دانلود پایان نامه حقوق اسلامی و اجرای عدالت

دانلود پایان نامه

تفسیر آیه فوق این است که نباید کینهها و عداوتهای قبلی نسبت به گروهی، مانع از اجرای عدالت و موجب تجاوز به حقوق انسانها گردد. زیرا رعایت اصل عدالت از همه اینها بالاتر است. این اصل در حمایت از افراد در زمان جنگ در حقوق اسلامی نقش بسیار مؤثری دارد (حسنی، 1369، ص56).
1-4-2- اصل وفای به عهد

 • دلیل نخست: تأکید قرآن به وفای به عهد
  قرآن در موارد متعددی مسلمانان را به عمل به این اصل تشویق می‌کند، حتی زمانی که طرف مقابل فردی غیر مسلمان باشد؛ وفای به عهد و عقد منعقده لازم و واجب است و این امر امروزه در روابط بین دولت‌ها از اصول پذیرفته شده به شمار می‌رود.
  برخی از آیات قرآن مبتنی بر وفای به عهد مسلمانان به غیر مسلمانان از این قرار است:
  1- «به جز کسانی که شما با آنان پیمان بسته‌اید و چیزی از تعهدات خود نسبت به شما فروگذار نکرده و کسی را بر ضد شما حمایت ننموده‌اند، پس اینان را تا (پایان) مدتشان تمام کنید، چرا که خدا پرهیزگاران را دوست دارد (توبه/4).
  پس از آن که خداوند تبارک و تعالی در آیات آغازین سوره برائت مهلت چهار ماهه‌ای را برای خروج از حرم خود می‌دهد، با این آیه مشرکانی را که از قبل با مسلمانان پیمان بسته‌اند و به آن وفادار مانده اند، استثناء می‌کند و در ادامه آیه هفتم همین سوره همین امر را تأکید می‌کند.
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد بازده مورد انتظار سهامدار و هزینه حقوق صاحبان سهام

 • نکته جالب آن است، که در آیه فوق، نقض عهد را منافی با «تقوا» قلمداد نموده است و این آیه به قرینه عبارت آخر آیه دلالت بر متقی بودن وفاداران به عهود می‌باشد و همین امر در آیات دیگری مبنی بر تساوی نقض پیمان با بی تقوایی، آمده است، مانند:
  «همانا که از آنان پیمان گرفتی، سپس پیمان خود را هر بار می‌شکند آنان (از خدا) پروا ندارند» (انفال/ 56).
  آیه شریفه « مگر کسانی که با گروهی که بین شما و آنان پیمانی است، پیوند داشته باشند» (توبه/ 4). در این آیه از توصیه به رفتار خصمانه مسلمان با کفار حربی، گروهی از آن کفار استثناء شده و آن خویشاوندان کفار هم پیمان با مسلمانان هستند؛ بدین لحاظ که، به سبب حرمت این پیمان، حتی رفتار مسلمانان باید نسبت به خویشاوندان کفار هم پیمان، نیز صلح آمیز باشد.
  آیه شریفه «اگر در امر دین شما یاری جویند، بر شماست که آنان را یاری کنید، مگر علیه گروهی باشند که میان شما و آنان پیمانی است» (انفال/ 72).
  دسته‌ای از آیات که دلالت بر وفای به عموم عهود اعم از عهود بین انسان و خدا و عهود بین انسان و انسان که نیز شامل وفای به عهد با غیر مسلمانان دارند و تا زمانی که آن‌ها به پیمان خود وفا دارند، مسلمانان نیز باید به آن وفادار باشند. در این جا به ذکر چند آیه بسنده می‌شود:
  «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، (هر عهد که با خدا و خلق بستید) البته به عهد و پیمان خود وفا کنید» (مائده/ 1).
  «به عهد و پیمان وفا کنید، همانا از پیمان باز خواست می‌شوید (اسراء/ 34).
  مؤمنین کسانی هستند که به امانت‌ها و پیمان خود وفا می‌کنند (مؤمنون/ 8).
  دلیل دوم :روایات
  در این خصوص روایات فراوانی وجود دارد و به بیان چند نمونه بسنده می‌شود:
  هر کس به خدا و روز واپسین ایمان دارد، پس وقتی وعده ای می‌دهد، وفا می‌نماید (کلینی، 1388،ج2،ص364).
  همانا پیمان نیکو، نشانه ایمان است (پاینده، 1364، ص177). درمنشور حضرت علی (ع) به مالک اشتر آمده است: «اگر با دشمنت پیمانی بستی یا برای او از ناحیه خود، ذمه‌ای را قبول کردی، در این حال بر پیمان خود وفادار باش و با امانت داری ذمه خویش را مراعات کن و خود را سپر پیمان قرار ده؛ زیرا چیزی از واجبات خدا که مردم با امیال مختلف و عقاید گوناگون بر آن بیشتر اجتماع داشته باشند، جز از بزرگ شمردن وفای به عهود نیست ».
  در این جا امام با فرض الهی دانستن وفای به عهد، یاد آور می‌شود مردم با هر عقیده و نظری، این فرضیه را قبول دارند و این گفته نیز مورد قبول ملل در مجامع بین‌المللی می‌باشد؛ همچنین از این حدیث جواز و صحت قرارداد و پیمان بین مسلمانان و کفار و حتی از نوع مخالف و دشمن بر می‌آید.
  دلیل سوم: فطری بودن وفای به عهد
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.