکل اصظراب را کاهش می دهد.ماری جوانا هیجان و تحریک تولید می کند. این هیجانات را می توان بدون دارو نیز ایجاد کرد و به همان اندازه دارو نیز می توانند موثر باشند. احتمالا به نظر می رسد که هیجانات ایجاد شده به واسطه موفقیت و یا موسیقی همان مناطقی از مغز را فعال می سازد که مستقیما توسط داروها تحریک می شوند.(آرگایل،1382).
2-5-2 نظریه روابط و فعالیتهای اجتماعی
محققان دریافته اند که عشق منبع عظیمی از خوشی و مسرت است و ارتباطات اجتماعی و شادی را تحت تاثیر می دهند. برون گریان به این علت شاد هستند که مهارت های اجتماعی زیاد و فعالیت های اجتماعی دائی دارند. علت اینکه بین شادی و معاشرت رابطه نزدیک وجود دارد می تواند ناشی از رضایت از ارضای نیازهای اجتماعی، بر آورده شدن نیازهای مربوط به عزت نفس یا یادآوری روابط نزدیک در زمان کودکی باشد.(میرسعید،1373).
2-5-3 نظریه نیازهای عینی ارضا کننده
شواهد حمایت کننده ای از این نظریه وجود دارد در صورتی که مردمی خیلی فقیر باشند یا در جامعه فقیری زندگی کنند ثروت باعث شادی آنان می شود. به همان نحو که داشتن خانه شغل، همسر و سلامت از منابع شادی محسوب می شوند اما تاثیر این موارد برای بیشترمردم ضعیف وناچیز است.(آرگایل،1382).
2-5-4 ژن شادکامی
با محرز شدن اینکه عوامل ژنتیکی اهمیت بسزائی در تعیین شخصیت دارند عده ای از روانشناسان به جستجوی ژن شادی پرداخته اند. افراد دارای این ژن باید از توان زیادی برای تجربه مثبت و نیز ایمنی در برابر عاطفه منفی بر خوردار باشند کاستا و مک کرا(1981)کشف کردند که برون گراها بیشترین عاطفه مثبت را تجربه می کنند و درون گرها کمترین عاطفه مثبت دارند . بنابراین افراد دارای ژن شادی، برون گرا های با ثباتی هستند که برون گرایی آنها سبب عاطفه مثبت زیادی می شود.
2-6 مولفه های تشکیل دهنده شادکامی
شادکامی از عوامل متعددی ازقبیل رضایت کلی اززندگی، رضایت ازمقوله های خالص زندگیف وجود عواطف مثبت فراوان (خلق و عواطف خوشایند)وفقدان نسبی عواطف منفی (خلق و عواطف نا خوشایند) تشکیل می گردد.
این مولفه ها را می توان به اجزای کوچکتری تقسیم کرد عواطف مثبت را می توان تحت مفاهیمی چون خوشی ،وجد ،رضایت،غرور،محبت ،شادی و شور تقسیم بندی کرد.عواطف منفی را نیز می توان تحت مفاهیمی مانند احساس گناه،شرم،غمگینی،اضطراب ،نگرانی،خشم،استرس و حسادت طبقه بندی کرد.
رضایت از زندگی را نیز می توان به اجزایی از قبیل رضایت را زندگی فعلی ، گذشته و آینده و افراد مهم تقسیم بندی نمود. (ادینگتون و شامن، 2004 ).
2-6-1 کاربرد عملی پژوهش های مربوط به شادکامی
شادی یکی از شاخص های بارز کیفیت زندگی است یعنی آثار آن به وضوح در زندگی و حالات افراد دیده می شود این شاخص به همراه شاخص های سلامت روانی وجسمانی افرادنشانگرمیزان کامیابی افراداست.
برخی از کاربرد های مطالعات مربوط به شادکامی به شرح ذیل می باشد.
-غنی سازی شادکامی افراد:در مورد مزایای چند نوع درمان یا تغییر سبک زندگی پژوهشهای پیگیری انجام شده است. چنین پژوهشهایی ضرورت دارد زیرا بسیاری از شکل های روان درمانی معلوم شده است که موثر نیستند. درمان مبتنی بر فعالیتهای خوشایند و برخی از شیوه های درمان شناختی در شادی مستقیما مورد توجه قرار گرفته اندومعلوم شده است که موثرمی باشند. آموزش مهارتهای اجتماعی و تغییر فعالیتهای تفریحی در مورد افسردگی نتایج بسیار خوبی نشان داده اند بویژه تفریح که تحت کنترل مستقیم خود انسان می باشد (مرادی، 1383).
