دانلود پایان نامه معماری سازمانی و فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

(10 اجرای آزمایشی:1 سیستم مدیریت دانش باید ابتدا بصورت آزمایشی اجرا شود سپس در تمام سازمان اجرا گردد. همچنین باید از سیستم مدیریت دانش بازخورد گرفته شود تا اصلاحات لازم صورت گیرد.
(11 شناسایی دانش:2 این عامل جزء مراحل اولیه سیکل مدیریت دانش میباشد، که باید دانش موجود در سازمان بطور کامل شناسایی و ذخیره گردد تا از تمام تجارب و دانش سازمان استفاده بهینه نمود.

 • (12 مهندسی مجدد فرایند کاری: مهندسی مجدد فرایند کاری یعنی روشهای قدیمی کسب و کار را عوض کرده و روشهای جدید و خلاقانه را پیدا و جایگزین روشهای قدیمی کنیم و از روشهای جدید، قوانین جدیدی بیرون میآید که مشخص میکند فرایندهای کسب و کار چگونه انجام می شوند.[47] با اجرای مهندسی مجدد فرایند کاری، فرایندهای جدید کسب و کار با تلاشهای مدیریت دانش منطبق و همراستا میشوند و باعث میشوند که تیم مدیریت دانش به درستی در سازمان عمل نماید.
  (13 ساختار دانش:3 ساختار نظامیافته دانش باعث میگردد تا شناسایی دانش، ذخیره دانش، تسهیم دانش و استفاده مجدد دانش به صورت مطلوبتری در سازمان صورت پذیرد.
  (14 تسخیر دانش:4 در صورت تسخیر دانش اشتباه و یا کم اهمیت، دانش به اشتراک گذاشتهشده کاربرد چندانی برای دیگر پرسنل سازمان نداشته، لذا عامل مذکور از اهمیت خاصی برخوردار است. (15 زیر بنای فناوری اطلاعات:5 بدون داشتن یک زیر بنای مستحکم فناوری اطلاعات، یک سازمان نمیتواند کارکنانش را به اشتراک اطلاعات در مقیاس وسیعی تشویق کند.
  (16 استقرار استراتژی پاداش: این عامل باعث میشود کارکنان سازمان به اشتراک بیشتر دانش و همچنین به دریافت بیشتر دانش از طرف سطوح بالای سازمان ترغیب شوند.
  (17 معماری دانش:6 یک معماری سازمانی میتواند به عنوان یک سازه پیچیده و چند بعدی تعریف شود و بیان کننده اصولی است که هدایت میکند چطور سازمان طراحی گردد و اینکه چطور عناصر
  Pilot
  1 –
  Knowledge Identification
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درباره سرمایه شرکت های پذیرفته شده و شرکت پذیرفته شده در بورس

 • 2 –
  Knowledge Structure
  3 –
  Knowledge Capture
  4 –
  Information Technology Infrastructure
  5 –
  Knowledge Architecture
  6 –
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.