دانلود پایان نامه حقوق بین الملل و نیروهای مسلح

دانلود پایان نامه
 • در دائره المعارف قرن بیستم ‏آمده است: «اسیر به دستگیر شده‏ در جنگ گفته می‏شود با این حساب هرکسی، به هر نحوی در جنگ دستگیر شود، اسیر جنگی محسوب می‏شود» (وجدی، 1918م، ماده اسر).
  اسیران جنگی، در فرهنگ اسلامی، عبارتند از مردان در پهنه نبرد که به طور زنده با پیروزی مسلمانان در دست ایشان اسیر شدهاند (حجازی، 1387، ص107).
  در کتاب لسان العرب آمده است: «الاسار یعنی ریسمان و ریسمان شانه بند نیز می‌باشد و از آنست که اسیر نام گرفته است و مردم قصیده‌ای را با ریسمان می‌بستند، پس هر گرفته شده را اسیر گفتند، هرچند آن را با ریسمان نبسته باشند، گفته می‌شود. جنگ اسیر «اسری و اساری» می‌باشد» (ابن منظور، 1405ق، ص19).
  1-2-2- منظور از اسیر، در عرف حقوق بین الملل
  اسیر در عرف حقوقی و قوانین بین الملل با معنای لغوی آن و اصطلاح عام‏ فرق می‏کند.
  حقوق دانان بین الملل افراد خاصی را جزء اسیران جنگی بحساب می‏آورند، و در این باره می‏گویند که قرار داد ژنو که در 12 اوت سال 1949 در ژنو منعقد شده توضیح داده است و اشخاص زیر را، اسیران جنگی می‏داند:
  اعضاء و افراد نیروهای مصلح، افراد چریک و دسته‏های داوطلب که در زمره نیروهای مزبور می‏باشند.
  پیکها و قاصدها و رسولانیکه علنا و آشکارا ماموریت خود را انجام می‏دهند.
  خلبانانی که مامور اکتشاف و ارتباط می‏باشند و کارکنان نیروی دریائی (و تجاری) از قبیل ناخدا و ملوان.
  مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درمورد سازماندهی اطلاعات و گرایش های مذهبی

 • روسای دولتها، وزراء و مستخدمین عالی‌رتبه کشور که بدون اجازه و جواز عبور در مناطق عبور کنند و دستگیر شوند.
  کسانیکه در معیت نیروهای مسلح‏اند (خبرنگاران،عکاس‏های جراید یا کسانیکه آذوقه و مایحتاج اردو را تامین می‏کنند).
  اهالی اراضی اشغال نشده‏ایکه در موقع نزدیک شدن دشمن اسلحه‏ بدست گرفته‏اند و برای مبارزه با خصم آماده شده و یا داخل در محاربه گردند (صدیق، 1342، ص26).
  و بطور کلی ماموران درجه اول ادارات و اشخاصی که وجود آنان در اردوی‏ دشمن اسباب مخاطره برای دولت دستگیرکننده باشد (همان، ص26).
  به موجب مادّه 4 عهدنامه سوّم ژنو و بند 1 مادّه 43 پروتکل شماره یک، اشخاص زیر در صورتیکه در حین مخاصمات مسلّحانه بین‏المللی از سوی دشمن دستگیر شوند، اسیر جنگی به حساب می‏آیند:
  -کلیّه اعضای نیروهای مسلّح منظّم و سازمان یافته‏ای که تابع یک قدرت رسمی باشند.
  -کلیّه اعضای نیروهای مسلّح غیر منظّم، ازجمله اعضای دسته‏های چریکی و پارتیزانی.
  -اعضای نهضتهای پایداری سازمان یافته‏ای که در خارج یا در داخل کشور خود فعّالیّت دارند.
  -نظامیانی که در یک کشور بیطرف بازداشت شده‏اند، به شرطی که در آنجا وضعیّت مناسبتری نسبت به کشور متخاصم نداشته باشند.
  -نظامیانی که از حیث امنیّتی از سوی کشور اشغالگر، به دلیل عضویّتشان در نیروهای مسلّح کشور اشغالی، توقیف شده‏اند.
  -اشخاصی که در سرزمینهای اشغالی، داوطلبانه در کنار دشمن سلاح در دست می‏گیرند، بدون اینکه فرصت متشکّل شدن به صورت ارتش منظّم را داشته باشند.
  -خدمه کشتیهای بازرگانی یا ناوهای هوائی غیر نظامی.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.