ـ افزایش شادکامی جوامع: شادی یک موضوع فردی نیست بلکه تا حدودی یکی از خواص جوامع است این موضوع به خصوص در جوامع جمع گرا مصداق بیشتری دارد.سلامتی جوامع تا حدودی تابعی از تسهیلات مثل تفریح و پیوستگی اجتماعی است.یکی از موارد کاربرد داده های مربوط به شادی،نشان دادن رکود یا رونق اجتماعی در طول زمان است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق مهارتهای ارتباطی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به اعتقاد لایارد(2003)یک تضاد در قلب تمدن بشری وجود دارد و آن این است که همان طور که جوامع ثروتمندتر شده اند مردم شادتر نشده اند. نتایج پژوهشهای وی نشان می دهد که 6 فاکتور سلامت روانی، کار مطمئن، زندگی سالم و عاشقانه شخصی ، جامعه امن،آزادی و ارزشهای اخلاقی در افزایش شادی جوامع بسیار موثر است.
ـ آژانسهای بین المللی:این آژانسهای در کشورهای مختلف با کیفیت زندگی سرو کار دارند آنها ابتدا به اقتصاد سپس آموزش و بهداشت و پس از آن به سلامت ذهنی توجه کرده اند.خصوصا اگردر کشوری میزان شادی خیلی کم باشد.(آرگایل، 1382).
2-7 علل وهمبسته های شادکامی
تحقیقات گسترده ای در خصوص ارتباط بین عوامل جمعیت شناسی و محیطی با شادکامی صورت گرفته است.تحقیقات و پنهوون و همکاران(1994)،ادینگتون و شامن (2004) اینگلهارت(1990)بر این نکته تأکید دارند که عوامل محیطی در سطوح مختلف بر میزان شادکامی تأثیر دارند ولی تأثیر عامل شخصیت کمتر است.
2-7-1 تفاوتهای جنسیتی
به زعم آیزنگ (1375) مردان و زنان از نظر شادی تفاوت کمی دارند اما اثر کهولت سن بر شادی تا حدودی متفاوت است. زنان جوان شادتر از مردان جوان می باشند اما زنان مسن درمقایسه بامردان مسن شادکامی کمتری دارند.
زنان میزان عواطف منفی و افسردگی بیشتری را در مقایسه با مردان گزارش کرده اند و بیش از مردان دنبال درمان این اختلال بر می آیند ولی با این حال مردان و زنان میزان مشابهی از رضایت کلی را گزارش می کنند. علت آن نیز احتمالا این است که زنان پذیرش بهتری نسبت به عواطف منفی خود دارند(ادینگتون و شامن 2004).به طور کلی بر اساس تحقیقات تفاوتهای جنسیتی در خصوص شادکامی درکشورهای غربی ناچیز می باشد.
2-7-2 سن
مطالعات متفق القول هستند که رضایت از زندگی با بالارفتن سن افزایش می یابد و یا حداقل کاهش پیدا نمی کند. (استاک ،اوکان،هدینگ وتیره ،1985؛ هورلی و لاورلی ، 1995).

داینر و ساح3(1998) با مطالعه ای بروی60000 بزرگسال از 40 کشور مختلف انجام دادند دریافتند که رضایت از زندگی از سنین20تا 80سالگی کمی افزایش می یابد و در عین اینکه تغییرات آن نیز اندک است.
به نظر آیزنگ (1375) شادی زیادتر جوانان می تواند معلول ظرفیت خیلی زیاد آنها برای عاطفه مثبت و ظرفیت کمتر آنان برای تجربه عاطفه منفی یا ترکیبی از هر دو باشد.
2-7-3 تحصیلات
تحقیقات از وجود یک همبستگی معنی دار اما ضعیف بین میزان تحصیلات و شادکامی می باشد(دانیر،ساندویک وسید لیتز،1993).البته همبستگی بدست آمده را می توان به نقش تحصیلات در ایجاد علایق وسیع تر که منجر به فراهم آمدن منابع شادکامی بیشتر می گردد نسبت داد. به گفته ادینگتون و همکاران (2004) با گذشت زمان نقش تحصیلات بر شادکامی در ایالات متحده کم رنگ تر شده است.بخش اعظیمی از ارتباط بین تحصیلات و شادکامی از همبستگی تحصیلات با موفقیت شغلی و در آمد ناشی می شود(ویتر و همکاران ،1984).
