روانشناسی اجتماعی و هنجارهای اجتماعی

دانلود پایان نامه
 • این پیمایش‌ها عبارتند از:
  1- پیمایش انجام گرفته توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی (دکتر آزاد) که در سال 1379 با عنوان «بخش تکمیلی ارزشهای جهانی» طراحی و انجام پذیرفته است. جامعه آماری این پیمایش کلیه مردان و زنان 18 سال به بالای مناطق روستایی و شهری استانهای مختلف کشور است. شیوه نمونه‌گیری در این تحقیق به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای بوده است. سؤالات در 207 سؤال و ترجمه بخشی از سؤالات جهانی بوده است که مؤسسه اینگلهارت بر انجام آن پیمایش ها نظارت می‌کند.
  2- پیمایش‌های جهانی با سؤالات یکسان: این داده‌ها از پیمایش‌های انجام گرفته در سالهای 2000 تا 2003 است که در 28 کشور مختلف جهان با سؤالات یکسان انجام گرفته است و مؤسسه‌ای با مدیریت رونالد اینگلهارت بر تمام آنها نظارت داشته است. تمام داده‌های این پیمایشها (که دادههای مربوط به پیمایش 79 دکتر آزاد نیز در میان آنها موجود است) در یک فایل Spss و با حدود 118 هزار نفر نمونه آماری در سایت این مؤسسه (worldvaluessurrey.org) قرار دارد و قابلیت Download این فایل برای تمام افراد مسیر می‌باشد. این داده‌ها به عنوان داده‌هایی قابل اعتماد در به ثمر رساندن آزمون بخشی از فرضیات این پایان‌نامه به ما کمک‌های بسیاری خواهند نمود.
  3-1-2- تحلیل ثانویه جداول
  روش دیگر مورد استفاده روش تحلیل ثانویه جداول است.
  در این روش که در واقع ناگزیر از انتخاب آن بوده‌ایم فعالیت اصلی یافتن سؤالات مشابه و مقایسه این سؤالات برای رسیدن به یک مطالعه طولی است. در تحقیق حاضر از 4 پیمایش ملی جهت انجام یک تحلیل ثانویه و یک مطالعه طولی کمک گرفته شده است. این پیمایش‌ها عبارتند از:
  پیمایش ملی سال 1353: اولین پیمایش و یا حداقل اولین پیمایشی که جداول آن در دسترس می‌باشد مربوط به پیمایش سال 1353 است که توسط اسدی در 23 شهر و 52 روستای کشور و با پشتیبانی مرکز سنجش افکار و تحقیقات اجتماعی سازمان رادیو و تلویزیون و به منظور تکمیل طرح آینده‌نگری این سازمان انجام گرفته است. پرسش‌نامه این پیمایش حاوی 126 پرسش در زمینه‌های گوناگون (رادیو و تلویزیون، سینما، روزنامه، مجله، کتاب، منابع خبری، فراغت، مشخصات فردی، آموزش و پرورش، رضایت از زندگی، آرزوها و آرمانها، خانواده، مذهب، روابط اجتماعی، بهداشت و مالکیت) است.. نکته شاید قابل توجه در این پیمایش آن است که تحلیل اولیه داده‌ها با همکاری مرکز سنجش افکار فرانسه انجام پذیرفته است.
  به دلیل اینکه داده‌های این پیمایش، روستاهای کشورمان را نیز در بر می‌گیرد در حالیکه در پیمایش‌های سال 74، 79 و 82 تمرکزشان بر نقاط شهری است، داده‌های این پیمایش با بکارگیری روشهای خاصی تصحیح شده است (البته آمار شهر و روستایی در این پیمایش مشخص است اما برای بدست آمدن این آمار در گروه سنی مورد نظر (15-24 ساله) نیاز به تصحیح داده‌های کلی داریم). برای انجام تصحیحات یاد شده برنامه‌ای با نرم‌افزار Matlab نوشته شده است و البته آشکار است که تصحیحات انجام شده همراه با تقریب است.
  اسدی بیان می‌دارد که درصد روستاییان نسبت به شهریان در کل 45 به 55 است تقریب به کار گرفته در این روش به این گونه است که ما این نسبت (45 به 55) را در تمامی گروه‌های سنی نیز به همین شکل در نظر گرفتیم و نیز در گزاره‌ها نیز همین نسبت را اعمال کرده‌ایم. سپس با نوشتن معادلات هر گزاره و سپس اعمال این نکته که جمع گزاره‌ها نیز می‌بایست 100 شود درصد شهری هر گزاره (برای هر گروه سنی) بدست آمد.
