دانلود مقاله قانون مجازات اسلامی و رسیدگی به تخلفات

دانلود پایان نامه
 • منظور قانون‌گذار نفی تمام ادیان الهی بوده است و نه صرف دین مبین اسلام.
  صرف فعالیت مؤثر ویا غیر مؤثر بودن فعالیت برای قانون‌گذار مهم نبوده و فقط صرف فعالیت کردن در این سازمان‌ها تخلف اداری محسوب می‌شود.
  37- عضویت در گروه‌های محارب یا طرف‌داری و فعالیت به نفع آن‌ها
  به‌موجب بند 37 ماده 8 قانون، عضویت در گروه‌های محارب و طرف‌داری و فعالیت به نفع آن‌ها تخلف اداری محسوب می‌گردد.
  در ترمینولوژی بدین گونه تعریف شده است:
  محارب عبارتست از اختلال در امنیت عمومی به وسیله استعمال اسلحه یا بدون آن خواه مقرون به غارت باشد خواه نه.
  ماده 183 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشد». به‌موجب تبصره 1 ماده 183 قانون م. ا. کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست. همچنین تبصره‌های 2 و 3 این قانون سایر موارد را تعریف کرده است.
  38- عضویت در تشکیلات فراماسونری
  تشکیلات فراماسونری عبارت از تشکیلاتی است که با اهداف سیاسی و به منظور خراب‌کاری به وجود می‌آید بنابراین به‌موجب بند 38 ماده مذکور عضویت مستخدم دولت در تشکیلات فراماسونری تخلف محسوب می‌گردد.و از موجبات تعقیب اداری است.
  در رایی هیئت عمومی دیوان در مورد متهم به عضویت در تشکیلات فراماسونی را با احراز و اتخاذ تصمیم از ناحیه محاکم قضائی منوط به تحقق این تخلف دانسته بنابراین بدون احراز این موضوع از ناحیه مراجع قضائی صدور حکم محکومیت این اتهام توسط هیئت های تخلفات اداری موافق موازین قانونی نمی باشد با توجه به این که این موضوع اساسا جرم تلقی می گردد و باستناد اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل صلاحیت رسیدگی به این امر در صلاحیت مراجع قضائی می باشد .
  گفتار اول- تعریف جرم
  برای اینکه عملی یا ترک آن جرم تلقی گردد نیاز به عناصری است تا جرم وحقق گردد در حوزه حقوق جزای اختصاصی عناصر جرم را بشرح ذیل احصا نموده است
  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه با موضوع عمل صالح و استدلال

 • 1- عنصر قانونی – هر عمل و یا ترک عملی توسط قانونگذار به عنوان جرم پیش بینی شده باشد در حکم جرم محسوب می گردد.
  عنصر مادی – فعل یا ترک فعل بصورت عملیات مادی نه بصورت غیر مجازی فعلیت پیدا کرده باشد.
  عنصر روانی یا معنوی-اراده و قصد مجرمانه که در ارتکاب عمل و یا ترک آن وجود داشته باشد.
  بند اول –وجوه افتراق تخلف اداری وجرم
  1 -از لحاظ ماهوی نیز تخلف اداری با جرم در حقوق جزا متفاوت است آنچه که در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه میکند، دفاع از نظم عمومی است حال انکه هدف و سبب رسیدگی به تخلفات اداری تنبیه متخلف و دفاع از نظم و در علم حقوق هر جا بکار میرود مفهوم اجتماعی سازمانی و عمومی دارد.
  تخلف مربوط به عمل نادرست مستخدم و عدم رعایت نظم اداری است ولی موضوع جرم نظم عمومی جامعه را در بر می گیرد .
  در تخلف مرتکب مستخدم دولت می باشد در جرم اقشار مختلف جامعه می باشد
  رسیدگی به جرم در صلاحیت محاکم قضائی است در تخلف هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری می باشند .
  تعقیب اداری مشمول مرور زمان نمی شود در جرم پس از گذشت زمان مشمول مرور زمان می شود .
  مجازات در تخلفات اداری مشمول استخدام و حقوق و مزایای مستخدم می شود در جرم متوجه جان و مال و آزادی افراد می گردد .
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.