دانلود پایان نامه ارشد با موضوع شناسایی نیازهای مشتری و افزایش رضایت مشتریان

دانلود پایان نامه
 • ◄ دارای دیدگاه‌های جدید بوده و قدرت ریسک کردن دارند؛
  ◄به دنبال ایده‌های جدید از منابع متنوع و گسترده هستند.
  ج) آگاهی اجتماعی: دربرگیرنده‌ی همدلی، خدمت گرا و آگاهی سازمانی است.
  همدلی: به معنی داشتن یک آگاهی موشکافانه و دقیق از احساسات، دل مشغولی‌ها و نیازهای دیگران است. چنین افرادی:
  ◄ دقیقاً به علائم عاطفی که از دیگران نشان داده می‌شود، توجه می‌کنند؛
  ◄ با توجه به ادراکات و نیازهای دیگران به حل مسائل و مشکلات آن‌ها می‌پردازند؛
  ◄ در رابطه با ادراکات و نگرش‌های دیگران حساسیت به خرج می‌دهند؛
  خدمت‌گرا: به معنی توانایی شناسایی نیازهای مشتریان و ارباب رجوعان و منطبق ساختن آن نیازها با تولیدات و خدمات خود بوده و رابطه‌ای عاطفی بین خریدار و فروشنده وجود دارد. این افراد:
  ◄ نیازهای مشتریان را شناسایی می‌کنند و محصولات خود را با آن نیازها منطبق می‌سازند؛
  ◄ راه‌های افزایش رضایت مشتریان را مورد بررسی قرار می‌دهند؛
  ◄ از دیدگاه مشتریان درک درستی دارند و به عنوان یک مشاور متعهد، عمل می‌کنند؛
  ◄ از روی میل و رغبت به دیگران کمک‌های مناسبی ارائه می‌دهند؛
  آگاهی سازمانی: مطالعه جریان‌های عاطفی، گروه و ارتباطات، توانایی شناسایی احساسات و وقایع سیاسی جاری درون گروه‌ها را شامل می‌شود. این افراد:
  ◄ از جریان‌های سیاسی و اجتماعی موقعیت‌ها برای تغییر درست ارتباطات کلیدی قدرت، آگاه هستند؛
  ◄ موقعیت‌ها و حقایق سازمانی و بیرونی را درک می‌کنند؛
  ◄ شبکه‌های مهم اجتماعی را شناسایی می‌کنند؛
  ◄ نیروهایی را که دیدگاه‌ها و فعالیت‌های مشتریان و رقبا را تشکیل می‌دهد، شناسایی می‌کنند.
  د) مدیریت روابط: مدیریت ارتباط نیز شامل ارتباطات، کمک به رشد دیگران، نفوذ، مدیریت تعارض، تاثیر پذیری از تغییرات، رهبری، تعهدسازی، و همکاری و مشارکت است.
  ارتباطات: به معنای بی‌پرده گوش دادن، اشاعه‌ی اطلاعات و پذیرش دیدگاه‌های دیگران است. ارتباطات جایگاه مهمی در هوش هیجانی دارد. چنین افرادی:
  ◄ با دقت به دیگران گوش داده و به دنبال درک و فهم متقابل بوده و از تسهیم اطلاعات با دیگران استقبال می‌کنند؛
  ◄ به طور موثر از ارسال و دریافت علائم هیجانی برای روشن ساختن پیام‌های‌شان بهره می‌گیرند؛
  ◄ ارتباطات باز (رودررو) را تشویق و ترویج نموده و اخبار ناگوار را همانند اخبار خوب پذیرا هستند.
  این نوشته در آموزشی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.