دانلود مقاله نیروی انسانی و قانون مجازات

دانلود پایان نامه
 • 9- تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز
  در این بند دو نوع تخلف تعریف گردیده
  الف تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت که ورود کارمند به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون کسب مجوز .
  ب – تکرار تعجیل در خروج از اداره که به معنی خروج از اداره در ساعت غیر مقررو بصورت غیر مجاز .
  در هر دو نوع تخلف جنبه تکرار و استمرار در تخلف مزکور می بایستی محقق شده باشد هیت عالی نظارت پاسخ به این نوع تخلف اداری عنوان نموده است که تکرار و استمرار در این گونه اعمال شرط تحقق این تخلف اداری محسوب می گردد .
  10 –تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ایراد خسارات به اموال دولتی
  تسامح بمنزله این است که کارمند در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است اهمال و کوتاهی کرده باشد در جهت حفظ آن مسولیت و وظیفه خود را انجام نداده باشد و در صورت قاعده فورس ماژور و خارج از حیطه وظایف و اختیارات کارمند قابل انتساب نمی باشد .
  11 – افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
  اسرار اطلاعاتی است که کارمند در مقام وظیفه و مسئولیت خود از آن مطلع و یا بدست می آورد ومکلف به حفظ و نگهداری از آن می باشد و افشا آن تخلف محسوب می گردد
  اسناد محرمانه اداری نیز بموجب ماده یک قانون مجازات انتشار و افشا اسناد محرمانه و سری دولتی عبارت است از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به حوزه وظایف دستگاه اداری در ماده 2قانون مذکور افشا و انتشار آن اسنادو در اختیار قرار دادن آن را جرم دانسته و قابل مجازات کیفری محسوب نموده است.
  12 – ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه
  تماس با افراد بیگانه به دو شکل می باشد
  1 -تماس مجاز ان است که از نظر مقررات منع نشده باشد و یا در راستای انجام وظیفه کارمند و یا با هماهنگی مافوق صورت گرفته باشد در ارتباط و تماس مجاز در راستای انجام وظیفه و موافقت مسئول مافوق و عدم ممنوعیت قانونی می باشد
  2 – تماس غیر مجاز بدون مجوز قانونی و بر خلاف ضوابط و مقررات اداره با اتباع بیگانه بر قرار شود .در قوانین قبلی این نوع ارتباط با جاسوسی تطبیق داشت در بند الف 4 و ب 3 ماده 15 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولت مصوب 1360 ارتباط جاسوسی با دول خارجی یا سازمانهای جاسوسی علیه جمهوری اسلامی کسب اطلاعات محرمانه به نفع دول بیگانه یا گروهای داخلی ممنوع اعلام گردیده بود در قانون تخلفات اداری مصوب 1362 که جایگزین آن قانون گردید این بند حذف گردیددر قانون مصوب 1365 و 1371 این بند پیش بینی نگردیده لکن در قانون مصوب 1372 تحت عنوان ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه پیش بینی شده .
  13-سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری
  مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع سازمان های بین المللی و تحریم های بین المللی

 • هر کارمندی مکلف به تبعیت از دستورات مقام مافوق خود است سلسله مراتب در اداره یک امر طبیعی است عدم اجرای دستور اداری تخلف محسوب می گردد در ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشور مصوب 1386 کارمندان مکلف به اجرای دستورات مقام مافوق خود می باشند
  الف – دستور دهنده در سلسله مراتب اداری حق صدور دستور را داشته باشد
  ب – دستور صادره در چارچوب مقررات و قوانین اداری باشد
  ج- در صورت غیر قانونی بودن دستور اداری کارمند مکف است مغایرت دستور را به مقام مافوق اطلاع دهد در صورت تایید دستور توسط مقام مافوق کارمند تکلیفی و مسئولیتی از این حیث نخواهد داشت .
  د – آنچه کارمند تکلیفی در برابر مقام مافوق خود برابر قانون نداشته باشد قابل تعقیب اداری نخواهد بود سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری باشد.
  هیئت عمومی دیوان در خصوص تمرد و عدم اطاعت از دستور قانونی مقام مافوق در قلمرو وظایف و تکالیف پست سازمانی را تمرد و تخلف تلقی نموده و عدم تخلیه خانه سازمانی را تخلف محسوب ننموده رای در این زمینه صادر شده است.
  از محتوی رای چنین استخراج میگردد که اصل اطاعت از اوامر مافوق و رعایت سلسله مراتب اداری که یکی از اصول حقوق عمومی ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط و نوع برخورد با این گونه پدیده اشاره شده و نیز در ماده 91 قانون محاسبات عمومی به این موضوع اشاره کرده است.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.