دانلود مقاله قانون مجازات اسلامی و مخل به مبانی اسلام

دانلود پایان نامه
 • 31- توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکت، و محمولات پستی یا معدوم کردن آن‌ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی
  توقیف کردن پاکت‌ها و محمولات پستی جلوگیری از رسیدن نامه هابه صاحبان آنها.میباشد
  بازکردن پاکت‌ها و محمولات پستی زمانی که نوشته‌ای در جوف پاکت یا لفاف سربسته گذاشته شده یا سر آن بسته باشد. خواندن مقاله کار پستال و کارت ویزیت و … از مصادیق این بند از ماده نیست.
  بازرسی نامه‌ها و محمولات پستی نیز به موجب بند 31 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلف اداری محسوب می‌گردد. منظور از معدوم کردن پاکت‌ها و محمولات پستی از بین بردن آن‌ها.
  مقصود از استراق‌سمع یا شنود گذاری، ضبط مکالمات بدون اطلاع و اجازه و به طور مخفیانه است. اجازه اعم از اجازه قانونی یا اجازه اشخاص است.
  با توجه به اصل 25 قانون اساسی بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.درقانون مجازات اسلامی اعمال فوق جرم است.
  32- کارشکنی و شایعه‌پراکنی، و وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی و کم‌کاری و ایجاد خسارات اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی تحصیل مقاصد غیر قانونی
  دکتر ابوالحمد عبدالحمید در کتاب حقوق اداری ایران در خصوص واژه‌هایی مانند «کارشکنی» «شایعه‌پراکنی»، «تحریک»، «اعمال فشارهای گروهی» و مانند آن چنان چند پهلو و تعبیربردار است که همه چیز را می‌توان در این عنوان‌ها جای داد و اگر بهانه‌جویی و سوءنیت در میان باشد، هر مستخدم و کارمندی را می‌توان مورد اتهام قرار داد و تعقیب کرد. البته ایشان علیرغم ایراد به بند مزبور در پایان با عنایت به اینکه رسیدگی به اصل اتهام با مراجع قضایی است و در هر حال از مدل‌های هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد، ابراز خوشحالی می‌کند. زیرا وجود مراجع مزبور را در جلوگیری از تضییع حق مستخدم موثر می‌داند.
  کارشکنی و شایعه پراکنی توسط کارمند تخلف محسوب می شود این نوع تخلف مستقیم و بالمباشره توسط کارمند انجام میشود وادار ساختن یا تحریک دیگران به کار شکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی درماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با تعبیر معاونت در جرم تعریف شده است در واقع عمل مستخدم تحت عنوان معاونت در جرم و تخلف قابل تعقیب است هر عملی که موجب تحریک و تهدید و تشویق فرد گردداز مصادیق معاونت محسوب می گردد.
  33 – شرکت در تحصن اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی یا تحریک به برپایی آن و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی
  در قسمت اخیر بند 32 ماده 8 قانون، قانونگذار، اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی را تخلف محسوب کرده است ولی در بند 33 ماده مرقوم، تحریک به اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی مورد حکم قانون‌گذار قرار گرفته است.
  دراصل بیست و هفتم اصلاحیه قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها بدون سلاح به شرط آنکه مخل اسلام نباشد، آزاد است.
  شرط تحقق شرکت در تحصن و اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی وجود شخص و یا اشخاص دیگر و علم و اطلاع و همکاری با اراده آزاد و انجام عملیات اجرائی می بلاشد
  در تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی: برگزاری راه‌پیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.
  34- عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درباره مدل قیمت گذاری آربیتراژ و ساختار سرمایه بهینه

 • به موجب اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. بنابراین اگر کاشف به عمل آید، یکی از مستخدمان عضو فرقه ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند، می‌باشد، مثل بهاییت، مراتب رسیدگی متعاقب وصول گزارش طبق ماده 15 آیین نامه شورای قانون، توسط هیئت‌ها قابل پیگیری و انجام است .
  به نظر برخی از حقوق‌دانان واژه «عضویت» بیانگر این مطلب است که قانون‌گذار در این بند صرفاً عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله را تخلف دانسته است. بنابر این طرف‌داری و فعالیت به نفع یکی از فرقه‌های ضاله از شمول این بند خارج است.
  35- همکاری با ساواک منحل به عنوان مامورین یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضدمردمی
  در این بند یک بحث همکاری بعنوان مامور و یا منبع خبری مطرح است و یک بحث داشتن فعالیت یا دادن گزارش مطرح است دارا بودن آن شرایط از موجبات تعقیب اداری و تخلف محسوب می گردیده با توجه به تصویب قانون پاک‌سازی و بازسازی کلیه افرادی که با ساواک منحله همکاری می‌کردند را تحت تعقیب قرار داد و محاکمه شدند و دیگر ضرورت این مطلب در سال 72 یعنی 15 سال بعد از انقلاب دیگر احساس نمی‌شود و موضوع منتفی می باشد .
  36- عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرف‌داری و فعالیت به نفع آن‌ها
  اساسنامه عبارتست از: مقررات یا قراردادی که برای طرز کار یک جمیت … مقرر و معین می‌شود.
  عضویت، طرف‌داری و فعالیت به نفع این سازمان‌ها تخلف اداری محسوبگردیده.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.