  پیمایش دوم در سال 1374 توسط دکتر منوچهر محسنی تحت عنوان «طرح بررسی آگاهیها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی در ایران» انجام گرفته است و شامل حوزه‌های مختلفی مانند فرهنگ، ارزشهای اجتماعی، باورداشتها، خانواده، ازدواج، رسانه‌های گروهی، گذراندن اوقات فراغت، روابط گروهی، رفاه اجتماعی و روانشناسی اجتماعی است. این پیمایش با نمونه معتبر 3540 در پنج استان (تهران، آذربایجان غربی، مازندران، کرمان و فارس ) و 15 شهر انجام شده است. تعداد سولات این پیمایش 56 سوال بوده است.
  سومین پیمایش که در قسمت اول (تحلیل ثانویه) هم مورد استفاده قرار گرفته است پیمایش سال 1379 دکتر آزاد است که در قسمت قبل معرفی شد.
  آخرین پیمایش ملی، موج دوم مجموعه ارزشها و نگرشهای ایرانیان است که 3 سال پس از موج اول و در 28 استان کشور با مدیریت محسن گودرزی انجام گرفته است و شامل بخشهای: ‹ارزشهای خانوادگی، رضایت از زندگی، نگرش نسبت به آینده، نگرشها و رفتارهای دینی، سیاست، هنجارهای اجتماعی، نگرشهای اقتصادی، اعتیاد، اعتماد اجتماعی، هویت ارزیابی اخلاقی، اوقات فراغت و کالاهای فرهنگی› است. (لازم به ذکر است که به دلایل گوناگون از جمله تفاوتهای آشکار نتایج و همچنین محدود بودن گویهها از پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان، موج اول(1379) استفاده چندانی نشده است و تنها در موارد معدودی بنا به ضرورت به آن استناد داده شده است.
  اما تحلیل ثانویه ما شامل دو قسمت است:
  1- مقایسه یک گروه سنی خاص
  برای این بخش افراد 15 تا 25 ساله انتخاب شده است. دلایل انتخاب یک گروه سنی خاص و همچنین گروه سنی 15 تا 25 سال موارد زیر است:
  الف) همانگونه که در بخشهای بعد خواهیم دید تقریبهای بسیاری برای مطالعه طولی در نظر گرفته شده است که انتخاب یک گروه سنی خاص میتواند با مشخصتر نمودن نمونه، این تقریبها را به گونهای تعدیل نماید و البته گروه سنی خاص در نظر گرفته شده درصد بسیار بالایی را در نمونه آماری این پیمایشها به خود اختصاص داده است (به طور مثال در پیمایش سال 1382 این درصد به 8/40 % نمونه آماری میرسد)
  ب) با توجه به فرضیه اجتماعی شدن اینگلهارت هرچه سن نمونه ما به زمان شکلگیری شخصیت (بلوغ) نزدیکتر باشد بهتر میتواند تغییرات فرهنگی همان دوران را نشان دهد. به عبارت دیگر و طبق نظر اینگلهارت جوانان بهتر نشاندهنده وضعیت فرهنگی هر عصری میباشند و این موضوع در مورد ایران به علت تغییرات سریع و بسیار گسترده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی طی 30 سال اخیر الزام خود را بیشتر نشان میدهد. از طرفی اطلاعات ما درباره وضعیت اقتصادی کشور درباره سالهای قبل محدود است که این موضوع نیز دلیلی دیگر برای انتخاب افرادی است که دوران بلوغ نزدیکتری (نسبت به زمان حال) دارند.
  2- مقایسه یک نسل طی 30 سال (1382-1353):
  این مقایسه به منظور دریافت آثار چرخه زندگی انجام میگیرد. به این صورت که آیا تغییرات صورت گرفته در افراد به دلیل الزامات دورههای زندگی بوده است و یا واقعا تحولی شکل گرفته است. از طرفی دیگر این قسمت از تحقیق میتواند به سنجش اعتبار پیمایشهای فوق نیز بینجامد.
  3-2- جامعه آماری:
  جامعه آماری ما در این تحقیق در حالت کلی تمام ایرانیان بالای 15 سال راشامل میشود اما با توجه به هر پیمایش شهرهای نمونه جداگانهای را میتوان در نظر گرفت
 • این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.