دانلود پایان نامه ارشد درمورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و توانمندی فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

 در مجموع باید گفت اثرات فعالیت های آموزشی روی پیشرفت دانش آموزان بسیار زیاد است تا آنجا که مدارک جامعی مبنی بر تاثیر یا کمک کردن فناوری اطلاعات روی پیشرفت دانش آموزان وجود دارد. این مدارک نشان می دهد این ویژگی و مزایا به روشی که معلم برای انتخاب کردن سازماندهی استفاده از منابع فناوری اطلاعات اتخاذ می کند، بستگی دارد و این فعالیت ها با کارهای کلاسی و فعالیت های خارج کلاس تلفیق می شود. در حال حاضر انواع منابع فناوری اطلاعاتی موجود در دسترس نشان می دهد به کارگیری فناوری اطلاعات همیشه روی اهداف ویژه یی از برنامه درسی متمرکز است. دو زمینه مشخص و شفاف وجود دارد که نشان می دهد معلمان از فناوری اطلاعات در تدریس خود استفاده می کنند که شامل فعالیت های کلاسی و خارج از آن است.( همان منبع ، 73 )

  – درک ارتباط بین منافع فناوری اطلاعات، محتوا، فرآیند و مهارت های موضوعی مربوط به درس
  – استفاده از تجربیات موضوعی در انتخاب متناسب منابع فناوری اطلاعات که به فهم اهداف ویژه یادگیری(10) کمک می کند. این مورد شامل نرم افزارهای خاص موضوعات درسی گوناگون و منابع عمومی است.
     – آگاهی از توانمندی منابع فناوری اطلاعات در کمک به مهارت دانش آموزان در ارائه مطالب و نیز در نقش آنها در به چالش کشیدن فکر و یادگیری های موضوعی دانش آموزان

 • افزایش میزان اعتماد افراد نسبت به به کارگیری IT از طریق افزایش فراوانی استفاده و استفاده از منابع بیشتر به جای اکتفا به یک یا دو منبع رایج
 • پذیرفتن اینکه بعضی از کاربردهای فناوری اطلاعات باعث تغییر روش ارائه دانش و روش ارائه موضوع درسی به دانش آموزان و درگیر کردن آنها در فعالیت های آموزشی است.
مطلب مشابه :  منابع مقاله درباره زمینه های مشارکت و برنامه‌های توسعه
 •  – شناخت در مورد اینکه در جایی که از فناوری اطلاعات برای به چالش کشیدن فهم و درک دانش آموزان و تفکر مراحل بالاتر آنان استفاده می شود، چگونه می توانیم تدریس را طراحی و آماده کنیم.
   – اینکه کدام شیوه از سازماندهی کلاس بیشترین تاثیر را هنگام استفاده از فناوری اطلاعات روی راه های یادگیری دارد.( فایقی ، 1386 : 65 )
   به عنوان مثال برای فعالیت دانش آموزان به صورت تک نفره، دونفره و فعالیت های گروهی از چه نوع سازماندهی باید استفاده شود. اکثریت معلمان که شامل خلاق ترین آنها می شوند، به دانش و اطمینان و فهم بهتری از توانمندی فناوری اطلاعات در یادگیری دانش آموزان احتیاج دارند.
   این موضوع این بحث را مطرح می کند که پشتیبانی و حمایت اساسی از معلمان برای توسعه حرفه یی به منظور اینکه معلمان، پیشرفت دانش آموزان را با کاربرد فناوری اطلاعات تلفیق می کنند، یک ضرورت است. اگر درصدد آن هستیم که معلمان به کارگیری IT را در برنامه جاری خود تلفیق کنند و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را ارتقا دهند، باید از ارتقای سطح تحصیلی معلمان حمایت بیشتری صورت گیرد.( همان منبع، 20 )
   
