دانلود پایان نامه ارشد با موضوع شرکت های هواپیمایی و متصدی حمل و نقل

دانلود پایان نامه

ممکن است کل کالا مفقود شده و اصلاً هیچ گونه محموله ای به دست گیرنده در مقصد نرسد که در این صورت اعتراض مکتوب ضرورتی نداشته و بایستی مقررات بند 3 ماده 13 پیمان ورشو را اجرا نمود که مقرر می دارد :

 • “چنانچه متصدی حمل و نقل ، تلف و مفقود شدن کالا را قبول کند یا در صورتی که کالا در مدت هفت روز پس از انقضای تاریخی که باید طی آن به مقصد برسد ، نرشیده باشد ، گیرنده مجاز است حقوق ناشی از قرارداد حمل و نقل را علیه متصدی حمل و نقل به مورد اجرا بگذارد “.
  با توجه به ماده فوق ، اعلام اعتراض کتبی به شرکت هواپیمایی در دو مورد ضرورت ندارد :

  1. شرکت هواپیمایی تلف و مفقود شدن کالا را قبول نماید .
  2. کالا در مدت هفت روز از زمانی که مطابق قرارداد ، باید به مقصد می رسید نرسیده باشد .

  در پرونده Dalton V.Delta Airline Inc
  در جریان حمل تعدادی حیوان ( سگ گران قیمت شکاری ) که برای انتقال به شرکت هواپیمایی دلتا تحویل شده بود تعدادی از آنها در طول پرواز تلف شدند . صاحب سگ ها در موعد مقرر جهت اعتراض به شرکت وفق ماده 26 پیمان ورشو اقدام ننمود . لذا دادگاه بخش ایالات متحده امریکا ، به دلیل اعتراض بعد از موعد و نیز عدم شکایت مکتوب ، را به نفع شرکت هواپیمایی صادر نمود . در اعتراضی که به این رای در دادگاه تجدید نظر ایالت فلوریدا به عمل آمد ، دادگاه رای داد که : حیوانات تا زمان زنده بودن کالا محسوب می شوند اما پس از مرگ ، دیگر کالای خسارت دیده محسوب نمی شوند ، بلکه از بین رفته تلقی می شوند ، بنابراین در مورد آنها اعتراض کتبی لازم نیست[57].
  در پرونده Rugani V.KLM Royal Dutch Airlines
  تعدادی پوست خز گرانبها که تحویل شرکت هواپیمایی کی . ال . ام شده بود در انبار شرکت در فرودگاه « ایدل ویلد » نیویورک سرقت شد . دادگاه ایالت نیویورک اعتراض کتبی زیان دیده را ضروری ندانست ؛ زیرا شرکت هواپیمایی از وقوع سرقت آگاه بوده است .
  بنابراین در مورد خسارات جزئی به کالا و نقصان در آن ، اعتراض کتبی لازم است ، اما در تلف و فقدان کلی کالا که چیزی به دست گیرنده نرسیده ، اعتراض شفاهی کفایت می کند . همان گونه که پیشتر گفته شد هم اکنون رویه شرکت های هواپیمایی ثبت اعتراضات و شکایات مسافرین در برگه های چاپی خاص و تعیین دقیق نوع خسارت وارد شده است . مسافر باید در هنگام تحویل ، این وسایل را بررسی نموده و اعتراض خود را اعلام نماید . البته شرکت هواپیمایی نمی تواند به دلیل عدم استفاده از فرم های چاپی مورد نظر ازقبول شکایت خودداری نماید .
  در خصوص نحوه ارائه شکایت و اعلام اعتراض ، در مواعد مقرر است . در پیمان ورشو و اصلاحیه های آن جبران خسارات ناشی از صدمات جسمی و روحی به مسافر منوط به اعلام و اعتراض مکتوب نشده است . این موضوع دارای یک توجیه منطقی است ؛ زیرا برای مسافر صدمه دیده که در بیمارستان مشغول مداوا یا بستری است ، یا برای ورثه مسافر متوفی که درگیر مشکلات به وجود آمده شده اند به واقع امکان اعتراض در مواعد وجود ندارد[58].
  مبحث چهارم:موارد تشدید مسئولیت شرکتهای هواپیمایی
  در بخش های گذشته گفته شد که مسئولیت شرکت های هواپیمایی اصولاً برپایه مسئولیت های محدود بنا گردیده است. به این معنی که در هر مورد، سقف غرامت مشخصی تعیین شده است. این مسئولیت برای صدمات جسمی به مسافر تا 250 هزار فرانک، برای خسارات به وسایل شخصی ثبت شده و برای کالا به ازای هر کیلوگرم 250 فرانک و برای وسایلی که مسافر با خود بداخل هواپیما می برد پنج هزار فرانک می باشد. اما در مواردی مبالغ محدود گفته شده قابل اعمال نیست، بلکه شرکت باید کل خسارت وارد شده را جبران نماید.
  اهم مواردی که موجب تشدید مسئولیت شرکت های هواپیمایی می شود :
  الف) تقصیر شرکت هواپیمایی در ایجاد خسارت است
  ب) عدم رعایت برخی مقررات در صدور رسید لوازم شخصی و بارنامه کالاست.
   
  گفتار نخست: تقصیر شرکتهای هواپیمایی در ایجاد خسارت
  ماده 13 پیمان ورشو اصلاحی چنین مقرر می دارد :
  ” هرگاه ثابت شود که خسارت وارده ناشی از عمل یا قصور متصدی حمل و نقل یا مستخدمین و عاملین او بوده است، خواه به قصد خسارت خواه از روی بی احتیاطی و با علم به امکان ایجاد خسارت صورت گرفته باشد، میزان مسئولیت مصرح در ماده 22 قابل اجرا نخواهد بود. مشروط بر اینکه در مورد قصور مستخدم یا عامل مذکور ثابت شود وی در حدود وظایف خود عمل کرده است.”
  در صورت عدم درج ماده سیزده ممکن بود این تلقی برای شرکت های هواپیمایی ایجاد شود که در صورت ایراد خسارت عمدی نیز مسئولیت آنان محدود به مبالغ گفته شده می باشد در صورتی که در ارتکاب جرایم و خسارات عمدی مسئولیت فراتر از جبران خسارت است و مسئولیت نامحدود مطرح می گردد. ماده 13 پیمان، دو عبارت کلی را بیان داشته است :
  اول : شرکت هواپیمایی یا عاملین وی به قصد وارد کردن خسارت به مسافر و کالا موجب بروز خسارت شده باشند.

  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.