دانلود تحقیق با موضوع مهارت های اجتماعی و افزایش هوش هیجانی

دانلود پایان نامه

 • 2-6-8- چگونه هوش هیجانی را افزایش دهیم؟

  سواد‌آموزی هیجانی، فراتز از موضع تربیت معلمان، دیدگاهها را نسبت به تکلیف خود مدارس نیز بسط می‌دهد و مدارس را به کارگزارانی از سوی جامعه مبدل می‌سازد که نظارت بر فراگیری این دروس اساسی زندگی توسط کودکان را به عهده دارند، که این به معنای نوعی بازگشت به نقش سنتی تعلیم و تربیت است (پارسا، 1380).
  گردش دادن مهم ترین عملی است که می‌توانید از آن برای بالا بردن آگاهی اجتماعی خود استفاده کنید. گوش دادن واقعا کاری دشوار است و به ترکیبی منحصر به فرد از خود-مدیریت و مولتی تسکنیک نیاز دارد. مولتی تسکنیک یک اصطلاح علم رایانه است به این معناست که رایانه چندین کار را همزمان با هم انجام می‌دهد. برای خوب گوش دادن باید بسیاری از کارهایی را که دوست داریم انجام دهیم متوقف کنیم. در خانه این کار شامل خاموش کردن تلویزیون و پایین گذاشتن کتابی که در دست دارید و روی برگرداندن به طرف عضوی از اعضای خانواده که با شما صحبت می‌کند باشد (پارسا، 1380).


 • بسیاری ایده‌ال است که این دروس عاطفی- نه فقط در کلاس درس، بلکه در زمین بازی نه فقط در مدرسه بلکه هم پای آن در خانه- نیز مورد تاکید و تقویت قرار بگیرند. این به معنای آن است که سه عامل مدرسه، والدین و اجتماع به صورت فشرده‌تری در هم تنیده می شوند. پایه‌ریزی فرهنگ خاصی در محیط مدرسه لازم است که آن را به یک «اجتماع مراتب و مسئول» مبدل سازد. یعنی محلی که دانش‌آموزان در آنجا احساس می‌کنند محترم شمرده می‌شوند، مورد توجه قرار می‌گیرند و با همکلاسی‌ها، معلمان و مدرسه خود پیوستگی دارند (پارسا، 1380).
  برای افزایش هوش هیجانی فرزندان قبل از هر چیز والدین باید درباره‌ی احساسات و هیجانات اطلاعات بیشتری پیدا کرد. و در جلسات درباره‌ی انواع هیجانات مثل غم، شادی، تنفر، عشق، ترس و شجاعت و … صحبت‌های سازنده و اکتشافی داشته باشند. جهت افزایش هوش هیجانی توجه به موارد زیر ضروری است:

  مطلب مشابه :  تحقیق درمورد ارزش افزوده بخش کشاورزی و کشورهای توسعه یافته

  • به بچه‌ها کمک کنید تا لغات و عباراتی که دربرگیرنده احساسات و هیجانات هستند بیاموزند.
  • فضای سرشاز از احساس امنیت خاطر و حمایت برای آن ها فراهم کنید
  • با آن ها درباره‌ی جنبه های مثبت و منفی هیجانات مختلف صحبت کنید.
  • والدین خود مهم‌ترین الگوی رفتاری و هیجانی فرزندان هستند، اگر تصور می‌کنید که از نظر هیجانی احتیاج دارید از دوستان با تجربه، روانشناس و مشاور کمک بگیرید (پارسا، 1380).

  2-7- پیشینه‌ی تحقیق

  2-7-1- پیشینه‌ی داخلی پژوهش

  کریمی (1391) در پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش کبدهای دلبستگی، هوش هیجانی و استرس شغلی بر رضایت شغلی مهمان نشان داد همبستگی مثبت بین دلبستگی ایمن و مولفه‌هایی هوش هیجانی (خودکنترلی، مهارت های اجتماعی و همدلی) وجود دارد و می‌توان نتیجه گرفت افراد با دلبستگی ایمن، مهارت‌های تنظیم هیجان بالاتر، ارتباطات بین فردی بیشتر و از مهارت‌های همدلی بیشتری برخوردارند. همچنین افراد با دلبستگی اضطرابی از خود کنترلی، مهارت اجتماعی، خودانگیزی و همدلی کمتری برخوردارند. دلبستگی اجتنابی با هیچ یک از زیر مقیاس‌های هوش هیجانی رابطه ندارد.
  صفوی (1390) در پژوهشی تحت عنوان بررسی همبستگی بین هوش هیجانی و سازگاری عاطفی و اجتماعی دانش آموزان دفتر پیش دانشگاهی شهر تهران داد همبستگی بین هوش هیجانی و سازگاری عاطفی و اجتماعی مستقیم و معنار بود. همچنین اکثریت دانش‌آموزان دارای سازگاری عاطفی در سطح خوب (56%) و سازگاری اجتماعی در سطح متوسط (7/39%) بودند.
  صعادی (1389) به بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی-اجتماعی در دانش آموزان دفتر سال دوم متوسطه شهرستان اهواز پرداخت و نتایج نشان داد که آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی موجب کاهش پرخاشگر و همچنین افزایش سازگاری فردی-اجتماعی دانش آموزان دفتر گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه شده است.
  واحدی (1388) به بررسی رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی پدر و مادر با سازگاری هیجانی، رفتاری و اجتماعی در دانشجویان غیر بومی سال اول پرداخت. بر اساس نتایج پژوهش بین کسب‌های دلبستگی مثبت پدر و مادر (مولفه‌های اعتماد و ارتباط) و سازگاری اجتماعی هیجانی دانشجویان رابطه‌ی مثبت معنی‌دار وجود درد. اما بین سبک‌های دلبستگی منفی پدر و مادر (مولفه‌ی بی اعتنایی هیجانی) و سازگاری اجتماعی هیجانی رابطه ی منفی معنی‌دار مشاهده شد. همچنین بین سبک‌های دلبستگی مثبت پدر و مادر کفایت اجتماعی دانشجویان رابطه‌ی مثبت معنی‌دار وجود دارد و از بین متغیر‌های پیش بین، زیر مقیاس‌های بی اعتنایی هیجانی مادر و اعتماد پدر می‌تواند تغییرات مربوط به سازگاری هیجانی و اجتماعی دانشجویان را پیش‌بینی نماید.
  آزادی (1389) در پژوهشی نشان داد هوش هیجانی با سبک‌های دلبستگی ایمن رابطه مثبت و با سبک‌های دلبستگی دوسوگرا و اجتنابی رابطه منفی دارد.

  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.