دانلود مقاله با موضوع مبانی رفتار سازمانی و ساختار سازمانی

دانلود پایان نامه
 • مثلا برای پی بردن به توانایی ذهنی یک فرد باید تعداد صفحاتی که او در یک ساعت مطالعه می کند را درنظر گرفت.
  2-1-1-1 مطالعه ی سیستمی یا نظام یافته ی رفتار
  ما همواره رفتارها و فعالیتهای افراد را مشاهده می کنیم و گاهی رفتارها را تشریح می کنیم و علت بروز آن را بررسی می کنیم .
  برخی مواقع سعی می کنیم رفتارهای دیگران را در شرایط مختلف از طریق مشاهده ، خواندن ، یا تجربه خود ارزیابی یا … ،پیش بینی کنیم . اما گاهی ارزیابی های ما با واقعیت سازگار نیستند.
  برای پیش بینی، تشریح ،هدایت، کنترل و تغییر،رفتار بایستی بصورت سیستمی و نظام یافته بررسی شود. منظور از مطالعه ی سیستمی و نظام یافته این است که پدیده های مختلف و روابط علت و معلولی بین آنها بررسی شود . آنگاه بر اساس شواهد علمی نتیجه گیری شود.
  2-1-1-2 گرایش رفتار سازمانی
  در گذشته اغلب مدیران تجربی ، بعد ادراکی و انسانی شغل خویش را یا نادیده می گرفتند یا درباره آن مفروضات بیش از حد ساده ای داشتند.اکثر مدیران تصور می کردند و بسیاری هنوز هم بر این عقیده اند که کارکنان اساسا تنبل اند ، فقط با پول برانگیخته می شوند ، و با انگیزه های مادی بهره وری آنان افزایش می یابد. با قبول چنین مفروضاتی ، مشکلات انسانی مدیران نسبتا روشن ،و راه حلهای آن نیز ساده بنظر می رسید . یعنی چنین تصور می شد که با تهیه طرحهای تشویقی مالی ، تامین شغلی و فراهم نمودن شرایط مناسب کار،روحیه کارکنان تقویت می شود و بهره وری آنان افزایش می یابد . متخصصان روابط انسانی،روان شناسان صنعتی،ومهندسان صنایع ازاین دیدگاه حمایت می کردندو مدیران امور اداری آنرا به کار می بستند. اگرچه این گرایش ، در مراحل اولیه نتایج خوبی داشت ، ولی امروزه چنین گرایش ساده انگارانه ای برای حل مشکلات پیچیده سازمانی که مدیران باآن روبروهستند مناسب نمی باشد . رفتار انسان در محیط کار بسیار پیچیده تر و متنوع تر از آن چیزی است که گرایش سنتی انگیزه اقتصادی ادعا کرده است . گرایش رفتار سازمانی نوین معتقد است که کارکنان بسیار پیچیده اند و برای درک آنها باید از پژوهش تجربی کمک گرفت .
  لاری کامینگز تاکید می کند که رفتار سازمانی راهی برای تفکر ،طریقی برای درک مشکلات و تلاشی برای یافتن راه حلهای عملی مبتنی بر تحقیقات علمی است .(لاری کامینگز)
  2-1-1-3 تعریف رفتار سازمانی
  عبارت است از مطالعه ی سیستمی یا نظام یافته ی ادراک ، رفتار افراد و گروه های موجود در سازمان و
  توصیف روابط علت و معلولی (سیستمی) میان آنها برای پیشبرد هدفهای سازمان .(رابینز، مبانی رفتار سازمانی )
  رفتار سازمانی(O.B) ،رشته ای از مطالعات است که تأثیر افراد ، گروه ها و ساختار سازمانی را بررفتار کارکنان در سازمان ها مورد مطالعه قرار می دهد .
  بولینو و تورنلی اعتقاد دارند که رفتار های شهروندی به طور کلی دارای دو حالت عمومی هستند : آن ها به طور مستقیم قابل تقویت نیستند (به عنوان نمونه، نیازی نیست که آن ها از جنبه فنی به عنوان بخشی از شغل افراد باشند ) و همچنین آن ها ناشی از تلاش های ویژه وفوق العاده ای هستند که سازمان ها برای دستیابی به موفقیت، از کارکنانشان انتظار دارند (بلینو و ترنلی، 2003 ، ص 60)
  مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع مفاهیم بنیادین سرآمدی و رهبری و ثبات در مقاصد

 • رفتار سازمانی مطالعه رفتار انسان در عرصه سازمان، رویارویی فرد و سازمان و بالاخره مطالعه سازمان می باشد.(رفتار سازمانی مورهد/ گریفن)
  2-1-1-4 تاریخچه و دانش رفتار سازمانی :
  رفتار سازمانی یا نگرش رفتاری در مدیریت از سال 1950 آغاز شد . از این تاریخ دانشمندان علوم رفتاری برای مطالعه محیط کار و کشف روابط علّی( علت و معلول) میان آنها از روشهای تحقیق علمی استفاده کردند . رفتار سازمانی یکی از دانشهای میان رشته ای یا بین رشته ای میان کتابهای مختلف است که رفتار فرد ، گروه و سازمان را مورد مطالعه قرار می دهد و در این زمینه از یافته های روانشناسی ، جامعه شناسی ، اقتصاد و … استفاده می کند.
  2-1-1-5 ویژگی های رفتار سازمانی
  بررسی علت و معلولی مشکلات
  گرایش به تغییر داشتن رشته
  ماهیت انسانی داشتن رشته
  کاربردی بودن آن
  در معرض دید قرار دادن دانش مبتنی بر واقعیات
  2-1-1-6 مدل های رفتار سازمانی
  چهار مدل یا چارچوب اصلی وجود دارد که سازمانها بر مبنای آنها عمل می کنند که عبارتند از:
  2-1-1-6 -1 مدل استبدادی:
  مبنای این مدل، قدرت با گرایش مدیریتی اقتدار است. کارکنان به سوی فرمانبرداری گرایش داشته و به روسای خود وابسته اند. کارکنان نیاز دارند که وضعیت معیشت آنها در نظر گرفته شود. نتیجه عملکرد در این حالت حداقل است.
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.