دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت متصدی حمل و نقل و قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه
 • گفتار دوم:رعایت قوانین و مقررات داخلی ایران طبق رویه محاکم
  در این گفتار بر آن شدیم تا با ذکر نمونه رای صادره از محا کم ایران در خصوص سوانح هوایی به برسی وتبیین چگونگی تعیین سبب مسئول مطابق رای این محاکم بپردازیم.
  در سال 1372 هواپیمایی تحت اختیار شرکت هواپیمایی آسمان با خلبانی آقای سیروس ترابی(که البته روند کامل پرونده در گفتار بعد ذکر خواهد شد)از اصفهان به مقصد تهران در کوههای کرکس با سقوط مواجه شد که البته این پرونده پس از طرح تا زمان صدور حکم با چالشهای قضایی و سیاسی بسیاری مواجه گشت.نکته قابل توجه آن است که مطابق که مطابق قانون اساسی ایران چنانچه هر یک از عهد نامه ها ،مقاوله نامه ها،قراردادها یا موافقتنامه های بین المللی از فیلترهای قانونی دولت ایران عبور نماید و به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران برسد در حکم قوانین داخلی بوده و برای محاکم لازم الاتباع.با توجه به پذیرش کنوانسیون توسط دولت ایران چه در پروازهای خارجی و چه پروازهای داخلی تبعیت محاکم در صدور رای از این مقررات امری قطعی بوده و با توجه به خاص بودن این قانون و موخر بودن آن کلیه ی قوانین معارض نسخ و قوانین عامی همچون قانون مجازات اسلامی تخصیص می خورند اما در ادامه خواهید یافت که متاسفانه محاکم پایبند این اصول نبوده و در برخی موارد به پرداخت دیه حکم نموده یا در پاره ای موارد هم به دیه هم به خسارت مصرح در کنوانسیون و با استعلام نظر وزیر راه از شورای محترم نگهبان(که البته وظیفه ی تفسیر قوانین موضوعه با آن مرجع نیست) این وضعیت شکلی حادتر به خود گرفت[79] .حال با توجه به موارد ذکر شده محاکم با دو سیستم جبران خسارت متفاوت مواجه شده اند.1:سیستم جبران خسارت مصرح در کنوانسیون ورشو 2:سیستم جبران خسارت مصرح در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان دیه در جران پرونده سقوط هواپیمای فوکر شرکت آسمان در کوههای کرکس که منجر به فوت 63 نفر از هم میهنان عزیزمان شد محاکم ایران ابتدائا بر مبنای قانون مجازات اسلامی و مواد 297،300،302 این قانون 5 نفر از متهمان را به تادیه ی 63 فقره دیه باسویه در حق اولیای دم جانباختگان محکوم نمود و در ادامه با استناد به الحاق ایران به کنوانسیون ورشو در پروازهای داخلی شرکت آسمان را به پرداخت 63 فقره خسارت به میزان 255هزار فرانک(که البته میزان 250 هزار فرانک بابت خسارت جانی و 5هزارفرانک بابک خسارت به وسایل شخصی ثبت شده ی جان باختگان)محکوم نمود که نکته حائز اهمیت اینجاست که مبلغ دیه از مبلغ خسارت شرکت آسمان باید کسر گردد این سئوال مطرح است که دادگاه بر چه مبنایی این مبلغ را از خسارت کسر نموده است؟
   
  نتیجه گیری:
  با توجه به تحقیقات به عمل آمده در این رساله میتوان به نکات ذیل اشاره نمود:
  در خصوص قانون حاکم در سوانح هوایی باید قائل به تفکیک شد.در مورد پروازهای بین المللی ایران کماکان کنوانسیون ورشو اصلاحی لاهه حاکم می باشد و در مورد پروازهای داخلی ایران در مورد سوانح جانی و پرداخت خسارت، قانون مجازات اسلامی و در مورد خسارت وارده به وسایل مسافرین کنوانسیون ورشو حاکم می باشد.
  مطابق کنوانسیون ورشو مبنای مسئولیت فرض تقصیر بوده لذا در صورت بروض سانحه متصدی حمل و نقل هوایی از باب تعهد به نتیجه مسئول جبران خسارت می باشد مگر در مواردی خاص که با اثبات بی تقصیری خود از مسئولیت معاف می گردد.
  یکی از خسارات مسلم وارده به مسافرین زیان دیده در نتیجه سانحه هوایی و یا بازماندگان آنان خسارت معنوی می باشد که البته محاکم ایران بعد از انقلاب اسلامی با توجه به نظریه شورای محترم نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن جبران اینگونه خسارات به صورت مالی،اینگونه خسارات را غیر قابل جبران می دانند.
