دانلود پایان نامه درباره هزینه حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه
 • در واقع بایستی توجه داشت که مفهوم واژه سرمایه در عبارت ” هزینه سرمایه ” و نیز ” ساختار سرمایه ” وسیع تر از سرمایه در حسابداری است؛ چرا که در مفهوم جدید منظور فقط حقوق صاحبان سهام نیست، بلکه هدف از آن کلیه وجوه بلند مدت مورد استفاده شرکت است، خواه متعلق به صاحبان شرکت و خواه متعلق به دیگران باشد. با چنین دیدگاهی، سرمایه هم از منابع داخلی و هم خارجی تشکیل شده است. منابع داخلی شامل سود تقسیم نشده، اندوخته ها و امثال آن هاست. منابع خارجی نیز شامل وام بلند مدت بانکی، وام های رهنی، اوراق قرضه منتشر شده، انتشار سهام عادی و ممتاز خواهد بود. بر اساس آمار های موجود در سال های اخیر، منابع داخلی و وام های میان مدت بانکی، عمده ترین شکل تامین مالی بسیاری از شرکت ها بوده است (وستون و دیگران ، 1382).
  اساس تصمیمات متنوع شرکت، هزینه ی سرمایه آن است. هزینه سرمایه، عملیات و به تبع آن سودآوری شرکت را تحت تاثیر قرار داده، بنابراین تلاش برای کاهش هزینه سرمایه، مساله ای غیرعادی به نظر نمی رسد (آدماتی، 2000).
  22-2 کاربرد مفهوم هزینه سرمایه
  شاید مهمترین مفهوم هزینه سرمایه این باشدکه اگر نرخ بازده سرمایه گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه اش بیشتر باشد و اگر بدون بالاتر رفتن درجه ریسک، این میزان بازده افزایش یابد، ثروت سهام داران افزایش خواهد یافت. دلیلی که در این خصوص بیان می شود این است که اگر نرخ بازده شرکت از هزینه سرمایه آن بیشتر شود، دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز به نرخ بازده ثابت مورد نظر خود خواهند رسید و باقی مانده بازده در اختیار صاحبان سهام عادی قرار خواهد گرفت که نرخ بازده مورد توقع آن ها بیشتر خواهد بود. بنابراین می توان سود مازاد را به طرق زیر به مصرف رسانید:
  1 . شرکت از طریق پرداخت سود سهام بیشتر این مبلغ را بین سهامداران عادی تقسیم کند؛
  2 . شرکت این سود را مجددا در شرکت سرمایه گذاری کند و نرخ بازده دوره های بعدی را افزایش دهد؛
  3 . ترکیبی از دو روش
  در نتیجه اتخاد هر یک از روش های فوق، مطلوبیت سهام عادی (از نظر سهام داران) بیشتر می شود و افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت سهام عادی در بازار می گردد و ثروت سهام داران افزایش خواهد یافت (نوو، 1381).
  23-2 اجزای تشکیل دهنده هزینه سرمایه
  1-23-2 هزینه بدهی
  هزینه ای که شرکت برای تامین وجوه از طریق اخذ وام و یا انتشار اوراق قرضه بلند مدت متحمل می شود هزینه بدهی نامیده می شود. مهمترین مزیت هزینه پرداخت شده بابت بدهی ها نسبت به سایر منابع تامین مالی قابل قبول بودن آن برای مقاصد مالیاتی است. از این رو قسمتی از این هزینه ها از طریق کاهش در مالیات پرداختنی، بازیافت می شود. از دیگر مزایای آن می توان به این مطلب اشاره داشت که در مقایسه با سهام عادی و سهام ممتاز یک نوع منبع تامین مالی ارزان قیمت به شمار می آیند.( وستون و دیگران، 1382)
  2-23-2 هزینه حقوق صاحبان سهام
  هزینه حقوق صاحبان سهام متشکل از هزینه سهام عادی، سهام ممتاز و سود انباشته می باشد و معمولا نرخ بازدهی است که سرمایه گذاران از شرکت مطالبه می کنند.
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد ارزش دفتری حقوق صاحبان و شرکتهای سرمایه گذاری

 • لازم به ذکر است که هزینه سود انباشته معادل هزینه سهام عادی موجود است. زیرا انتظار سرمایه گذاران از یک واحد تجاری تا حد بسیار زیادی تابع حقوق صاحبان سهام آن است. بدیهی است که هر چه میزان حقوق صاحبان سهام بیشتر باشد، سود مورد انتظار سرمایه گذاران بیش تر و بالعکس هر چه میزان حقوق صاحبان سهام کمتر باشد سود مورد انتظار سرمایه گذاران کاهش می یابد. تغییر انتظار افراد ناشی از تاثیری است که این مبالغ در قیمت سهام می گذارد، سود انباشته اثر خود را بر روی قیمت سهام به صورت نرخ رشد که حاصل ضرب نرخ بازده سرمایه گذاری در میزان سود اندوخته شده طی یک سال است، نشان می دهد. بدیهی است که هر چه میزان سود انباشته بیشتر باشد، نتیجه فرمول نرخ رشد بیشتر شده و در نهایت قیمت سهام بالاتر خواهد بود ( همان مرجع).
  24-2 محاسبه هزینه سرمایه :
  سرمایه که عامل مهمی در تولید است، مانند هر منبع دیگری هزینه دارد و هزینه هر جزئی از سرمایه ممکن است با سایر اجزا متفاوت باشد. اجزای عمده در ساختار سرمایه عبارتند از : بدهی، سهام ممتاز، سود تقسیم نشده، سهام جدیدالانتشار. متوسط هزینه سرمایه، میانگین موزون هزینه اجرای سرمایه است که در آن، وزن یا ضریب مورد استفاده جهت انجام محاسبات برابر است با نسبت هر یک از اقلام سرمایه مورد استفاده می باشد. اگر هزینه اقلام خاص سرمایه مقادیر معینی باشد، می توان گفت که مدیران مالی می توانند با تغییر ساختار سرمایه شرکت، میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت را تغییر دهند (نوو، 1381). در واقع با در نظر گرفتن ارتباط هزینه سرمایه و ارزش شرکت (ثروت سهام داران) می توان به اهمیت روش تامین مالی اتخاذ شده از سوی مدیریت پی برد.
  25-2 مدل های تخمین هزینه سرمایه :
  از لحاظ مفهومی، هزینه سرمایه یک شرکت، عبارت است از هزینه فرصت یک سرمایهگذار برای سرمایهگذاری در آن شرکت. تخمین میانگین موزون هزینه سرمایه در شرکت، تلاشی درجهت کمی کردن بازده متوسط مورد انتظار کلیه سرمایهگذاران در شرکت، شامل: بدهی مرتبط با بستانکاران کوتاه مدت و درازمدتی که به آنها بهره تعلق میگیرد، سهامداران ممتاز و سهامداران عادی است. هزینه سرمایه شرکت به صورت میانگین موزون محاسبه میشود که وزنهای آن برحسب ارزشهای منابع مختلف سرمایه تعیین میشوند.
  1-25-2 میانگین موزون هزینه سرمایه
  در معادله 1 فرمول متداول برای تخمین میانگین موزون هزینه سرمایه یک شرکت نشان داده شده است.
  معادله 1 : WACC =
  که در اینجا :
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.