دانلود پایان نامه تأخیر از منظر پیمانکاران و قراردادهای پیمانکاری

دانلود پایان نامه
 • تأخیر در تحویل کارگاه یا محل اجرا‌، تعلیق کار، تأخیر در ارائه و تحویل اسناد و مدارک، تأخیر در پرداخت پیش پرداخت‌‌، تاخیر بدون جبران مالی( فقط مدت قرارداد تمدید می شود )، تأخیر در گشایش اعتبار اسنادی، تأخیر در ترخیص کالا و تجهیزات از گمرک، ناکارایی و اختلال در کار، تأخیر در پرداخت صورت وضعیتها، تأخیر در صدور تائیدیه یا صورت مجلس تحویل موقت و یا قطعی‌.
  چون بحث تاخیر های مجاز و غیر‌مجاز در قراردادها از اهمیت زیادی برخوردار است، هم پیمـانکار و هم کارفرما بایستی تلاش کنــند که برای کلیه موارد، مستندات لازم و کـافی را فراهم کنند تا در مواقع لزوم بتوانند از خواسته های خود دفاع کنند‌. (باری ،2000)
  2-2-4- 4تسریع در کار
  یکی دیگر از مواردی که موجب ادعای پیمانکاران می شود، دستور یا درخواست تسریع در اجرای عملیات پروژه است. چون تسریع پیش بینی نشده در اجرای کارها موجب تحمیل هزینه اضافی به پیمانکاران می شود، بنابراین این موضوع نیز یکی از مبانی طرح ادعا است. در اجرای بعضی پروژه‌ها به دلایل خاصی تسریع در اجرای کار ضرورت پیدا می کند و معمولا کارفرما از پیمانکار می خواهد که تسریع لازم در زمان بندی اجرای کار را اعمال کند. همین موضوع می تواند مبنای طرح ادعا شود. (باری، 2000)
  2-2-4-5 دستورات تغییر و انجام کارهای اضافی
  از موارد اجتناب ناپذیر اجرای پروژه‌ها‌، اعمال تغییرات در مشخصات فنی و دستور تغییر در اجرای کارها به دلایل مختلف است. ازجمله این نوع تغییرات الزامی که در حین اجرای قرارداد، احتمالا” موجب طرح ادعا از جانب پیمانکاران خواهد شد، موارد زیر هستند :
  تغییرات دستوری طبق نظر کارفرما‌، تغییرات به دلایل اجرایی و گریز ناپذیر‌، اشکال یا نقص در مشخصات فنی و برنامه‌ها، ابهام در مشخصات فنی، تغییر در عملیات اجرایی به دلیل عدم امکان اجرای یک کار خاص، نبود شفافیت در تصمیمات و اقدامات اجرایی قبلی یا در جریان کارفرما. هر یک از موارد پیش گفته یا عللی مشابه آن ممکن موجب و علت طرح ادعا از طرف پیمانکار شود.
  این موارد ادعا غیر از اختیار کارهای اضافی است که در قالب قانون ( اختیار کارفرما در کاهش و یا افزایش 25 درصد مبلغ قرارداد ) و یا توافقات قراردادی به پیمانکار ابلاغ می‌شود. (باری، 2000)
  2-2-4-6 شرایط فیزیکی نامناسب
  در طول اجرای پروژه در بعضی موارد شرایطی به وجود می آید که پیشرفت پروژه را دچار وقفه با توقف می‌کند‌. در این حالت اگر زمان وقفه یا توقف برای کل کار یا بخشی از آن باشد، این امر برای پیمانکار هزینه اضافی و پیش بینی نشده ایجاد می کند. علت توقف کار ممکن است شرایط پیش‌بینی نشده و خارج از اختیار پیمانکار – مانند قطع برق و یا سوخت به مدت طولانی و یا تداوم شرایط خاص و نامناسب جوی – باشد که در برنامه زمان بندی پروژه قابل پیش‌بینی نباشد. (باری، 2000)
  2-2-4-7 تغییرات جهشی و ناگهانی قیمت مواد و مصالح و سایر منابع
  در سالهای اخیر قیمت بعضی مواد و مصالح، به علل مرتبط با شرایط اقتصادی و سیاسی جهانی و یا به علت شرایط اقتصادی داخلی، افزایش و جهش ناگهانی پیدا کرده است. ( به طور مثال : قیمت مس‌، آهن آلات، سیمان ). نظر به اینکه در بعضی موارد بین ارائه پیشنهاد مناقصه به کارفرما، تا عقد قرارداد و اجرای پروژه ها فاصله طولانی به وجود می آید و اگر در این فاصله قیمت مواد، مصالح و کالاهای مورد نیاز پروژه، تغییرات شدید کند یا تغییر تعرفه گمرکی کالا های وارداتی که قابل پیش بینی نباشد، این موارد موجب طرح ادعای ضرر و زیان از جانب پیمانکاران می شود. (باری، 2000)
  2-3 بخش سوم: تأخیر و دعاوی زمان
  یکی ازمسایل ومشکلات متعارف دراجرای پروژههای عمرانی بروزتأخیردراجراو بهره برداری ازآنهاست.
  به طورکلی یکی ازشاخصهای اصلی درارزیابی موفقیت پروژه ها انجام آنها درزمان مقررویا اجرای بدون تأخیرآنها است. (محمد کریمی،1389،ص91)
  تأخیر برابراست با تفاضل میان مدت زمان برنامه ریزی شده برای اجرای پروژه وزمان واقعی آن.
