رضایت مندی زناشویی و اختلافات اقتصادی

دانلود پایان نامه
 • 10- مدت زمان سپری شده از شروع زندگی (طول ازدواج )
  11- مسائل مالی و داشتن یا نداشتن اختلافات اقتصادی
  12- مشابهت داشتن نظام عقیدتی و مذهبی زوجین
  13- نحوه ی تقسیم کار و همکاری زوجین در درون خانواده و مشارکت زن در تصمیم گیری‌ها
  14 – ابراز محبت و عشق زوجین نسبت به یکدیگر
  15- ارتباط با اقوام و دوستان همدیگر
  16 – اشتغال زن و موافقت داشتن یا نداشتن همسر با این امر
  17- علایق مشترک
  18- مسائل جنسی
  19- نوع تربیت خانوادگی زوجین
  (کرووریدلی، ترجمه موسوی، 1384 )
  دیدگاه‌های عوامل موثر در افزایش رضایت مندی زناشویی
  درمطالعات مربوط به شناسایی عوامل تاثیرگذاربررضایت مندی زناشویی دودیدگاه مطرح شده است.
  1- دیدگاه درون شخصی
  2- دیدگاه بین شخصی. از دیدگاه درون شخصی صفات شخصیتی عامل مهم تاثیر گذار برعملکرد زناشویی است. درحالی که براساس دیدگاه بین فردی تعاملات زوجین با یکدیگر بر کنش زناشویی آنها تاثیر دارد. بسیاری از پژوهشگران به دیدگاه تلفیقی معتقدند که هر دو عامل تعامل‌های بین شخصی و صفات شخصیتی درکیفیت روابط زوجین اهمیت دارند (کالگین، 2000 به نقل از احدی و به پژوه، 1382). رضایت از طریق دو دسته معرفهای اجتماعی و اقتصادی سنجیده می شود و با در نظر گرفتن نتایج حاصله از یافته‌های مربوط به ابعاد مختلف رضایت نیز می توان چنین نتیجه گیری کرد: بطور کلی رضایت زن و شوهر نسبت به یکدیگر مربوط به ابعاد اجتماعی و نارضایتی نسبت به همدیگر ابعاد اقتصادی است. زن و شوهری که در یک خانواده در یک کشش متقابل با یکدیگر زندگی می کنند دارای دو دسته نیازهای اساسی هستند. دسته اول نیازهای عینی و دسته دوم نیازهای ذهنی.
  نیازهای عینی بیشتر شامل آن دسته از نیازهای هستند که افراد بطور روزمره با آنها سرو کار دارند و بیشتر به ارگانیسم انسان مربوط است. دسته دوم نیازهای که آنها را نیازهای ذهنی می نامیم اگر چه می توانند تحت تاثیر نیازهای جسمانی قرار بگیرند اما الزاما وابسته به آنها نیستند (نجاتی،1380).
  مولفه‌های موثر بر رضایت زناشویی
  عشق
  به نظر من عشق بین دو جنس مخالف مهمترین پاداش و بهترین احساسی است که هر آدمی می‌تواند تجربه کند. بدون عشق و علاقه و هم چنین بدون برخورداری از علاقه دیگران جسم روح انسانی پژمرده می شود و می میرد (سیتر، ترجمه بیرشک، 1381).
  در دوران عشق و عاشقی، گرایش طبیعی و عشق موجود میان دو دلداده، بسیاری از گرفتاری‌ها را حل می‌کند. زن و شوهر، انگار که یک روح در دو بدن هستند. اشعه پرنفوذ عشق با ذوب تفاوت‌های اخلاقی، خواسته‌ها و هدفهای متفاوت، به ایجاد احساس همدردی و مهر و نوعدستی کمک می‌کند (بک ترجمه قراچه‌داغی، 1378).
  عشق مجموعه ای از احساسات عاطفی مثبت نسبت به طرف مقابل است از نظر ماهیت این احساسات شامل توجه – مراقبت – صمیمت و نزدیکی، انگیختگی و روابط حسنه است (نوابی‌نژاد، 1383).
  احساس عشق، البته یکی از زیباترین و لطیف ترین احساساتی است که داریم، به ندرت کسانی پیدا می‌شوند که بتوانند از اشتیاق لذت و هیجان و نشاط ناشی از عشق – یا وجود رویه آن که نرسیدن به وصال و یأس و نومیدی است چشم بپوشد (بک، ترجمه قراچه داغی، 1378).
  همدلی
  داشتن یک مونس و غمخوار و همدم مردی که در تمام مسایل زندگی اعم از غم و شادی و اندوه و داری و نداری یار و یاور باشد. یقیناً از نظر روانی امری مهم محسوب می شود.
  ازدواج می تواند این خلاء روحی و عاطفی را پرکند و سپس داشتن یک رفیق، یک همنشین در کنار شخص امری بسیار ضروری و مهم تلقی می شود همدلی یک نوع عشق خیرخواهانه و نوع پرستانه است (دژکام، 1381). داشتن یک مونس و غمخوار و همدم مردی که در تمام مسایل زندگی اعم از غم و شادی و اندوه و داری و نداری یار و یاور باشد یقیناً از نظر روانی امری مهم محسوب می شود ازدواج می تواند این خلاء و روحی و عاطفی را پر کند و سپس داشتن یک رفیق، یک همنشین در کنار شخص امری بسیار ضروری و مهم تلقی می شود همدلی یک نوع عشق خیرخواهانه و نوعی پرستانه است (عامری، 1381).
  احساس مشترک داشتن بادیگری، همان رسیدگی و توجه به اوست (رضوی، 1389). در یک کلام محبت آمیزه ای از گذشت و ایثار، شجاعت و صداقت، حق شناسی و عدالت، صبوری، همدلی و احسان است.رفتار محبت آمیز رفتاری است با همراه ایثار – قربانی کردن هوسها و کشش‌های نفسانی، فداکردن میلها و منفعت‌ها، تحمل سختی‌ها و لب فروبستن‌ها و سوختن، روشنی بخشیدن، تشنه ماندن فرد، اندیشه سیراب کردن دیگران (رضوی، 1389).
  رضایت زن و شوهر در انتخاب یکدیگر فواید زیادی در استحکام خانواده دارد که از آن جمله ارضای صحیح و کامل غریزه جنسی – عموماً رضایت از یکدیگر محبت و دوستی را بوجود می آورد و در پرتوی علاقه و مهربانی نسبت به هم خواسته‌های یکدیگر رامراعات خواهند کرد (کجباف، 1381).
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.