توانمند سازی منابع انسانی و فعالیت های فرهنگی

دانلود پایان نامه
 • کارشناسان مستقر در دبیرخانه این شورا نیز در قالب گروه ها و کمیسیون های تخصصی با بهره گیری از کارشناسان بیرونی ، اقدامات نرم افزاری و بررسی های لازم را در خصوص برنامه های مؤسسات ، طرح ها وپیشنهادات ، تنظیم دستور جلسات و تهیه گزارشات تحلیلی و پی گیری مصوبات شورای عالی انجام می دهند .
  ج) اهداف و وظایف شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی :
  – سیاستگذاری کلان فعالیت های فرهنگی آستان قدس رضوی ، تبیین خط مشی و اولویت ها با تأکید بر رهنمودهای مقام معظم رهبری ، رسالت فرهنگی آستان قدس ، چشم انداز 20 ساله آستان قدس ، نیازها و مناسبات جدید فرهنگی در کشور ، جهان تشیع و جهان اسلام .
  – تصویب و اصلاح اساسنامه ، وظایف و برنامه های مؤسسات و بخش های فرهنگی آستان قدس رضوی .
  – ارزیابی دوره ای عملکرد مؤسسات فرهنگی و تصویب شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد مؤسسات فرهنگی
  – بررسی و تصویب نظام های اساسی در تحول سازمانی مؤسسات فرهنگی شامل نظام های مدیریت ، کیفیت ، نظام ارزیابی عملکرد ، نظام ارزشیابی نیروی انسانی ، برنامه ریزی نیروی انسانی ، بهسازی ساختار سازمانی و …
  – بررسی طرح های پیشنهادی مهم مؤسسات و دبیرخانه
  – تحلیل و واکاوی پدیده های فرهنگی ، اجتماعی و اتخاذ تصمیم لازم و تعیین نقش و مأموریت هر یک از مؤسسات و بخش های فرهنگی در خصوص موضوعات جدید .
  مطلب مشابه :  منبع تحقیق درمورد بررسی اسناد و مدارک و مدیریت مدرسه محور

 • – ایجاد همگرایی بین مؤسسات فرهنگی ، پرهیز از فعالیت های موازی و استفاده از ظرفیت های مشترک مؤسسات فرهنگی در تولید محصولات فرهنگی و انجام برنامه های فرابخشی و فراگیر.
  د) راهبردهای اساسی محور امور پشتیبانی و توسعه مدیریت:
  – متناسب سازی ساختار با راهبردها در راستای تعالی سازمانی
  مهندسی مجدد فرآیندها همسو با راهبردها
  – قدرتمند سازی سازمانی(عدم تمرکز)
  – بهینه کاوی و انتخاب اصلح
  – تولید دانش و تکنولوژیهای برتر
  -انتخاب اصلح منابع انسانی (کارکنان و مدیران)
  – توانمند سازی منابع انسانی (کارکنان و مدیران)
  – حفظ و ارتقاء روحیه گرایش به خدمتگزاری
  – ارتقاء سیستم تنبیه و تشویق و نگهداری منابع انسانی
  – متناسب سازی نیروی انسانی
  – بهبود کیفیت سیستم های ارزیابی عملکرد منابع انسانی
  – نظام مند نمودن پیشرفت و ارتقاء شغلی(کارراهه شغلی)
  – طراحی و استقرار نظام جامع مالی
  – ایمن سازی سیستم های اطلاعات و ارتباطات
  – بهبود  و ارتقاء نظام تصمیم گیری
  – تعامل مؤثر با تصمیم سازان و تصمیم گیران
  این نوشته در آموزشی ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.