  تأخیردراجرا و نیز بهره برداری ازپروژه های عمرانی برای کلیه ی عوامل درگیردرآن پدیدها قابل توجه وحائزاهمیت می باشد. ازطرفی کارفرمایان با ازدست دادن منافع بالقوه حاصل از بهره برداری پروژه وافزایش هزینه فرصت ازدست رفته متضررخواهند شد. ازسوی دیگر پیمانکاران نیز بدلیل پرداخت خسارت ناشی از تأخیر در تحویل پروژه، ازدست دادن سایر پروژه ها وافزایش هزینه سربار متحمل زیان نخواهند شد. شرکتهای بیمه وتأمین کنندگان اعتبار نیز مایل به شناسایی علل ومسئولیت بروز تأخیردر پروژه ها می باشند. (پهلوانی، 1384)
  بعلاوه درصورتیکه پروژه دارای منافع عمومی باشد، کلیه استفاده کنندگان بالقوه آن نیز متضرر خواهند شد. این مشکل مختص ایران نبوده و در تمام نقاط جهان به صورت یک مشکل عمومی قراردادهای پیمانکاری خودنمایی می کند. گفته می شود که تقریبا هیچ پروژه ساخت و نصب بدون تاخیر تکمیل نمی شود و این صنعت هیچ گاه نمی تواند خود را از این مشکل مهم و اساسی رها کند. 
  تأخیر در تکمیل پروژه، توالی فاسد بسیاری به همراه دارد که مهمترین آن از منظر پیمانکار، پرداخت خسارتی است که در قرارداد برای جبران ضرر و زیان ناشی از تأخیر تعیین شده است. از منظر کارفرما، تأخیر در اتمام پروژه منجر به از دست دادن درآمد متصوره برای مدت زمانی است که در متن قرارداد به عنوان تاریخ پایان قرارداد تعیین می گردد. بسیاری از قراردادهای پیمانکاری ساخت و نصب، متضمن مقررات مفصلی در خصوص مدت اجرای پیمان و نیز زمانبندی اجرای بخشهای مختلف آن هستند. هنگامی که اقدامات پیمانکار یا کارفرما، مشتراکا” یا منفردا” موجب عدم تکمیل پروژه در مدت زمان مصرح در قرارداد یا مدت زمان توافق شده گردد، تأخیر به وقوع می پیوندد.
  2-3-1 تأخیر از منظر پیمانکاران
  از منظر پیمانکار، تأخیر، موجب طولانی شدن اجرای قرارداد، افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از تورم و افزایش هزینه نیروی انسانی و لاجرم به منزله افزایش هزینه های بالاسری است. هزینه های بالاسری را به دو دسته، هزینه های بالاسری دفتری وهزینه های بالاسری کارگاهی تقسیم می کنند. هزینه های بالاسری دفتری شامل هزینه های اداره و مدیریت پروژه های ساخت می باشند. این هزینه ها به خاطر پشتیبانی از فعالیت کارگاهی به پیمانکار تحمیل می شود. هزینه دفتر، بیمه، حقوق کارمندان دفتر، تسهیلات (برق، گاز، آب و تلفن)، حمل و نقل، اقلام تجاری و هزینه تجهیزات دفتر نمونه هایی از هزینه های بالاسری دفتری هستند. البته لیست فوق شامل تمام هزینه های بالاسری دفتری نمی شود و بسته به موضوع و اندازه شرکت هزینه های دیگری را نیز می توان در نظر گرفت. هزینه بالاسری کارگاهی مربوط به یک پروژه خاص می باشد ولی هزینه های بالاسری کارگاهی را نمی توان به یک آیتم کاری مشخص نسبت داد. نمونه های فراوان و نامحدودی برای هزینه های بالاسری کارگاهی می توان نام برد، اما در یک طبقه بندی جامع می توان به هزینه نظارت (شامل حقوق مدیر پروژه، ناظرها، دستیاران ناظرها، مهندسان، کارمندان، منشی های کارگاه و…)، هزینه برپایی کارگاه (شامل هزینه آیتم هایی نظیر حصارکشی حفاظتی کارگاه، دفتر کارگاه، سرویس بهداشتی، مسیر موقت)، هزینه تسهیلات، هزینه ابزارآلات کوچک (شامل مته، سرمته، کابل و دستگاه برش)، هزینه تجهیزات و حمل و نقل اشاره کرد .
  مطلب مشابه :  قراردادهای نفتی و عرضه کنندگان

 •  تکمیل به موقع پروژه نشان دهنده بازدهی بالای پیمانکار بوده و همه پیمانکاران خواهان انجام به موقع کار، تحویل آن به کارفرما و شروع پروژه جدید هستند. زیرا امکانات هر پیمانکار دارای ظرفیت محدودی است. 
  2-3-2 تأخیر در پروژه های ساخت و نصب در برخی کشورها و مقایسه آنها با ایران تحقیقات و بررسیهای فراوان شناسایی عوامل ایجاد کننده تأخیر در اجرای پروژه های عمرانی انجام گرفته است. به عنوان مثال در تحقیقات انجام گرفته در کشور اردن با نظر سنجی و بررسی نظرات پیمانکاران و مشاوران، دخالتهای کارفرما و یا مالک، کم تجربگی پیمانکاران، مشکلات تأمین اعتبار و پرداختها، بهره وری اندک نیروی کار، تصمیم گیری های کند و آهسته، برنامه ریزی مناسب و مسائل مربوط به پبمانکاران جزء، به عنوان عوامل اصلی ایجاد کننده تأخیر در اجرای پروژه ها شناسایی شدند. (اوده، 2002،ص67-73)
  2-3-2-1 غنا
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.