دانلود پایان نامه کشور عربستان سعودی و امارات متحده عربی

دانلود پایان نامه
 • 8.   نیروی انسانی
  9.   عوامل خارجی
  این تحقیق نشان می دهد که 76% از پیمانکارانی که در پروژه های این کشور فعالند معتقدند که به طور متوسط بین 10% تا 30% بیش از مدت معین شده در قرارداد، تأخیر در اجرا بروز میکند. 56% از مشاوران شرکت کننده در تحقیق نیز میزان مشابهی از تأخیر را گزارش کرده اند.
  همچنن مشخص شد که از منظر کارفرمایان، واگذاری پروژه به پیمانکاری که کمترین قیمت را در مناقصه پیشنهاد داده است بیشترین فراوانی را در میان دلایل تأخیر دارا می باشد. زیرا عموما” اینطور است که پیمانکارانی که کمترین قیمت را پیشنهاد می دهند واجد توانایی و شرایط لازم برای اجرای پروژه نبوده و در خلال اجرای پروژه با کمبود منابع مواجه می گردند و همین امر موجب کاهش کارایی و نهایتا تأخیر می گردد. مطابق نتایج حاصل از این تحقیق، “دستور تغییر کار” نیز یکی از مهمترین فاکتورهای ایجاد تأخیر در پروژه می باشد.
  در بررسی عوامل ایجاد کننده تأخیر در پروژه های عمرانی ملی کشور عربستان سعودی وابستگی مثبت میان رتبه فنی پیمانکار و فراوانی پروژه های دارای تأخیر اثبات گردید. (الخالی ،1999،ص106-101)
  2-3-2-7 امارات متحده عربی
  در تحقیقی که توسط عسام زین الدین انجام گرفته است، قراردادهای ساختمانی در مورد بررسی قرار گرفته و مشخصا پروژه های زیربنایی در حال اجرا در امارتهای دبی و ابوظبی مورد بررسی قرار گرفته است.
   دراین تحقیق 73 شرکت و نهاد مختلف مورد بررسی قرار گرفت و از آنها خواسته شد که اطلاعاتی در خصوص نوع پروژه ها، خسارات مورد ادعا، مبالغ پرداخت شده توسط کارفرما، انواع دعاوی مطروحه و دلایل آنها و فراوانی دلایل و روش مورد استفاده برای حل اختلاف ارائه نمایند. پروژه هایی که برای این تحقیق انتخاب شده بودند همگی در پنج سال اخر منتهی به تاریخ تحقیق انجام یافته بود.
   دراین تحقیق انواع مختلف دعاوی که در پروژه های مزبور اقامه شده است در 6 گروه طبقه بندی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از:( محفوظی موسوی، 1388)
  1.   دعاوی مربوط به ابهام در قرارداد   
  2.   دعاوی مربوط به تاخیر
  3.   دعاوی مربوط به تسریع دراجرای پروژه
  4.   دعاوی مربوط به تغییر قیمتها
  5.   دعاوی مربوط به کار اضافی
  مطلب مشابه :  مقاله رایگان درباره ماهیت مسئولیتپذیری اجتماعی و انوع مسئولیتهای اجتماعی

 • 6.   دعاوی مربوط به شرایط سایت
  2-3-2-8 ایران
  در ایران نیز تحقیقاتی به منظور شناسایی عوال ایجاد کننده تأخیر در پروژه های عمرانی انجام گرفته است. به عنوان مثال در مطالعه انجام گرفته جهت مشخص نمودن عوامل ایجاد کننده تأخیرات در پروژه های سد سازی، با گردآوری نظرات کارفرمایان، پیمانکاران و مشاورین، موارد زیر بعنوان مهمترین موارد شناسایی شدند.(رضا زاده ،2006،ص27-22)
  -پرداخت برای پروژه های تکمیل شده
  – مدیریت محل اجرای پروژه
  -تصویب نقشه کارگاه
  -شرایط پیش بینی نشده زمین
  – تجربه ناکافی پیمانکاران
  – ناکارآمدی برآوردهای هزینه
  -کمبود نیروی کار توانا
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.