دانلود تحقیق با موضوع ابعاد سازگاری اجتماعی و توانایی ایجاد ارتباط

دانلود پایان نامه

صدیقی (1380) سازگاری اجتماعی را به عنوان جریانی تعریف کرده است که به وسیله‌ی آن روابط میان افراد، گروه ها و عناصر فرهنگی، در وضع رضایت بخش برقرار باشد. به عبارت دیگر روابط میان افراد و گروه‌ها به گونه‌ای برقرار شده باشد که رضایت متقابل آن‌ها را فراهم سازد. اسلبی وگورا[107]  (1988) سازگاری اجتماعی را مترادف مهارت-اجتماعی می‌دانند. از نظر آن‌ها مهارت اجتماعی عبارت است از توانایی ایجاد ارتباط متقابل با دیگران در زمینه‌ی خاص اجتماعی، به طریق خاص که در عرف جامعه قابل قبول و ارزشمند باشد (به نقل از آدیمو[108]، 2005).
شعاری نژاد (1366) معتقد است تغییرات ضروری برای مواجه شدن با خواسته‌های اجتماعی و ارتباط پیدا کردن با آن‌ها، سازگاری اجتماعی خوانده می‌شود. بنابراین سازگاری اجتماعی عبارت است از مکانیزم‌هایی که توسط آن‌ها یک فرد به توانایی تعلق به یک گروه را پیدا می‌کند. به همین دلیل لازمه‌ی سازگاری اجتماعی در فرد بوده و آن نیز مستلزم یکپارچگی مکانیزم‌هایی است که توسط آن‌ها، گروه یک عضو جدید را می‌پذیرد (یمنی دوزی سرخابی، 1371؛ به نقل از نادری، 1388).
اسلامی نسب (1383) ابعاد سازگاری اجتماعی را به ترتیب زیر مطرح می‌کند: 1- خانواده، 2- محیط-مدرسه 3- همسالان، 4- شخصیت فرد، 5- عزت نفس

2-5-3 نظریات مربوط به سازگاری

2-5-3-1- نظریه روانکاوی

در نظریه روانکاوی فرد یک نظام انرژی تلقی می‌شود و منبع انرزی . مبنای غرایز مرگ و زندگی یا غرایز جنسی و پرخاشگری را تشکیل می‌دهد. دو مفهوم کلیدی ساختار نظریه روانکاوی عبارتند از اولیه به سطوح هشیاری مربوط است که شامل هشیار، نیمه هشیار و ناهشیار می‌شود دومی جنبه‌های مختلف کارکرد انسان را با مفاهیم نهاد،خود و فراخود- نشان می‌دهد که به طور کلی با سائق‌ها (غرایز) واقعیت و اخلاقیات متناظر است. براساس نظریه روانکاوی، رشد فرد مراحلی دارد. رشد غرایز به تغییر در حساسیت بخش‌های مختلف بدن مربوط است و در قالب مفاهیم دهانی، مقعدی و جنسی بیان می‌شود. از نظر فروید پنج سال اول زندگی نقش مهمی در رشد انسان دارد. در خلال این سال‌ها، امکان وقوع شکست‌های بسیار در تکمیل غرایز وجود دارد. شکست‌های ایجاد شده در حین رشد تثبیت نام دارد. اگر فرد در خلال مرحله‌ای از رشد درست ارضا نشده باشد یا اگر بیش از اندازه ارضا شده باشد، تثبیت روی می‌دهد. در این صورت فرد سعی خواهد کرد در مراحل بعدی همان رضامندی را بدست آورد که در مرحله‌ی قبلی رشد مناسب بوده است (پروین، 2001؛ ترجمه ی کریور و جوادی، 1381).
از دیدگاه روانکاوی، آسیب شناسی روانی حاکی از وقفه‌ای در رشد انسان است که با تعارض بین ترس‌ها و امیال‌ها ارتباط دارد. امیال و ترس‌هایی که در بخشی از دوره‌ی کودکی وجود داشتند. اکنون به نوجوانی و بزرگسالی منتقل شده‌اند. فرد با استفاده از مکانیسم‌های دفاعی با اضطراب مقابله می‌کند که بخش دردناکی از این تعارض است ولی ممکن است تشدید این تعارض و استفاده از مکانیسم دفاعی با علائم روان آزردگی یا کناره‌گیری روان گسسته از واقعیت همراه شود. این نشانه‌ها بیانگر تعارض ناهشیار میان میل یا کشش و اضطراب است. در هر رفتار غیر عادی، تعارض ناهشیار بین یک آرزو و ترس وجود دارد که به دوران اولیه‌ی کودکی برمی‌گردد. بنابراین، به عنوان بزرگسال، به طور ناهشیار، رفتارها یا احساسات کودکانه باقی می‌ماند که هنگام رویارویی مساله‌ساز می‌شوند (کدیور و جوادی، 1381).
 
 

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه سازگاری اجتماعی و پیشگیری از جرم

2-5-3-2- نظریه یادگیری

در دیدگاه رفتاری آسیب‌شناسی رفتار یک بیماری نیست، بلکه واسطه‌ای است که بر اساس اصول رفتاری، همانند همه ی الگوهای پاسخ، یادگرفتنی شده است. بنابراین اسیب شناسی روانی را می توان بر حسب یادگیری رفتارهای ناسازگارانه و با شکست در یادگیری رفتارهای انطباقی درک کرد. یادگیری، نگهداری و تغییر رفتار نابهنجار، درست مانند یادگیری رفتار عادی است و رفتار عادی را نیز می‌توان یک سازگاری به حساب آورد که از گذشته پر از تقویت ناشی شده است. در بعضی از افراد رفتارهایی ایجاد و توسعه پیدا می‌کند که دیگران آن را رفتارهای بیمار‌گونه با آسیب شناسی روانی می‌خوانند. دلایل این رفتارها از این قرار است:

در همه این موارد تاکید بر پاسخ‌های مشهود و برنامه‌های تقویتی است نه بر مفاهیمی مانند سائق، ناهشیار و یا عزت نفس (پروین، 2001؛ جوادی، 1381).
در رویکرد یادگیری وسیله‌ای عادت از طریق تقویت ارتباط محرک و پاسخ حاصل رشد و تقویت شامل کاهش محرک سائق است. خود اولیه درونی یا سائق‌های یاد گرفته شده مانند اضطراب در زمینه‌ی رشد و نمو تاکید بر عاداتی است که از طریق تقویت و تقلید حاصل شده است. تفسیر محرک و پاسخ از آسیب شناسی روانی تاکید ویژه‌ای بر نقش تعارضات گرایش اضطراب و سائق اضطراب دارد و مانند رویکردهای دیگر یادگیری، اصول اساسی یادگیری برای درک رفتارهایی غیر عادی کفایت می‌کنند (پروین، 2001؛ جوادی، 1388).

مطلب مشابه :  مخل به مبانی اسلام و فقهای شورای نگهبان

2-5-3-3- نظریه روانی اجتماعی اریکسون

این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.