  بررسی تاثیر فناوری IT در بهبود آموزش معلمان :
  در ده سال گذشته با رشد و توسعه نقش فناوری اطلاعات IT در کشور ما و با توجهی که به آماده کردن بسترهای لازم برای توسعه آن شده است، این پدیده در آموزش و پرورش نیز جای خود را باز کرده و به خوبی خودنمایی می کند. این که این موضوع چه مقدار تاثیرگذار بوده، قابل اندازه گیری نیست. ولی می توان به جرات گفت که از معدود پدیده هایی است که در عمر کوتاه خود توانسته تاثیر گسترده ای بگذارد و توجه بسیاری را به خود معطوف کند. ( محقق زاده ، 1387 : 94 )
  کشور ما نیز به دلیل تعاملی که با محیط پیرامون خود دارد، از تحولات جهانی بی نصیب نیست و با توجه به رویکرد جهانی در مباحثی مثل آموزش برای همه، آموزش مادام العمر، آموزش برای زندگی بهتر، یادگیری برای انجام دادن و … که می تواند زمینه هایی را برای همکاری های آموزشی مشترک میان کشورهای جهان مهیا نماید، می بایست از روش های خاصی برای تحت پوشش درآوردن هر چه بیشتر جمعیت لازم التعلیم و یا افزایش کیفیت آموزش و پرورش و یا حتی کاهش هزینه های آموزش استفاده کند.
  لازم است به این نکته اشاره کنیم که در حال حاضر بنا به همین تاثیر فناوری در آموزش، رویکردی به سوی استفاده از فناوری در آموزش (تدریس دبیران) به وجود آمده که آهسته و انبوه کار خود را به پیش می برد. نمود این رویکرد برگزاری جشنواره های تولید محتوای الکترونیکی در آموزش های فنی و حرفه ای و همچنین جشنواره های روش تدریس با استفاده از IT است که در دوره متوسطه و در دروسی مثل شیمی و جغرافی توسط وزارت آموزش و پرورش در حال اجراست. از جمله اهداف مشترک اجرای این جشنواره ها عبارتند از: ترغیب، تشویق و ایجاد باور در بین معلمان در امر استفاده از نرم افزارها و تولید محتوای الکتریکی؛ توسعه و گسترش فرهنگ تولید محتوای الکتریکی و استفاده از IT در فرآیند یاددهی و یادگیری. این موضوع می تواند علائمی باشد برای این که نقطه اوج تلفیق IT در آموزش و بکارگیری خردمندانه آن توسط معلمان و دبیران است. پس معلمان در بکارگیری فناوری اطلاعات نقش محوری دارند. ( همان منبع ، 62 )
  در مورد بکارگیری IT در آموزش و پرورش بحث های زیادی شده و عموما از IT به عنوان یک ابزار تکنیکی برای بالابردن سطح آموزش سخن رفته است. این امر نکته روشن و قابل توجهی را پیش روی ما قرار می دهد که نیاز مبرم به پیشرفت و حرفه ای شدن معلمان در زمینه IT دارد. در زمینه ارتباط معلمان با IT مطالبی فراهم شده که در پی می آوریم:  ( جمالی نیا ، 1387 ، 92 )
  برای ایجاد یادگیری های موثر،جایی که تکنولوژی در اختیار اهداف یادگیری در مدرسه است، تنها معلمان هستند که در مواقعی حساس مبتنی بر پایه احتیاجات و شیوه های یادگیری دانش آموزان، تکنیک های IT را در برنامه ریزی تحصیلی به کار می برند.
  با توجه به این که IT در آموزش، مراحل بلوغ خود را می گذراند؛ باید توسط مسئولین آموزش و پرورش چشم اندازهای آن ترسیم و اهداف آن مشخص شود تا بتوان تکلیف برنامه درسی را مشخص کرد:
  ـ IT چه تاثیری بر برنامه درسی دارد؟
  ـ مولفه های برنامه درسی چگونه تاثیر می پذیرند؟
  ـ روش های تدریس، محتوای کتاب های درسی و ارزشیابی به چه صورت خواهند بود؟

  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.