دانلود پایان نامه ارشد با موضوع قانون مسئولیت مدنی و شرکت های هواپیمایی

دانلود پایان نامه

ممکن است علت زیان منحصراً اعمال زیان دیده باشد . بدین نحو که عمل زیان دیده ، شرکت هواپیمایی را در وضعی قرارداده باشد که برای شرکت قابل پیش بینی نبوده و نتوانسته از وقوع آن جلوگیری کند . چنین حالتی را باید از مصادیق فورس ماژور یا علل خارج از اراده شرکت دانست .
در کامن لا ( سیستم حقوق کشورهای بریتانیای کبیر و ایالات متحده امریکا ) قاعده ای وجود دارد که به موجب آن چنانچه زیان دیده در ایجاد خسارت دخالت داشته باشد ، دیگر هیچ غرامتی را نمی توان به وی پرداخت کرد . این قاعده در حقوق اسلام نیز تحت عنوان « قاعده اقدام » شناخته می شود . اما این مطلب دارای ایراد است ؛ زیرا دلیلی ندارد که نقش جزئی زیان دیده در ورود خسارت ، موجب معافیت کلی متعهد ( شرکت هواپیمایی ) شود ، بلکه باید مسئولیت به نسبت نقش هر کدام از طرفین در خسارت تقسیم شود .
بند 3 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی ایران در مواردی که زیان دیده در بروز خسارت نقش داشته دادگاه را مکلف به تخفیف در مجازات متعهد قرارداد نموده است ؛ زیرا چنین مقرر می دارد :
“دادگاه میتواند میزان خسارات را در مورد زیر تخفیف دهید : وقتی که زیان دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد” .
 
گفتار چهارم:عدم اعتراض زیان دیده در مواعد مقرر
پس از آنکه وسایل شخصی تحویل مسافر گردید بایستی آنها را بررسی نموده و چنانچه متوجه نقص ، تلف و موارد خسارت بار دیگری شد فوراً به شرکت هواپیمایی اطلاع دهد . در این خصوص شرکت های هواپیمایی فرم های خاصی را تهیه و در اختیار مسافر قرار می دهند تا حسب مورد نسبت به تکمیل آن اقدام نماید و میزان ، ارزش ، تعداد ، نوع خسارت مورد ادعا را تعیین نماید . مطابق پیمان ورشو نیازی به اینکه مسافر چنین خساراتی را در فرودگاه به شرکت اعلام نماید نیست و حتی تا چند روز پس از تحویل نیر امکان مراجعه به شرکت هواپیمایی پذیرفته شده است . اما اقبات موارد فوق پس از خروج مسافر از فرودگاه و پس از چند روز به واقع مشکل می شود . لذا شایسته است در زمان تحویل وسایل شخصی یا کالا ، نسبت به بررسی محموله و اعلام اعتراض فوری اقدام شود .
بند 2 ماده 15 پیمان ورشو اصلاحی در این مورد چنین مقرر می دارد :
“در صورت بروز خسارت ، گیرنده بایستی شکایت خود را بلافاصله بعد از کشف خسارت و حداکثر هفت روز از تاریخ دریافت لوازم شخصی و چهارده روز پس از دریافت کالا تسلیم متصدی حمل و نقل نماید . در صورت تاخیر در حمل و نقل ، گیرنده لوازم شخصی و چهارده روز پس از دریافت کالا تسلیم متصدی حمل و نقل نماید . در صورت تاخیر در حمل و نقل ، گیرنده لوازم شخصی یا کالا باید شکایت خود را حداکثر ظرف 21 روز از تاریخ گرفتن لوازم شخصی یا کالا تسلیم دارد” .
تعیین مدت برای مراجعه و اعلام اعتراض به شرکت هواپیمایی از این جهت دارای اهمیت است که : چون هنوز زمان زیادی از ورود خسارت یا تاخیر سپری نشده است می توان صحت و سقم موضوع را تعیین نمود . از طرفی شرکت هواپیمایی می تواند موضوع را سریعاً بررسی نموده و معلوم کند که خسارت چگونه ، در چه زمان و در مدت مسئولیت و تصدی چه بخش یا بخشهایی به وجود آمده است . سپس چنانچه دلایلی بر رد ادعای مدعی لازم باشد یا اگر زیان دیده نقشی در ورود خسارت داشته را تعیین نماید . نهایتاً زیان دیده را به موسسه بیمه معرفی بیمه تا خسارت خود را دریافت نماید . اعلام اعتراض زیان دیده در خصوص خسارت به لوازم شخصی یا کالا باید دارای شرایطی باشد از جمله :

 1. کتبی بودن اعتراض
مطلب مشابه :  مطالعات میدانی و رضایت گردشگران

اعتراض زیان دیده به شرکت باید به صورت مکتوب باشد و صرف اطلاع شفاهی به شرکت کفایت نمی کند . البته ضرورتی به اینکه شکایت مکتوب ، حضوری اعلام شده باشد نست و میتوان به هر وسیله ممکن از قبیل : نامه ، فکس و … ، شرکت را از موضوع خسارت مطلع کرد . بند3 ماده 26 پیمان ورشو چنین مقرر میدارد :


 • “شکایت باید کتباً روی بارنامه یا در برگ جداگانه و در طی ضرب الاجل های مقر به عمل آید “.

  1. اعتراض کتبی به شرکت هواپیمایی

  اعتراض مکتوب باید به شرکت هواپیمایی اعلام شود و اعتراض به دیگر بخش های مستقر در فرودگاه مثل مدیر ترمینال یا گمرک و نیروی انتظامی اثری ندارد .

  1. به تفکیک اعلام کردن هر مورد خسارت

  پس از تحویل کالا و لوازم شخصی در فرودگاه مقصد ، مسافر یا گیرنده باید دقت لازم را به کار برد و چنانچه خسارتی به محموله وارد شده باشد بلافاصله اعلام نماید . در این مورد باید مشخص نماید که چه بخش یا بخشهایی از کالا صدمه دیده یا منهدم یا ناقص شده یا با تاخیر وارد شده است . صدمه مورد ادعا آیا موجب شکستگی ، خراشیدگی ، پاره شدن ، آب گرفتگی ، تبخیر یا …. به محموله شده است . در خصوص تاخیر نیز اعلام شود که چه تعداد از بسته یا بسته ها به دست وی نرسیده یا با تاخیر رسیده است و تعداد روزهای تاخیر را بیان نماید .
  برای مثال : پس از تحویل کالا در فرودگاه مقصد به گیرنده ، معلوم می شود که مقداری از وزن اصلی کالا دچار کسری شده است . گیرنده بدون بررسی بیشتر ، اعتراض کتبی خود را در خصوص مقدار کسر شده به شرکت ، مکتوب می سازد . پس از گذشت دو روز متوجه می شود که مقداری از محموله نیز دچار شکستگی شده است و بخشی از محموله هم هنوز نرسیده و با تاخیر وارد می شود . در اینجا اعلام اعتراض قبلی زبان دیده در خصوص مقدار کالای کسر شده کفایت نمی کند ، بلکه باید بلافاصله به شرکت هواپیمایی مراجعه و اعتراض مکتوب در خصوص موارد جدید را اعلام نماید . چنانچه این اقدام در مواعد مشخص شده به عمل نیاید و موعد سپری شود دیگر نمی توان مسئولیتی را به شرکت منتسب نمود .

  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.