دانلود پایان نامه ارشد درمورد فناوری اطلاعات و کاربرد مستقیم

دانلود پایان نامه

 

 • روش اندازه گیری اطلاعات :  در این پژوهش به منظور کسب اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است که سؤالات آن در دو طیف طبقه بندی شده اند و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است .
  روش آماری : در این پژوهش از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از آزمون خی دو و t استودنت استفاده شده است .
  خی دو : آزمون خی دو به منظور آزمون فرضیه درباره استقلال فراوانیهای که در طبقه های مختلف قرار گرفته اند به کار برده می شود . به عنوان مثال داده های جمع آوری شده ممکن است به نگرش عده ای دانشجو نسبت به سه نوع کتاب متعلق باشد .( دلاور 1385 : 396 )
  t استودنت : ویلیام گاست توزیع یا در حقیقت خانواده ای از توزیع ها را توصیف کرده است که با استفاده از آنها در شرایطی که انحراف استاندارد جامعه ناشناخته است ، فرضیه های درباره نمونه آزمون می شود . این توزیع ها به توزیع t یا t  استودنت شناخته شده اند ( همان منبع ، 277 )
  روش اجرای پژوهش :  ابتدا پرسشنامه ها را تکمیل کرده و در میان پاسخگویان توزیع می کنیم سپس با استفاده از نرم افزار spss به گرد آوری داده ها می پردازیم جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون (17)خی دو استفاده می کنیم تا فراوانی ، درصد ، درصد فراوانی تجمعی متغیرهای مورد نظر بدست آید پس برای آزمون فرضیات نمرات کسب شده متغیرات مربوط به فرضیه را با هم ترکیب کرده و فرضیه مورد نظر را آزمون می کنیم .
  محدودیت های تحقیق :
  1 ) تحقیقات و مقالات بدست‌آمده از اینترنت و دیگر منابع بیشتر با توجه به نمونه های خارجی گرفته و کاربرد مستقیم و الگو برداری عینی از آنها در آموزش و پرورش سنتی ایران بخصوص شهرستان مورد نظر و نا ملموس بودن آن با کاربرد IT
  2- احتمال عدم صداقت بعضی از دانش آموزان در پاسخدهی به سؤالات مورد نظر
  3- کم اطلاعی برخی از پاسخگویان در رابطه با بحث فناوری اطلاعات
  4- اختصاص دادن تمام وقت به انجام پژوهش و نداشتن وقت کافی برای مطالعه واحدهای درسی دیگر و همزمان شدن رفع اشکالات فصل های پایانی با امتحانات ترم .
   
   
   
   
   

 •  
  فصل چهارم :
  تجزیه و تحلیل داده ها
   
   
   
   
  آمار توصیفی :
  1-1-4 ) مقطع تحصیلی
  جدول 1-1-4 مربوط به توزیع فراوانی متغیر « مقطع تحصیلی » می باشد که طبق آن 40 نفر متوسطه و 30 نفر راهنمایی می باشند .
   
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.