  در خصوص شرط کاهش مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی،کنوانسیون ورشو صراحتا بیان می دارد که این شرط باطل بوده اما بطلان این شرط مانع بطلان اصل قرارداد حمل و نقل نمی باشد.و در خصوص شرط افزایش مسئولیت این شرط پذیرفته شده می باشد.
  در مورد چگونگی تعیین سبب مسئول در سوانح هوایی جایی که کنوانسیون ورشو حاکم است متصدی حمل و نقل مسئول جبران خسارت بوده اما حق مراجعه وی به مسبب اصلی حادثه بعد از جبران خسارت محفوط می باشد و متصدی ملزم به جبران خسارت مطابق کنوانسیون می باشد. و در سایر موارد بر مبنای قانون مجزات اسلامی متصدی حمل و نقل و مسببین اصلی حادثه قابل پی گیری بوده وملزم به پرداخت دیه شرعی می باشند.
   
  ضمائم
  روند کامل رسیدگی به پرونده ی هواپیمای فوکر ساقط شده در کوههای کرکس
  سانحه سقوط هواپیمای شرکت آسمان در مهرماه 1372 موجب طرح پرونده ای در دادگستری که به دلیل برخی عوامل گاه جنبه سیاسی نیز به خود گرفت. اوج این پرونده زمانی بود که علی عابدزاده رئیس شرکت هواپیمایی آسمان با قرار وثیقه 2 میلیارد تومانی به زندان رفت ولی در کم تر از یک روز مبلغ مذکور با مساعدت آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت تأمین و عابدزاده از زندان آزاد شد این پرونده که در تاریخ قضایی ایران از حیث موضوع بی سابقه بود پس از پنج سال گردش در شعب مختلف دادگاه ها سرانجام به پایان خود نزدیک شد و رأی قطعی توسط دادگاه تجدید نظر استان اصفهان صادر گردید. این رأی که در 54 صفحه تنظیم شده است حاوی نکات مختلفی است که در این گزارش منتخبی از آن که جنبه حقوقی دارد چاپ می شود.
  مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون راجع به مجازات اسلامی

 • علی رغم نظر شعبه 31 دیوان عالی کشور اعم از این که میزان تقصیر مساوی باشد یا متفاوت مسئولیت متهمان نسبت به پرداخت دیه بالسویه خواهد بود.
  شماره دادنامه: 1211
  تاریخ رسیدگی: 3/9/1377
  کلاسه پرونده: 77-159 ت/ 3
  « در تاریخ 20/7/1373 یک فروند هواپیمای فوکو 28 متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان تحت پرواز شماره 745 به خلبانی مرحوم سیروس ترابی جهت جابه جایی تعدادی مسافر فرودگاه مهرآباد اجازه پرواز دریافت کرد و با استقرار در باند مخصوص تا انتهای باند حرکت نمود لکن در انتهای باند قادر به کنده شدن از زمین نشد. خلبان یاد شده هواپیما را از باند خارج نموده و با تماس با برج مراقبت مجددا قصد پرواز نمود و با ورود به باند مخصوص هواپیما را در طول باند حرکت داده سرانجام آن را به پرواز درآورد. در مسیر راه ناگهان آژیر خطر به صدا درآمد صداهای ناشناخته ای از موتور هوایما به گوش می رسید در 93 کیلومتری فرودگاه تهران خلبان متوجه شد که هواپیما دارای نقص فنی است و تصمیم گرفت به تهران مراجعت کند. به همین جهت تقاضای بازگشت به فرودگاه تهران را نمود اما بعد از لحظاتی از مراجعت به فرودگاه مبدأ انصراف حاصل نموده و در همان حال که آژیر ادامه داشت و صداهای ناشناخته کماکان به گوش می رسید و هواپیما در حال لرزش  بود به راه خود ادامه داد و سرانجام هواپیما را در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان به زمین نشاند. تعدادی از مسافران که از وضعیت هواپیما (وجود آژیر، لرزش و صداهای ناشناخته) متوحش شده بودند پس از پیاده شدن به دفتر نمایندگی شرکت آسمان در فرودگاه اصفهان مراجعه و نسبت به این قضیه اعتراض کردند. مسئول دفتر و خلبان هواپیما تلفنی با سر شیفت فنی شرکت در تهران تماس حاصل نموده جریان را به اطلاع وی رساندند خلبان پیشنهاد کرد که با توجه به نقص فنی هواپیما را بدون مسافر و با حداقل خدمه به تهران بازگرداند و وقتی از این مکالمه تلفنی نتیجه ای نگرفت تصمیم به سوار