دانلود پایان نامه ارشد درمورد نفر می باشند که از این تعداد و دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه

 
 
 
 
 
 
 
فصل سوم :
روش تحقیق

 •  
   
   
   
   
  روش تحقیق : در این پژوهش توصیفی است هنگامی که توده ای از اطلاعات مقداری برای تغییر گردآوری می شود .ابتدا سازمان بندی و خلاصه کردن آنها که به صورت معنی دار قابل فهم و ارتباط باشد . ضروری است غالباً مفیدترین ودر عین حال اولین قدم در سازمان دادن به داده ها مرتب کردن آنها بر اساس یک ملاک منطقی است ( دلاور ، 1381 ، 7 )
  بررسی نمره های جمع آوری شده اطلاعات لازم را برای تغییر ویژگی های اعضای گروه فراهم می آورد بنابراین با استفاده از روش های آماری توصیفی می توان دقیقاً ویژگی هایی یک دسته از اطلاعات را بیان کرد . روش های آمار توصیفی همیشه برای تعیین و بیان ویژگی هایی اطلاق می شود که به وسیله پژوهشگران جمع آوری شده اند . ( همان منبع ، 1381 ،‌7 )
  جامعه : عبارتست از گروهی از افراد اشیاء یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک باشد . در پژوهش جامعه یه کلیه افرادی اطلاق می شود که عمل تصمیم پذیری به آنها اطلاق می شود . ( همان منبع ، 1381 ، 3 )
  جامعه آماری : عبارتست از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقمند هستیم یافته های پژوهشی را به آنها تعمیم دهیم ( دلاور ، 1385 ، 113 )  جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دختر متوسطه و راهنمایی شهرستان گیلان غرب می باشند که در سال تحصیلی 89-88 مشغول به تحصیل هستند که تعداد 350 نفر می باشند که از این تعداد 40 نفر معلم مقطع متوسطه  و 30 نفر مقطع  راهنمایی به عنوان نمونه آماری انتخاب شد .
  نمونه : نمونه عبارت است از زیر جامعه ای از کل جامعه انتخاب می شود و معرف آن است و نمونه گیری ، یعنی انتخاب تعدادی از افراد یا اشیاء از یک جامعه تعریف می شود و به عنوان نماینده آن جامعه بیان می شود . ( همان منبع ، 116 )
  نمونه گیری طبقه ای : در غالب تحقیقات ، محقق علاقمند است نمونه تحقیقی خود را به طریق انتخاب کند که مطمئن شود زیر مجموعه ها به عنوان نماینده جامعه ، با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند ، در نمونه حضور داشته باشند . به همین منظور در نمونه گیری طبقه ای ، جامعه به گروههای متجانس تقسیم می شود و از هر گروه از افرادی که دارای ویژگی های مشابه هستند ، نمونه ای انتخاب می شود . به عنوان مثال ممکن است ، گروه الف ) از زنان و گروه ب ) از مردان تشکیل شده باشد . برای این که نمونه را بر اساس جنس ازمودنیها انتخاب کنیم و در عین حال این نمونه نمایند . واقعی جامعه مورد مطالعه باشد نمونه گیری باید از هر دو گروه الف و ب انجام شود . ضمناً نسبت افراد در نمونه باید برابر نسبت آنها در جامعه باشد .( دلاور ، 1385 : 257 )
  حجم نمونه : در این پژوهش از کل جامعه آماری 350 که 200 نفر مقطع متوسطه و 150 نفر مقطع راهنمایی می باشند به حسب تناسب 40 نفر از مقطع متوسطه و 30 نفر از مقطع راهنمایی به روش طبقه ای انتخاب شده اند .

 •  

  مطلب مشابه :  دانلود مقاله ناسخ و منسوخ و موارد اختلاف

  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.
  حجم نمونه70  کل جامعه آماری 350
  تور بدروم تور استانبول