دانلود پایان نامه درمورد قانون ثبت احوال و خدمات الکترونیک

دانلود پایان نامه

با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود. به تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و نیز صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت.

 • ابتدا سندی مشتمل بر 41 ماده در سال 1297 هجری شمسی به تصویب هیأت وزیران رسید و اداره­ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد. پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره یک در بخش 2 تهران در تاریخ 16 آذر 1297 صادر گردید. پس از این دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده در خرداد 1304 هجری شمسی تصویب شد. بر اساس این قانون کلیه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور باید دارای شناسنامه باشند. صدور شناسنامه برای افراد مستلزم داشتن تابعیت ایران است.[43]
  هیچ یک از قوانین و مقررات شناسنامه را تعریف نکرده است که به چه نوشته یا سندی اطلاق می­شود و از این لحاظ تعریف شناسنامه مسکوت است فقط به تحصیل الزامی آن در مورد افرادی که دارای تابعیت ایرانی است اکتفا نموده است و در آیین نامه­های ثبت احوال هر موقع که تجدید نظری شده با ضمیمه نمودن آن این سکوت قانونی را شکسته­اند و از مجموع قواعد و نمونه که در آخرین آیین نامه ضمیمه شده می­توان شناسنامه را به این صورت تعریف نمود (شناسنامه مستخرجه از نخستین سند سجلی و مطابق با نمونه­ای در آیین نامه ثبت احوال می­باشد که از طرف مامور صلاحیت داری با توجه به ترتیبات به خصوصی تنظیم و برای هر فرد ایرانی یا نماینده قانونی او تسلیم می­شود و تمامی مندرجات آن سند رسمی و معتبر است[44]).
  شناسنامه ورقه یا دفترچه معروف که از اسناد رسمی بوده است و هویت ( نام و نام خانوادگی شخص و نام پدر و مادر و محل تولد و صدور شناسنامه ) ،تولد ، وفات ، ازدواج و طلاق در آن درج می شود.[45]
  در مورد تعویض شناسنامه ، هر یک از حالات زیر صورت می گیرد:
  1- تعویض شناسنامه نمونه قدیم در اجرای قانون ثبت احوال
  الف) با ارائه شناسنامه نمونه قدیم
  ب) بدون ارائه شناسنامه نمونه قدیم
  2- تعویض شناسنامه های نمونه جدید مستعمل
  3- تعویض شناسنامه ناشی از احکام صادره از محاکم دادگستری، تصمیمات متخذه هیأتهای حل اختلاف، آرای صادره از کمیسیون های تشخیص سن یا مصوبات نام خانوادگی
  4-  تجدید شناسنامه پس از رسیدن فرد به سن سی سالگی جهت تعویض عکس
  5- تعویض شناسنامه پس از رسیدن فرد به سن 15 سال تمام برابر بند 6 ماده 976 قانون مدنی (هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایران محسوب می شود که برای صدور شناسنامه ایران مستلزم تنظیم سند سجلی به نام زوجه می باشد)[46].
  در راستای ارائه خدمات الکترونیک هویت ملی و استقرار نظام نوین ثبت احوال کشور و ارتقاء کیفیت مدارک هویتی در دولت الکترونیک این دستورالعمل جهت مکانیزه نمودن صدور شناسنامه بالای 15 سال و با بهره گیری از پایگاه اطلاعات جمعیت کشور در ادارات ثبت احوال مراکز استانها و شهر های بزرگ به شرح ذیل مورد تصویب شورای عالی ثبت احوال قرار گرفت.
  شناسنامه بالای 15 سال رایانه ای در موارد زیر صادر می شود:
  1- جهت افرادی که به سن 15 سال تمام شمسی می رسند و شناسنامه آنها می باید به منظور الصاق عکس تعویض گردد.
  مطلب مشابه :  منبع مقاله درمورد اجرای احکام مدنی و احکام دادگاه

 • 2- در مواردی که شناسنامه جهت تعویض ارائه می گردد نظیر:
  – مستعمل بودن.
  – اجرای تصمیمات هیات های حل اختلاف.
  – اجرای احکام دادگاه ها.
  – اجرای آراء کمیسیون های تشخیص سن.
  – اجرای مصوبات مربوط به تغییرات نام و نام خانوادگی.
  – حذف ازدواج و طلاق غیر مدخوله در شناسنامه و یا درج آخرین تحولات در آن.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.