تعیین نیازهای آموزشی و برنامه های استراتژیک

دانلود پایان نامه

1-بهره گیری قابل توجه از بخش خصوصی در انجام فعالیت های ترویجی
2-ایجاد و تقویت معاونت ترویج و توسعه تعاونیها با وظایف مشخص

 • 3-تأمین بودجه قابل توجه خاص ترویج تعاون از محل بودجه عمومی کشور
  4-طراحی برنامه های استراتژیک 5 و10 ساله ویژه ترویج تعاون
  5-تأمین نیروهای انسانی لازم در سطح استان ها و شهرستان ها
  6-ایجاد شورای عالی ترویج و توسعه در سطح بخش تعاون و انجام هماهنگی های لازم
  7-عضویت ترویج در تمامی شوراهای مرتبط با بخش تعاون
  8-الزام دستگاه های اجرایی و نهادها به انجام همکاری و انعقاد تفاهم نامه های همکاری
  9-تشکیل کمیته ها در ترویج به صورت اضطراری یا دائم با وظایف مشخص
  10-گسترش محدوده ترویج از سطح یک دفتر به کل بخش و وزارتخانه
  11-ایجاد و فراهم نمودن توانمندی و اختیارات لازم در رفع نیازها و مشکلات تعاونی های موجود
  12-تعامل فعال با سازمان های بین‌المللی و همکاری با نهادهای غیردولتی برای ارتقا منافع ملی و توسعه بخش تعاون

 • 13-کمک به نهادینه شدن فرهنگ تعاون در سطح جامعه و گروه های اجتماعی
  14-تقویت روحیه همکاری و بهره‌گیری از توانمندی های گروه های پیشتاز جامعه و اقشار تحصیلکرده در جهت توسعه بخش تعاون
  15-ارتقا بهره‌وری از طریق ترویج فرهنگ تعاون
  16-توسعه شیوه‌ها و تکنولوژی های نوین و متنوع ترویجی
  17-همکاری با اتاق تعاون با هدف ایفای نقش واقعی آن به عنوان نماینده تعاونی ها
  18-برقراری رابطه با دانشگاه های کشور با هدف نهادینه سازی فرهنگ تعاونی در جامعه و استفاده از نیروهای تحصیلکرده و متخصص
  19-کمک به فعالیت های تبلیغاتی برای بخش تعاون با استفاده از وسایل ارتباط جمعی، مراکز فرهنگی و نیز با همکاری اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌های تعاونی و ایجاد تعامل مطلوب با مراکز ارتباط جمعی، بویژه صدا و سیما به منظور تهیه برنامه‌ها، فیلم‌های آموزشی و ترویجی تعاون
  20-توسعه منابع ترویجی در زمینه فعالیت های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و انتشار آنها در جوامع شهری و روستایی
  21-بکارگیری شیوه‌های جدید ترویجی برای جلب مشارکت های مردمی در بخش تعاونی
  22-افزایش باور عمومی نسبت به شیوه تعاونی
  23-تبلیغ و ترویج تعاونی های الگو و موفق در حوزه تعاون (وزارت تعاون،1387)
  تعدادی از روش های تعیین نیازهای آموزشی در شرکت های تعاونی شامل موارد زیر است:
  -آموزش با اولویت تعاونی های تولیدی
  -نظرخواهی از مدیران تعاونی ها
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.