غرب ایران و اطلاعات

دانلود پایان نامه

بر اساس تقسیم‌بندی اشتوکلین زون زاگرس از سه زون دشت خوزستان، زاگرس چین‌خورده یا زاگرس خارجی و زاگرس مرتفع یا زاگرس داخلی یا زون خردشده تشکیل شده است.

  • دشت خوزستان

این دشت، بخشی از دشت وسیع بین‌النهرین است و منحصر به چین‌خوردگی‌های بسیار ملایم با روند شمالی جنوبی است که از محور چین‌خوردگی کلی پلاتفرم عربی تبعیت می‌کند.
دشت خوزستان اغلب به وسیله رسوبات آبرفتی پوشیده شده، به طوری که سازندهای چینه شناسی قدیمی آن از نظر دور مانده است. اطلاعات حاصل از حفاری‌های متعدد چاه‌های نفت و نیز بررسی‌های ژئوفیزیکی نشان می‌دهد که سازندهای دوران پالئوزوئیک تا ترشیری در آن وجود دارد.
 

  • زاگرس چین‌خورده یا زاگرس خارجی

این واحد ساختمانی در جنوب غرب ایران قرار دارد و وسعت آن در حدود 150 تا 250 کیلومتر می‌باشد. روند عمومی این منطقه شمال غرب – جنوب شرق است و در آن رسوبات پالئوزوئیک، مزوزوئیک و ترشیری به طور هم شیب روی هم قرار گرفته‌اند. در زاگرس چین‌خورده توالی پرکامبرین پسین تا تریاس میانی، رخساره گندوانایی و مشابه با دیگر نواحی ایران دارند، اما نهشته‌های مزوزوئیک و سنوزوئیک آن رخسار ه های سنگی و گاه زیستی متفاوتی با رسوبات دیگر نواحی ایران دارند. این نکته نشان می‌دهد که از تریاس میانی به بعد، شرایط رسوبی حاکم بر زاگرس چین‌خورده، نسبت به دیگر مناطق ایران، متفاوت بوده است.

  • زاگرس مرتفع یا زاگرس رورانده یا زاگرس داخلی

این بخش از زاگرس را، زاگرس مرتفع،  زاگرس داخلی و زون خردشده یا زون رورانده هم می‌گویند. زیرا اولاً مرتفع‌ترین قسمت ناحیه زاگرس را تشکیل می‌دهد. به علاوه چون در داخلی‌ترین بخش زاگرس قرار دارد آن را زاگرس داخلی نیز می‌نامند. از طرفی چون به علت برخورد و تصادم دو قطعه قاره ایران و عربستان سنگ‌های آن کاملاً خردشده‌اند به آن زون خردشده یا زون رورانده هم گفته می‌شود. این زون به صورت نوار باریک و طویلی در قسمت شرق زاگرس چین‌خورده و به موازات آن قرار دارد که عمیق‌ترین قسمت فروافتادگی زاگرس را طی مزوزوئیک و اوایل ترشیری تشکیل می داده است.

  • تقسیم‌بندی بر اساس نظریات بربریان (Berberian, 1995)
مطلب مشابه :  پایان نامه درباره قانون مجازات جدید و قانون مجازات

بربریان زون زاگرس را به پنج واحد مورفوتکتونیکی ترسیم نموده است که از شمال شرق به سوی جنوب غرب، شامل پنج سطح مشخص و واضح به لحاظ درجات مختلف راندگی، چین‌خوردگی، بالا آمدگی، فرسایش و رسوب‌گذاری می‌باشد. هر ناحیه نسبت به ناحیه شمال تر خود یک پله پایین تر افتاده است. این پنج واحد به ترتیب از شمال شرق به جنوب غرب عبارت‌اند از:
1) کمربند رورانده زاگرس مرتفع

این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.