رفتارهای غیر کلامی و ناسازگاری اجتماعی

دانلود پایان نامه
 • نتایج پژوهش کافتسیوس (2004) حاکی از رابطه مثبت سبک دلبستگی ایمن با تمام زیر مقیاس‌های هوش هیجانی (به استثنای ادراک هیجان) و نمره کل هوش هیجانی است. دلبستگی اضطرابی دوسوگرا با تمامی زیر مقیاس‌های هوش هیجانی رابطه منفی دارد ولی این رابطه معنی‌دار نیست.
  دویلی و مارکیوکیز یک تحقیق طولی در مورد دلبستگی والدین و اثرات آن بر سازگاری انجام دادند. آن‌ها دلبستگی مشاهده شده بین والدین و نوجوانان در سن 13 سالگی و ابعاد مختلف سازگاری در 15 سالگی مانند نشانه‌های افسردگی، اعتماد به نفس و نمرات درسی را اندازه گرفتند و نتایج بدست آمده نشان داده است که دلبستگی ایمن بدون تردید با سازگاری با توجه به سطوح مشکلات درون‌زاد، عزت نفس، پیشرفت تحصیلی دو سال بعد رابطه دارد (دویل، 2005).

 • بنابر نتایج پژوهش‌ها، دلبستگی ایمن با ویژگی‌های ارتباطی مثبت، شامل صمیمیت و خرسندی، دلبستگی اجتنابی با سطوحی پایین‌تر از صمیمیت و تعمد و بررسی پژوهش‌ها از ارتباط میان سبک‌های دلبستگی و سازگاری در موقعیت‌های مختلف حاکی است. در پژوهش نیگل و ساندین، میان سبک دوسوگرا در زمان بیوه و کاهش میزان سازگاری، ارتباطی معنادار گزارش شده است (نیگل و ساندین، 2001).
  پژوهش رایس و میرزاده (2000) از رابطه دلبستگی با عملکرد و رفتار سازگارانه در مدرسه حاکی بوده است. برانفیلد و تامسون در مطالعه‌ی خود، ارتباط میان دلبستگی ناایمن با گروه همسال و رفتار بزهکارانه را گزارش داده‌اند.
  فرا تحلیلی که اخیراً در این زمینه توسط اشنایدر[91] و همکاران انجام گرفته است نشان می‌دهد که بین کیفیت زندگی مادر-کودک و سازگاری اجتماعی رابطه وجود دارد. این فراتحلیل 630 نوع مطالعه را در بر می‌گرفت که  رابطه‌ی بین دلبستگی مادر-کودک و ارتباط با همسالان را بررسی نموده و گزارش کردند که بین دلبستگی ایمن و روابط مثبت با همسالان رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد. میزان پرخاشگری و رفتار ضداجتماعی در مطالعه‌ی مذکور شاخص خوبی از ناسازگاری اجتماعی بودند (اشنایدر، 2000).
  در پژوهشی که توسط (اورتبس و تور آنین[92]، 2008) با هدف تاثیر هوش هیجانی بر سازگاری در زندگی زوج در نیجریه صورت گرفته، نتایج نشان داد که مهارت‌های مدیریت هیجانی، مهارت‌های حساسیت هیجانی و مهارت ارتباط اجتماعی در زوجین سازگار، بالا بوده است. حال از آنجا که دوره نوجوانی، دوره‌ای است که در آن تغییرات جسمی، روانی-اجتماعی نوجوانان با هیجانات شدید همراه است و بسیاری از دستگاه های عصبی و شناختی که هیجان را کنترل می‌کند.
  الیوت[93] و همکاران (2003) در پژوهشی نشان دادند که از طریق آموزش مهارت‌های اجتماعی می‌توان به پیشرفت مهارت‌های اجتماعی و سازگاری اجتماعی نوجوانان کمک کرد.
  کاپلس[94] (2005) در پژوهشی نشان داد که آموزش مهارت‌های اجتماعی بر پیشرفت دانش‌آموزان 6 تا 14 ساله در روابط بین فردی موثر بوده است.
  در پژوهشی که توسط فورگاس و همکاران (2000) مشخص شد که آزمودنی‌هایی که از خلقی شاد و مثبت برخوردار بودند، ارتباط بیشتری برقرار می‌کردند، از علائم و رفتارهای غیر کلامی بیشتری در تعامل خود بهره می‌گرفت، بیشتر با دوست خود حرف می‌زدند، به روشنی و بدون ابهام درباره‌ی خودشان صحبت می‌کردند به نظر می‌رسید که به شیوه‌ای موثر، رضایت‌بخش، ماهرانه، و متعادل‌تر رفتار می‌کنند. برعکس آزمودنی‌های غمگین و با خلق منفی از برخورد دوستانه و اطمینان بخش کمتری برخوردار بودند.
  در پژوهشی توسط عبدا…. و مایر کونگ[95] (2008) رابطه بین هوش هیجانی به کنار آمدن، حمایت اجتماعی و سازگاری میان 250 نفر از دانشجویان ترم اول مورد بررسی قرار گرفت. از آزمودنی‌های سازگاری برای سازگاری، هوش هیجانی مایر و سالووی (برای سنجش هوش هیجانی)، پرسشنامه کنار آمدن با دیگران (برای کنار آمدن) و پرسشنامه ارزیابی تعاملات اجتماعی برای سنجش حمایت اجتماعی استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که دانشجویان با سازگاری متوسط  بالا، از نظر سازگاری اجتماعی، سازگاری آموزشگاهی و سازگاری فردی و هیجانی در سطح بالایی بودند و نتایج تحلیل مسیر نشان داد که سازگاری بالا یک پیش‌بینی کننده مهم برای تببین رابطه بین هوش هیجانی، کنار آمدن، حمایت‌های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی می‌باشد و این که هوش هیجانی نیز تاثیر زیادی بر پیشرفت تحصیلی آنان داشته است
  کامران[96] (2008) در پژوهشی بیان کرد بین درک اجتماعی، هوش هیجانی و سبک دلبستگی افراد رابطه وجود دارد.
  [1] Systems theory
  [2] Set goals
  [3] Goal correction
  [4] function
  [5] masters
  [6] Made of relating to specific figure
  [7] Waters & deane
  [8] cox
  [9] cambell
  [10] zimmermann
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.