دانلود پایان نامه درمورد راهنمایی و رانندگی و سلامت جسمی

دانلود پایان نامه
 • گواهینامه رانندگی یا تصدیق رانندگی مدرکی است مبنی بر اینکه فرد می تواند با وسائل نقلیه دارای موتور مانند موتور سیکلت، اتومبیل، کامیون و اتوبوس رانندگی کند، در کشورهایی که تعداد زیادی از شهروندان رانندگی می کنند، گواهینامه رانندگی  به عنوان یک مدرک هویتی ارزش دارد. معمولاً گواهینامه رانندگی تنها پس از قبول در آزمون رانندگی به شخص داده می شود.
  مطابق شماره 81 ماده یک قانون آیین‏نامه راهنمایی و رانندگی گواهینامه رانندگی (پروانه رانندگی): اجاره نامه ای است برای رانندگی وسایل نقلیه که از طرف راهنمایی و رانندگی به نام افراد صادر می شود.
  هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید باید گواهینامه متناسب رانندگی با آن وسیله نقلیه را دارا باشد، با متخلفات برابر قوانین و مقررات رفتار می شود.
  انواع گواهینامه های رانندگی با شرایط زیر از سوی راهنمایی و رانندگی طبق آیین نامه راهنمایی و رانندگی صادر می شود:
  الف: شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه موتورسیکلت گازی یا موتور گازی (گواهینامه الف-1).
  1- حداقل سن 15 سال تمام.
  2- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.
  3- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با موتور گازی.
  ب: شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه موتورسیکلت های با حجم موتور تا 200 سی سی (گواهینامه الف- 2).
  1- حداقل سن 17 سال تمام.
  2- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.
  3- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با موتور سیکلت مربوط.
  پ: شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه موتورسیکلت های با حجم موتور بالای 200 سی سی و سه چرخ با وزن تا 400 کیلوگرم (گواهینامه الف- 3).
  1- حداقل سن 18 سال تمام.
  2- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.
  3 – دارا بودن گواهینامه موتورسیکلت تا 200 سی سی حجم موتور(الف -2) که حداقل یک سال تمام از تاریخ صدور آن گذشته باشد.
  4 – قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.
  ت: شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه (گواهینامه ب -1).
  مطلب مشابه :  پایان نامه روانشناسی : روان تحلیل گری-خرید و دانلود پایان نامه

 • 1- حداقل سن 18 سال تمام.
  2- ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.
  3- قبول شدن در آزمون های آیین نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.
  ث: شرایط شرکت در آزمایش ها و صدور گواهینامه (گواهینامه ب -2).
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.