روش های تفسیری و کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

-لزوم معرفی شخصیت و جایگاه علمی مرحوم شعرانی به دانشجویان
1-3-ضرورت انجام تحقیق

 • باتوجه به جایگاه علمی علامه شعرانیدرعلوم قرآنی و تحلیل و نقد محققانه بر مباحث تفسیریآگاهی از شیوه کار و نظرات ایشان ضروری است.به ویژه که حواشی ایشان بر تفسیرفارسی منهج الصادقین امکان بهره بردن بسیاری از مسلمانان فارسی زبان را از معارف تفسیری فراهم می سازد.و
  همچنین پژوهشگران قرآنی و محققان و دانشجویان، نیاز به آشنایی با اندیشمندی معاصر،که تفسیر را در خدمت هدایت مردم گرفته است،دارند.
  1-4- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق
  نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده علاقه مندان به تفسیرو مطالعات قرآنی به ویژه دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد الهیات(گرایش های علوم قرآنی،حدیث،تفسیر)،طلاب حوزه های علمیه،هسته های تحقیقاتی و گروه های پژوهشی قرارگیرد.
  1-5-سؤال های تحقیق
  1-روش ها ورویکردهای تفسیری علامه شعرانی چیست؟
  2-نحوه نقد و تحلیل علامه شعرانی برمباحث تفسیری چگونه است؟
  3-تشابه وتمایز دیدگاه های علامه شعرانی با برخی مفسران گذشته و معاصر(مانند: جلال الدین سیوطی و آیت الله خویی)در چیست؟
  1-6-تعریف مفاهیم مطرح شده در این پژوهش
  تحلیل:«بررسی جزئیات یک موضوع برای به دست آوردن اطلاعات بیشتریا تعیین میزان درستی یانقدآن.» (انوری،1381ش،3/1641)
  روش شناختی:دانش بررسی روش هایی در علوم برای دست یابی به بهترین راهکار،دانش بررسی روش دستیابی به معرفت،روش شناسی.»(همان،7/6623)
  اصول (معنای لغوی): ابن فارس ذیل این کلمه ضمن اشاره به سه ریشه دور از هم برای این کلمه، معنای آن را«اساس الشیء»، پایه و بنیان چیزی ذکر میکند.(ابن فارس،1404ق،1/109)
  اصول (معنای اصطلاحی): مفسر باید برای دستیابی به مدلول های واقعی یا نزدیک به واقع از الفاظ و مدلول های قرآنی به بنیان های استواری تکیه زند که به آن ها اصول تفسیر می گوییم.
  مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد فعالیت های اجتماعی و توسعه منابع انسانی

 • (شاکر، 1382 ﻫ .ش، ص 42)
  مبانی(معنای لغوی): دهخدا ذیل لغت مبنا معانی:بنا و عمارت، بنیان و اساس، ابتدا و اوّل، و پایه راه درج نموده است.(دهخدا 1365 ش،ج 43،صفحه 236)
  مبانی(معنای اصطلاحی): بر اساس دیدگاه نویسنده کتاب”مبانی و روش های تفسیری”،مبانی تفسیری قرآن به آن دسته از، پیش فرض ها، اصول موضوع و باورهای اعتقادی یا علمی گفته شده است که: مفسر قرآن با پذیرش و مبنا قراردادن آن مبانی، به تفسیر قرآن روی می آورد . به عبارت
  دیگر هر مفسری ناگزیر است مبنای خود را در مورد عناصر اساسی دخیل در فوایند تفسیر قرآن روشن سازد.(شاکر، 1382 ﻫ .ش، ص 40)
  روش(معنای لغوی): دهخدا معانی طرز، طریقه، قاعده، قانون، راه، هنجار، شیوه، اسلوب، نسق، منوال و… را برای آن می آورد. (دهخدا 1364 ش ،26 / 169)
  روش تفسیری(معنای اصطلاحی): امری است فراگیر که مفسر آن را در همه آیات قرآن به کار می گیرد و اختلاف در آن باعث اختلاف در کل تفسیر می گردد و آن چیزی جز منابع و مستندات تفسیر نیست.(شاکر، 1382 ﻫ .ش، ص46)
  گرایش(معنای لغوی):میل و رغبت، قصد و آهنگ از معانی این واژه اند.
  (دهخدا1365ش،41/155)
  گرایش(معنای اصطلاحی):گرایش تفسیری: صبغه ها و لون های مختلف تفسیر قرآن است که گاهی باعباراتی چون تفسیرکلامی، تفسیر تربیتی تفسیر اخلاقی و… معرفی می شود. این گونه امور با تمایلات ذهنی و روانی مفسران ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد.(شاکر، 1382 ﻫ .ش، ص 47)
  قواعد (معنای لغوی): دهخدا معانی بنیاد، ضابطه، مقصد، دستور، قانون، آیین را برای آن ذکر کرده است.(دهخدا1365ش، 38/101)
  قواعد تفسیر(معنای اصطلاحی): مراد از قواعد تفسیر راه کارهای کلی است که در وضعیت های خاص مورد عمل قرار می گیرد، به بیان روشن تر ما در مواردی که مفسر در مراجعه به اصول تفسیر برسر دو راهی یا چند راهی می ماند و به صحت هیچ کدام یقین ندارد، در این گونه موارد قواعدی وجود دارد که گزینش یکی از آن راه ها را برای او معیّن یا مرجّح می سازد.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.