دانلود تحقیق با موضوع اندازه گیری و تصمیم گیری

دانلود پایان نامه

 • حفاظت در برابر اضافه ولتاژ در زمان شارژ
 • حفاظت در برابر کاهش ولتاژ بیش از حد مجاز در زمان دشارژ که به ویژه در مورد باتری های سرب – اسید
 • (acid-lead)  و لیتیوم – یون  (Li –ion)  باید رعایت شود.

  • حفاظت در هنگام افزایش و کاهش دما بیش از حد مجاز باتری
  • حفاظت در برابر افزایش فشار که این مورد بیش تر در مورد باتری های نیکل هیدرید فلز (NIMH) صدق می کند.

  2-2-3 سیستم کنترل مرکزی
  این بخش از BMS  در حقیقت مرکز تصمیم گیری سیستم است، به این شکل که نمونه پارامتر های دریافتی به وسیله ی واحد نمونه گیری به این واحد منتقل می شود و در این جا با مقایسه ی این پارامترها با اطلاعات مرجع و با توجه به شرایط مختلف کاری باتری محاسبات مورد نیاز انجام شده، در نهایت فرمان های کنترلی یا حفاظتی برای بخش های مختلف سیستم ارسال می شود. برای مثال، اگر ولتاژ یکی از باتری ها از حد مجاز کمتر تر شده باشد ،سیستم کنترل مرکزی پس از اطلاع از این موضوع و تعیین میزان شارژ  مورد نیاز باتری فرمانی را برای متعادل کننده [5]سیستم ارسال می کند و متعادل کننده نیز ولتاژ اعمالی به این باتری را افزایش می دهد تا شارژ به حد مطلوب برسد  به عنوان مثال دیگر، اگر ولتاژ یک باتری از حد مجاز فراتر رود، در این صورت سیستم با اضافه کردن یک بارسیو ( مانند یک سلف ) به آن باتری و کشیدن جریان از باتری، ولتاژ باتری را به حد مطلوب می رساند.
  2-3 سیستم هایی اندازه گیری[6] و نمایشگر[7]
  2-3-1 سیستم های اندازه گیری
  به طورکلی تصمیم گیری مرکز کنترل براساس اطلاعاتی است که از قسمت های مختلف سیستم ( به طور مشخص باتری ) و از طریق سیستم نمونه گیری دریافت می کند و واضح است هر اندازه اطلاعات دقیق تر باشد فرمان های کنترلر صحیح تر خواهد بود که در نتیجه موجب افزایش کارایی عمر مفید باتری و سایر سیستم های الکتریکی مرتبط با آن خواهد شد.
  اطلاعاتی که بر اساس آن ها کنترلر تصمیم گیری می کند، به دو طریق حاصل می شود :

  مطلب مشابه :  مقاله رایگان درمورد سود و بازگشت سرمایه و وفاداری مشتری

  • اطلاعاتی که از طریق اندازه گیری مستقیم پارامتر ها به دست می آید مانند مقادیر ولتاژ، جریان و دمای باتری
  • اطلاعاتی که به طور غیر مستقیم و با استفاده از نتایج اندازه گیری های مستقیم و تجزیه و تحلیل آن ها به دست می آید مانند وضعیت شارژ ودشارژ باتری ( SOC & SOD[8] )

  برای پارامتر هایی که به طور مستقیم می توان آن ها را اندازه گیری کردمانند ولتاژ، جریان و دما  می­توان با استفاده از دستگاه های اندازه گیری بسیار ساده مانند انواع ترانسدیوسرهای جریانی و ولتاژی به نتیجه مورد نظر دست یافت که دقت و صحت این نتایج به طور غیر مستقیم با دقت عملکرد سیستم اندازه گیری مرتبط است. برای اندازه گیری دما نیز می توان از سنسورهای دمایی استفاده کرد.
  اما در مورد پارامترهای دسته دوم داستان متفاوت است چرا که سیستم با مجموعه ای از اطلاعات خام روبه روست و باید اطلاعات را با یکدیگر ترکیب کرد و در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده اطلاعات دقیقی درباره وضعیت باتری به دست آورد. به همین دلیل وجود الگوریتم های محاسباتی که بتوانند تجزیه و تحلیل دقیق تری درباره ی چگونگی وضعت باتری داشته باشند، ضروری است. لازم است در این قسمت درباره ی یکی از پارامترهای مهم توضیح مختصری داده شود.
  2-3-1-1 منحنی SOC[9]
  یکی از مهمترین پارامتر هایی که وضعیت باتری را نشان می دهد، منحنی SOC است. این منحنی گویای مقدار شارژ باتری یا به عبارتی دقیق تر، میزان انرژی باقی مانده  در باتری است و بر اساس درصدی از صفر تا صد بیان می شود.

  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.