دانلود تحقیق با موضوع عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی و سازگاری اجتماعی

دانلود پایان نامه

4- فرد سازگار با اشتیاق به حل و فصل مشکلاتی که بر سر راه خویش می‌بیند می‌پردازد.
5- فرد سازگار با از بین بردن موانع رشد و شادکامی خویش لذت می برد.
6- فرد سازگار قادر است تا در حالت تعارض و نگرانی و ناکامی تصمیماتی بگیرد.
7- فرد سازگار تا زمانی که عوامل جدید و مهمی وارد صحنه نشده‌اند به انتخاب روش خویش وفادار است.

 • 8- فرد سازگار به جای دلیل تراشی برای شکست‌هایش، از آن‌ها عبرت می‌گیرد.
  9- فرد سازگار از اندیشه‌ی خویش برای مطرح کردن برنامه‌های عملی استفاده می‌کند.
  10- فرد سازگار موفقیت خود را بیش از حد بزرگ نمی‌کند.
  11- فرد سازگار می‌داند چگونه و چه وقت کار کند و چگونه و چه وقت به تفریح بپردازد.
  12- فرد سازگار به موقعیت‌هایی که در ازای رسیدن به موفقیتی او را از هدف و رغبت واقعی‌اش دور می‌سازد. پاسخ منفی می‌دهد.
  13- فرد سازگار خشم خود را در جریان دفاع از حقوق خویش بی پرده ابراز می‌دارد و چگونگی ابراز، مناسب با نوع میزان آسیبی که دیده است.
  14- فرد سازگار محبت خویش را مستقیماً نشان می‌دهد، و شواهدی متناسب با میزان و نوع محبت در عمل ابراز می‌دارد.
  15- فرد سازگار زمانی که تغییر علت‌ها و عوامل بوجود آورنده‌ی ناراحتی‌ ها از توان او خارج است، قدرت تحمل درد و ناکامی عاطفی را دارا می‌باشد.
  16- فرد سازگار عادات و نگرش‌های ذهنی خود را آن چنان سازمان یافته در اختیار دارد که می‌تواند در مواجهه با مشکلات سازش لازم را بنماید.
  17- فرد سازگار می‌تواند انرژی خویش را روی یک هدف معین و واحد متمرکز کند.
  18- فرد سازگار در تغییر این حقیقت که زندگی یک تلاش بی‌پایان است کوشش به عمل نمی‌آورد، بلکه نمی‌داند شخصی که کمتر با خود در ستیز است، بیشترین نیرو را در مقابله به کار می‌دارد (نوابی‌نژاد، 1371).

  مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع مولفه های هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی

  2-5-6- عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی

  عوامل متعددی بر سازگاری اجتماعی تاثیر دارند و هر کدام به طریقی در این امر مشارکت دارند. از جمله این مواد سه مقوله‌ی فردی، خانوادگی، اجتماعی را می‌توان نام برد. این به معنای آن نیست که عوامل دیگر مشارکت ندارند بلکه و تحقیق حاضر به موارد مهم‌تر اشاره می‌شود (الیوت، 1999، ترجمه‌ی شکرکن، 1385).

  2-5-6-1-  عوامل فردی

  جذابیت جسمانی، محبوبیت بیست، به همراه می‌آورد. حال آن که خصوصیات منفی مثل رشد نیافتگی باعث منفرد شدن کودکان می‌شود. علاوه بر ویژگی‌های ظاهری، مهارت‌های حرکتی از جمله متغیر‌هایی هستند که از کنترل خارج‌اند. ولی در جذب و پرورش از طرف همسالان نقش مهمی دارند، برای مثال کودکانی که به خاطر جذابیت یا شکل برخی مورد توجه دوستان قرار می‌گیرند و توجه آن‌ها را به خود جلب می‌کنند به فرصت بیشتری برای رشد مهارت اجتماعی که آن نیز به نوبه خود مورد پذیرش دوستان می‌شود، خواهند داشت (فرج‌زاده، 1375؛ به نقل از مصائبی، 1387). افراد دارای جذابیت جمسی ممکن است خود را خوب و دوست داشتنی بپندارند زیرا پیوسته با آنان چنین رفتار شده است و ممکن است به گونه‌ای رفتار کنند که با این خود پنداره هماهنگ باشد (شکرکن، 1385).

  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.