دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت متصدی حمل و نقل و متصدی حمل و نقل

دانلود پایان نامه

در پرونده x and y  V.Olympic Airways

 • مسافر مدعی بود که اخطاریه به زبانی غیر از زبان وی درج شده بود که به این دلیل نتوانسته از مفاد آن مطلع شود. دادگاه یونان در رأی صادره گفت : این واقعیت که زیان دیده زبان انگلیسی نمی دانسته و به این دلیل مفهوم اخطاریه را متوجه نشده است منطقی نیست و مسئولیتی متوجه شرکت هواپیمایی نمی سازد[59].

 •  
   
  در پرونده LisiV.AlitaliaLineeAereeitalian
  مسافر مدعی بود که شرایط و مقررات در اخطاریه یاد شده بر روی بلیت به نحو ناخوانا چاپ شده لذا وی نتوانسته از مفاد آن مطلع شود.
  دادگاه ایالات متحده امریکا در رأی صادره گفت : چون مندرجات بلیت به شکل مناسب چاپ و صادر نشده پس می توان گفت که اخطار کافی به مسافر داده نشده است. بنابراین شرکت هواپیمایی دارای مسئولیت نامحدود می باشد[60] .
  نتیجتاً در موارد ذیل مسئولیت شرکت هواپیمایی نامحدود تلقی می گردد:
  – ثابت شود که خسارت وارد شده ناشی از عمل یا قصور شرکت هواپیمایی یا کارکنان وی بوده است، خواه این عمل یا قصور به قصد وارد کردن خسارت باشد و خواه از روی بی احتیاطی اما با علم و اطلاع از امکان ایجاد خسارت صورت گرفته باشد ؛
  – عدم صدور بلیت برای مسافر
  – عدم صدور بارنامه کالا
  – عدم صدور رسید برای لوازم شخصی مسافر
  – فقدان اطلاعیه مبنی بر قابلیت اجرای مقررات پیمان ورشو و اصلاحیه های آن در قرارداد یا خوانا نبودن چنین اخطاری در بلیت، رسید لوازم شخصی و بارنامه کالا
   
   
  فصل سوم
  شرط تغییر محدوده ی مسئولیت ، زمان و مکان مسئولیت و چگونگی تعیین سبب مسئول
   
  در این فصل به برسی چگونگی تیین سبب مسئول  و برسی اعتبار شرط افزایش و کاهش مسئولیت متصدی حمل و نقل پرداخته ایم و زمان و مکان ایجاد مسئولیت را مورد بحث قرار داده ایم. در خصوص تعیین سبب مسئول مطابق کنوانسیون ورشو تکلیف معلوم است اما در خصوص چگونگی تعیین سبب مسئول مطابق قوانین داخلی ایران با قوانین متعدد و رویه های متفاوتی روبرو هستیم متاسفانه مراجع قضایی ایران هرکدام در برخورد با سوانح هوایی رویه ی متفاوتی اتخاذ نموده و پایبند به رویه ی ثابتی نبوده که این کاملا با رسالت کنوانسیون ورشو و فلسفه ی الحاق دولت ایران به این کنوانسیون در جهت اجرای مقررات و رویه ی ثابت در برخورد با این موارد کاملا در تعارض و تناقض است لذا دراین فصل به برسی این مسائل در قانون ایران پرداخته و با تهیه ی روند کامل رسیدگی به یک پرونده ی قضایی به تبیین سیاست ایران می پردازیم.
   
   
   
   
   
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.