2-7-4 ازدواج
پژوهش های متحدد از این حکایت دارند که افراد متاهل شادکامتر از افراد مطلقه، مجرد،متارکه کرده و یا همسر از دست داده می باشند(کوردک،1991 ؛متکاسا2،1995؛ آرگایل، 1382؛آیزنگ، 1375).
همچنین متاهلان دارای فرزند کمتر از متاهلان بدون فرزند شادکامتر هستند.(آیزنگ1375).
داینروساح(1998) دریافتند که ازدواج به لحاظ تجربه عواطف مثبت منابع بیشتری برای مردان دربر دارد ولی میزان رضایت از زندگی در بین زنان و مردان متاهل یکسان است.
از نظر آرگایل(1382) ازدواج قوی ترین اثر را بر شادکامی سلامت روانی وجسمانی دارد و محرومیت از آن بسیار آشفته ساز است.
2-7-5 شغل
بیکاری بر همه جنبه ای از شادکامی از قبیل عاطفه مثبت رضایت از زندگی و عاطفه منفی تاثیر گذار است.همانطور که افسردگی، خودکشی،عزت نفس پایین از پیامد های بیکاری می باشد.( آرگایل،1382 ).
افرادی که مشاغل جالب و پر درآمد دارند از افرادی که شغل یکنواخت و کم درآمد دارند شادتر هستند.
2-7-6 دین
به اعتقاد آرگایل(1382)مذهب تاثیر مثبت بر شادکامی دارد و این تاثیر برای سالمندان واعضای جدی کلیساها بیشتر است و حضور در آن و باورها به طور آشکاری بر شادی تاثیر دارند.
الیسون (1991) متعقدداست بسیاری از مطالعاتی که بروی نمونه های ملی صورت گرفته اند حاکی از وجود رابطه معنا دار بین مذهب و شادکامی می باشند. همچنین اثرات مذهب بیشتر به شکل شناختی است تا حذف رویدادهای منفی یا افزایش رویدادهای مثبت.اگرچه اثر برخی دین داری ها به دلیل روابط اجتماعی ،احساس تعلق اجتماعی، حمایت اجتماعی بوده است نه دین.
2-7-7 اوقات فراغت و تفریح
هیدی2 و همکاران (1985) با انجام یک تحقیق دوساله دریافتند که رضایت از تفریحات می تواند شادکامی را افزایش دهد. در خصوص سایراشکال تفریح از قبیل ورزش اثرات قوی تری به دست آمده است.
وینهوون و همکاران (1994)پس از بررسی و مرور تحقیقات انجام شده همبستگی فعالیت های تفریحی و شادکامی را 40% بر آورد کرده اند.
رابنستین3(1980) با مطالعه ای بروی خوانندگان مجله روانشناسی امروز دریافت که 21% آنان در مواقع عادی سردرد داشته اند که این میزان در موقع تعطیلات3% بوده است پژوهش نشان می دهد که روزهای تعطیل عاطفه مثبت را افزایش نمی دهد بلکه به طور چشمگیری عواطف منفی را کاهش می دهند (آیزنگ، 1375).
2-7-8 سلامتی
کمپل و همکاران (1976؛به نقل از ادینگتون و همکاران،2004)دریافتند که از دید پاسخگویان سلامتی مطلوب ترین جنبه زندگی در بین جنبه ها ومعقوله های مختلف آن محسبوب می شود.
اوکان و همکاران (1994) نیز در یک مطالعه تحلیل در یافتند که همبستگی بین شادمانی و سلامتی 32% است. همچنین استون2 و همکاران (1987) نیز در یک مطالعه طولی در یافتند که خلق های خوب باعث ارتقای سیستم ایمنی بدن و خلق های منفی باعث کاهش آن می شود.
2-8 روش های افزایش شادکامی
به اعتقاد آرگایل (2001)شادمانی تا حدودی ارثی است و با برخی صفات شخصی ارتباط دارد. تعدادی از صفات نیز ذاتی هستند اما بدان معنا نیست که شادمانی غیرقابل تغییراست. یکی از این صفات برون گرایی است که از طریق تجارب مثبت منظم با دوستان و درمحل کار افزایش می یابد خصوصیات شخصیتی دیگرمانند مهارتهای اجتماعی نیزقابل آموزش هستند.