کردن مسافر گرفت و با پرواز شماره 746 در ساعت 51/22 از باند فرودگاه اصفهان به سوی تهران حرکت کرد ولی در ساعت 23 در فاصله 43 مایلی اصفهان در کوه های کرکس سقوط کرد. 59 نفر مسافر و 7 نفر خدمه پرواز در این سانحه جان خود را از دست دادند پس از این جریان و اطلاع مسئولان از سقوط هواپیما تلاش برای پیدا کردن لاشه هواپیما و اجساد سرنشینان آن آغاز شد و اکیپ های متعددی به منطقه اعزام شدند پس از مشخص شدن محل سقوط صورتجلسات اولیه توسط ریاست دادگاه نطنز و با حضور فرماندار و فرمانده نیروی انتظامی و دیگر مسئولان محلی تنظیم گردید. پس از اعلام موضوع به مرکز استان رسیدگی به موضوع با صدور ابلاغ ویژه به آقای رشیدیان بازپرس شعبه ششم دادسرای سابق اصفهان محول گردید آقای بازپرس تحقیقات همه جانبه ای را آغاز کرد رسیدگی های مفصلی را انجام داد و با تحقیق از اولیای دم شهود و مطلعان قضیه ، معاینه از محل جلب نظر هیأت کارشناسان و با در نظر گرفتن گزارش های واصل از جمله گزارش مفصل سازمان بازرسی کل کشور و نیز تحقیق از متهمان و اخذ دفاع و آخرین دفاع قرار مجرمیت را صادر و متعاقب آن بر علیه آقایان: 1) سید رضی موسوی صفوی 2) محمد علی حسین زاده 3) علی عابد زاده، 4) ایرج رونقی 5) محمدرضا نوری، 6) عبدالرضا وفایی 7) عزت اله بابایی کیفرخواست صادر کرد پرونده در دادگاه عمومی ویژه مطرح و به ریاست حجه الاسلام عبدالکریم رضوانی تشکیل شده دادگاه با تشکیل جلسه های مختلف و اعلام تنفس های متعدد و تحقیق از شکات و وکلای آنان و تحقیق از متهمان و وکلای آنان و اخذ دفاع و آخرین دفاع به صدور رأی شماره 26/4/74-1 مبادرت نمود».
  دادگاه در ادامه رأی خود پس از بیان مشروح  رأی دادگاه بدوی و ذکر دلایل و مدارک مربوط به عنوان ثبت اصل رأی آورده است « … بر دادگاه محرز است که بی احتیاطی ها و بی مبالاتی ها و عدم رعایت نظامات از ناحیه برخی از متهمان به اسامی عبدالرضا وفایی، عزت اله بابایی، علی عابدزاده ایرج رونقی و محمد رضا نوری من حیث المجموع موجب بروز سانحه و سقوط هواپیما بوده است و مدافعات آنان و وکلایشان دائر بر این که مسئولیتی متوجه آنان نیست خالی از وجاهت شرعی و قانونی است… اولا دادگاه متهمان به اسامی آقایان عبدالرضا وفایی ، عزت اله بابایی ، علی عابدزاده ، ایرج رونقی و محمد رضا نوری را بالسویه به تأدیه 60 فقره دیه مندرج در مواد 297 ، 300، 302 از قانون مجازات اسلامی در حق اولیاء دم محکوم می نماید پرداخت دیه برعهده شخص آن ها است و مدت پرداخت 2 سال می باشد و متهمان در انتخاب هر یک از انعام ثلاثه و یا قیمت آن ها مطابق بخشنامه وزارت دادگستری آزاد می باشند و نیز هر یک از متهمان به اسامی عبدالرضا وفایی و عزت اله بابایی و علی عابد زاده و ایرج رونقی را به تحمل دو سال حبس تعزیری و متهم محمد رضا نوری را با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به تحمل 6 ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی متهمان محکوم می نماید و اما از جهت رعایت مقررات مربوط به کنوانسیون ورشو شرکت خدمات هوایی کشور آسمان را در قبال هر مسافر و وسائل شخصی به تأدیه دویست و پنجاه و پنج هزار فرانک به پول رایج ایران که هر فرانک معادل 5/65 میلی گرم طلا به عیار 900/0 (نهصد هزارم) می باشد محکوم می نماید. ثانیا دو نفر از متهمان به اسامی

  • آقای محمد علی حسین زاده منصفی 2) آقای سید رضی موسوی صفوی را حسب محتویات پرونده و دلایلی که در بالا به آن ها اشاره شد از نظر مسئولیت مدخلیتی در سقوط هواپیما نداشته و به طور کلی دلایل کافی بر بزهکاری آن ها در پرونده وجود ندارد.
  مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع وضعیت اقتصادی و مشکلات رفتاری
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.