دانلود پایان نامه درمورد دسترسی به اطلاعات و کارتهای اعتباری

دانلود پایان نامه
 • 1- تغییر مشخصات سجلی: در مواردی که مشخصات سجلی تغییر می نمایند ادارات ثبت احوال موظفند کارت شناسایی متقاضی را اخذ و کارت مجدد صادر نمایند.
  2- تغییر نشانی: در مواردی که به دلیل تغییر نشانی، تقاضای صدور کارت مجدد می شود ادارات ثبت احوال موظفند بنا به درخواست متقاضی کارت مجدد صادر نمایند.
  3- مفقود شدن: متقاضیانی که کارت شناسایی ملی آنها مفقود شده باشد با در دست داشتن اصل شناسنامه
  به واحدهای ثبت احوال مراجعه و نسبت به اخذ کارت مجدد اقدام نمایند.
  4- مستعمل شدن: در مواردی که به دلیل مستعمل شدن کارت شناسایی ملی تقاضای صدور کارت مجدد می شود  ادارات ثبت احوال کارت شناسایی متقاضی را اخذ و کارت مجدد صادر می نمایند.
  امروزه کارت شناسایی ملی سند حضور و معتبرترین و رسمی ترین مدرک قانونی ، هویتی و تابعیتی و از سوی دیگر وسیله ارتباطی و تعاملی مردم با دستگاهها و سازمانهای دولتی است با توجه به شناسایی خاص این کارت ازجمله دارا بودن مشخصات فردی ، شماره ملی منحصر به فرد، کدپستی و عکس صاحب سند از یک سو و دریافت عین اطلاعات و مشخصه ها به صورت ارتباطات الکترونیکی برخط از پایگاه اطلاعات جمعیتی توسط سازمانهای  دولت از سوی دیگر ، علاوه بر تسریع در ارائه خدمات وعدم نیاز به اخذ مدارک اضافه امکان تطبیق مشخصات افراد به راحتی فراهم شده و برخورداری مردم از این کارت موجب دریافت خدمات دولتی ارزان تر ، سریع تر و کار آمدتر گردیده است.
  کارت شناسایی ملی در حال حاضر در سراسر کشور به عنوان مدرک شناسایی ایرانیان و مبنای عمل دستگاههای دولتی است و کارت هوشمند (smart card) کارتی پلاستیکی با ابعاد کارتهای اعتباری است که بر روی آن یا در بین لایه های آن تراشه های حافظه و ریز پردازنده برای ذخیره سازی دادها و پردازش آنها قرار داده شده است. البته کارت ملی هوشمند به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک مطرح است که سازمان ثبت احوال به عنوان مرجع رسمی امور هویتی کشور در نظردارد تا طی یک برنامه ریزی دقیق آن را جایگزین کارت ملی فعلی نماید.[50]
  مزایای کارت هوشمند نسبت به نوع سنتی :
  الف) شناسایی در حوزه دیجیتال اولین وظیفه کارت ملی هوشمند می باشد.
  ب) امکان تصدیق هویت بر اساس رمز عبور ، رمز نگاری بیو متریک
  ج) امضای دیجیتال
  د) پردازش اطلاعات
  ه) تغییر اطلاعات پس از صدور
  و) پشتیبانی از کاربردهای مختلف همگی روی یک کارت
  مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد با موضوع برانگیختگی و مشاهده

 • ز) افزودن کاربرد جدید پس از صدور
  ح) دسترسی به اطلاعات بر حسب مجوزهای دسترسی مختلف
  ط) استفاده در حوزه خدمات دولت الکترونیک[51]
  کارت شناسایی (ملی) که مطابق قانون الزام اختصاصی شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی تنظیم شده است نیز قطعاً یک سند هویتی است زیرا:
  1- این سند نیز مانند شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع تنظیم می­شود .
  2- در ماده3 قانون فوق الذکر[52] کارت یاد شده صریحاً به عنوان یک سند شناسایی اتباع ایرانی شناخته شده است. [53]
   
  گفتار سوم : گواهینامه رانندگی و ترتیب صدور آن
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.