به نظر آیزنگ (1375) شادی هم به رویدادهایی که برای فرد روی می دهند و هم به تفسیر وی از آن رویدادها بستگی دارد و هر دو رویکرد در افزایش شادی ارزش بالقوه ای دارند.
به نظر لاما3 قدم اول در راه رسیدن به شادی فراگیری است. باید یاد گرفت که احساسات و رفتارهای منفی چقدر زیان آور و برعکس احساسات و رفتارهای مثبت چقدر مفید هستند و اینکه این احساسات منفی علاوه بر خود فرد برای جامعه نیز زیان آور است.
اکنون به برخی از روشها ی افزایش شادمانی اشاره خواهد شد:
2-8-1 افزایش رویدادهای مثبت
شادی درمانی را می توان هم در افراد سالم و هم بیماران افسرده با بهره گرفتن از افزایش رویدادهای مثبت زندگی انجام داد.افزایش رویدادهای مثبت از قبیل ارتباطات اجتماعی ، کار ، تفریح ، ورزش،تعطیلات و …. باعث ایجاد خلق مثبت می شود. در افزایش رویدادهای مثبت فراوانی و شدت آنها حائز اهمیت است و اگر به طور منظم اجرا شوند به شادی و تغییرات شخصی منجر می شوند(آرگایل، 1382).
2-8-2 روش القاء خلق مثبت
اولین روش برای القای خلق مثبت توسط ولتن (1986) ابداع شد که از آزمودنی ها می خواست جملاتی را بخوانند سپس با صدای بلند تعدادی از جملات مانند «من در موردهمه چیز احساس شادی میکنم» را بیان کنند.
روش های دیگری نیز برای ایجاد خلق مثبت وجود دارند اما مدت تغییر خلق طولانی نیست مانند تماشای فیلم، خواندن داستان، گوش دادن به موسیقی ، هدیه دادن،تخیل،تحلیل اجتماعی و….(آرگایل،1382).
2-8-3 شناخت درمانی
شناخت درمانی مجموعه پیچیده ای از تکنیک ها می باشد که هدف آن تفسیر رویدادها به طور واقعی و منطقی است (رم2 به نقل از آرگایل ،1382). همچنین مدل شناختی بر این عقیده است که ارزیابی واقع بنیانه و اصلاح تفکر منجر به بهبود خلق و رفتار می شود(بک3 ،1380).
فاوا و همکاران (1997)نیز برنامه هایی جهت آفزایش شادی استفاده کردند که در نتیجه از طریق آموزش باعث افزایش شادی و احساس رضایت آزمودنی ها شدند(آرگایل،1382).
2-8-4 فنون شناختی ـ رفتاری
مجموعه برنامه های این فنون ترکیبی از نظریات شناختی رفتاری می باشد. یکی از این برنامه های توسط فوردایس(1997) از صاحب نظران روانشناسی شادی ارائه شده است که شامل 14 اصل می باشد که 8 مورد شناختی و 6 مورد رفتاری می باشد. زیر بنای برنامه فوردایس براین است که اگر شخص بخواهد می تواند همانند افراد شاد ،شاد باشد. البته فوردایس برتاثیر مختلف دیگر چون ژنتیک،شخصیت،میزان درآمد،تحصیلات و…تاکید دارد.
اصول آموزش برنامه شادکامی فوردایس که شامل14اصل است به شرح ذیل می باشد.
اصل اول:سرگرم و فعال بودن
این اصل نشان می دهد که افراد شاد در زندگی خود فعال هستند. به فراگیران باید فهمانده شود که افراد شاد زندگی خود را با فعالیت پر می کنند و مهمتر اینکه فعالیتهای جالب و لذت بخش را انتخاب می نمایند. از لحاظ ذهنی این اصل براین عقیده است که یک زندگی فعال شادی بیشتری را نسبت به یک زندگی انفعالی برای انسان تولید می کند.
طبق این اصل پنج نوع فعالیت برای انسان شادی می آفریند:
ـ فعالیتهای لذت بخش
ـ فعالیتهای جسمانی
ـ فعالیتهای تازه و جدید
ـ فعالیتهای دسته جمعی
ـ فعالیتهای

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد عناصر تشکیل دهنده جرم و دیوان عالی کشور

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید