دانلود تحقیق با موضوع سازگاری اجتماعی و رضایت از زندگی

دانلود پایان نامه
 • پژوهش‌هایی که در مورد والدین این کودکان صورت گرفته نشان داده‌اند وقتی کلام و نگاه کودک متوجه والدین است، والدین تعامل کمی با او دارند، اما هنگامی که کودک خواهان ارتباط است، آنان از تعامل روگردانند. رفتار این والدین بسیار بی‌ثبات و ناهمانگ است (ولبسکی، 1984؛ پونیز فرینگ[80]، 1989، ایزابلا و ولبسکی، 1991).
  در بررسی‌ها نشان داده شده است والدین کودکان ناایمن-مقاوم با فرزند خود تعامل کمی دارند، والدین کودکان ناایمن-اجتنابی با فرزند خود تعامل بیش از حد دارند و والدین کودکان ایمن در حد متوسط با کودک خود ارتباط دارند (اسمیت و پدرسون، 1988؛ ایزابلا و ولبسکی، 1991).

  2-2-2-3- ناایمن-دوسوگرا

  دوسوگرایی، همیشه با آشفتگی همراه است، اینگونه کودکان هنگام جدایی بسیار پریشان و تندخو بوده و در تمجید دیدار احساس تشویش و به هم ریختگی می‌کنند. نسبت به تماس‌های مادر، بی‌علاقه‌اند و احساس تردید و دودیل دارند (کسیدی، 1988).
  این کودکان در تجدید دیدار از خود خصومت نشان می‌دهند و در ارتباط‌های طبیعی خود با دیگران سازمان نیافته هستند حس کنجکاوی و کاوشگری ندارند، فقط علاقه‌مند به پرداختن به امور آشنا مثل اسباب بازی‌های آشنا و یا مادر خود هستند. خود را به صورت کاملا منفی توصیف می‌کنند و به شدت احساس اضطراب می‌کنند (اسکری و کوبک، 1988؛ اسروف، 1983؛ میکولینسر، 1998، 2009).
  در سن پیش دبستانی کمتر از بچه‌های دیگر با همسالان خود ارتباط برقرار می‌کنند، مستقل نیستند، کمتر هدفمند هستند و یا به عبارتی جهت‌گیری به سمت هدف ندارند (لافرینر[81] و اسروف، 1985؛ اپنهایم[82]، 1988 به کسیدی و برلین، 1994؛ میکولینسر، 2004).
  معلمان این کودکان آن‌ها را به عنوان تکانشی‌[83] و یا درمانده[84] توصیف می‌کنند (اسورف، 1983). در بررسی که در مورد بزرگسالان دوسوگرا انجام شده، نشان داده‌اند، آنان حتی با وجود به خطر انداختن خود، در عشق شکست می‌خورند و شکست‌های مداوم را تجربه می‌کنند (کوپروشیور، 1988؛ شیور، 2006).
  پژوهش‌هایی که در مورد والدین کودکان دوسوگرا انجام شده، نشان داده اند که آنان با کودک خود تعامل کمی دارند و در رفتار خود بسیاری بی‌ثبات و ناهماهنگند (اسمیت و پدرسون، 1988؛ ایزابلا و وبلسکی، 1991).
  بررسی‌های دیگر نشان داده‌اند معمولا این مادران، خود مدل عملی دلبستگی ناامن دارند و به دلیل اینکه مادر می‌خواهد، بصورت آگاهانه و یا ناآگاهانه مطمئن شود که برای شیرخوارش اهمیت دارد. بنابراین به درخواست‌های کودکش پاسخ بی ثبات می‌دهد تا همواره کودک به مادر توجه داشته باشد؛ زیرا پاسخ‌های بی ثبات، رفتار دلبستگی کودک را کاهش می‌دهد و با پایان می بخشد (انیزورث، 1978؛ کورنر و تومن[85]، 1972؛ برلین و کسیدی، 1988).
  میاکی[86] (1985) بیان کرده است، مادران کودکان دوسوگرا در یک ماهگی، نیمی از تعداد دفعاتی که مادران دیگر، کودک را نزد خود نگه می‌دارند، با آن ها تماس دارند ولی در هفت و نیم ماهگی، این مادران بیشتر از مادران کودکان ایمن در امور کودک خود دخالت می‌کنند.

  مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه توانمندسازی روان شناختی و رویکردهای توانمندسازی

  2-3- پژوهش‌های انجام شده پیرامون دلبستگی و سازگاری اجتماعی

  بررسی‌های فراوان نشان می‌دهند دلبستگی والد- شیرخوار یا سازگاری کودک و همچنین با شایستگی عملکرد کودک و در موقعیت‌های دیگر رابطه دارد (برترتون، 1985؛ کسیدی، 1988؛ اسروف، 1983).
  در بررسی‌هایی که بر روی نوجوانان انجام گرفته نشان داده شده است که ارتباط مداوم نوجوان با والدینش روی سازگاری او تاثیر می‌گذارد و نوجوانانی که دلبستگی ایمن دارند توانایی کاوشگری به صورت مستقل و تسلط پیدا کردن بر محیط را دارند (آرمسرن و گرینبرگ، 1987؛ گرو توانت [87]و کوپر، 1989؛ کوبک و اسکری، 1988؛ پاپینی[88]، 1989؛ پاترسون، 1994؛ میکولینسر، 2007).
  رایس[89] (1989) با فراتحلیلی که در مورد دلبستگی نوجوانان انجام داده، نشان داده است که بین دلبستگی و سازگاری رابطه وجود دارد ولی این رابطه امکان دارد در نوجوانی ثابت باقی نماند.
  در پژوهشی دیگر نشان داده شده است کودکانی که در سال اول زندگی دلبستگی ایمن دارند، در سال‌های پیش دبستانی خود را با توانایی‌های بیشتری توصیف می‌کنند و در اجتماع و بین همسالان از خود شایستگی نشان می‌دهند (آرند، گور[90]، اسروف، 1979؛ استربروکس ولمب[91]، 1979، متاس[92]، آرند و اسروف، 1978؛ واتر، و پپمن[93] و اسروف، 1979؛ آرمسدن و گرینبرگ، 1987؛ میکولنیسر و شیور، 2010).
  اینزورث (1978) بر اساس مطالعات خود به این نتیجه رسیده است که والدین تاثیر مهمی بر سلامت روانی نوجوان دارند، اگر چه با تعیین تغییرات زیادی در طبیعت دلبستگی در طی نوجوانی بوجود می‌آید.
  در پژوهشی دیگر که در مورد نوجوانان انجام شده، نشان داده شده است بین کیفیت عواطف در جهت والدین و نمره‌ای رضایت از زندگی همبستگی بالایی وجود دارد (گرینبرگ، 1983؛ پاترسون، 1994).
  توجه دوجانبه و ارتباط خوب با والدین در نوجوانی با کنار آمدن آسان با بحران‌های بوجود آمده در این سن و همچنین با مستقل شدن از والدین و شکل‌گیری هویت رابطه دارد (بلوم[94]، 1980؛ بلاس، 1975؛ آمرسدن و گرینبرگ، 1987).
  آرمسدن و گرینبرگ (1987) از بررسی‌هایی که در مورد کیفیت دلبستگی انجام داده‌اند، به این نتیجه رسیدند که دلبستگی به همسالان و والدین با سلامت روانی نوجوان ارتباط دارد و با توجه به آن نمرات اضطراب، افسردگی، انزوا خشم را در نوجوان می توان پیش بینی کرد. این یافته با نتیجه پژوهش بالبی (1969) مبنی بر وجود ارتباط بین کیفیت دلبستگی و نمرات افسردگی و اضراطب مطابقت می‌کند.

  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.