تعمیرات مبتنی بر شرایط و تعمیرات پیشگویانه

دانلود پایان نامه
 • بدیهی است در مورد قطعات گران قیمت ،تعویض قطعه پس از اتمام عمر مفید آن و بدون بررسی وضعیت چگونگی کارکرد آن هزینه‌ها‌ی زیادی را برای سازمان در بر خواهد داشت لذا در رابطه با قطعات و تجهیزات حساس و در عین حال گران قیمت از روش CMاستفاده می‌شود که در آن ویژگیهای خاصی از قطعه مذکور در دوره‌ها‌ی زمانی کو تاه تر از عمر مفید قطعه اندازه گیری و مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد و یا به عبارتی وضعیت آماده بکار قطعات تحت کنترل قرار گرفته و یا مانیتور می‌گردد.
  سپس با توجه به وضعیت قطعه نسبت به جایگزینی ویا ادامه بکار آن تصمیم گیری انجام می‌گردد.لذا در گام اول استقرار نگهداری وتعمیرات لازم است با در نظر داشتن حساسیت قطعه ، ارزش آن وهزینه‌ها‌ی نگهداری و تعمیرات نوع تعمیرات مشمول هر قطعه مشخص گردد.
  2-5- مرور ادبیات تحقیق معیارهای تصمیم گیری
  هدف از این قسمت بررسی معیارها وشاخصهایی است که در مقالات و پژوهشهای مختلف بعنوان شاخصهای نگهداری وتعمیرات از آنها یاد شده است این شاخصها ومعیارها در نهایت با تلفیق با شاخصهایی که از مصاحبه با خبرگان وهمچنین در طراحی اولیه وجود داشته است موجب دستیابی ما به شاخصهای نهایی می گردد.
  2-5-1- ایمنی
  سطح ایمنی مورد نیاز در بسیاری از واحدهای تولیدی بالا می‌باشد خصوصا در صنایع شیمیایی و نیروگاهها که دربرگیرنده موارد ذیل می‌باشد: (رضا رمضانیان ،کامران شهانقی 1387)
  ایمنی پرسنل: خرابی بسیاری از تجهیزات همچون مخازن پرفشار در کارخانجات شیمیایی می‌تواند آسیبهای جدی رابر پرسنلی که در آن محل کار می‌کنند وارد سازد.(Bevilacqua, M., Braglia, M 2000).
  ایمنی تجهیزات: بعنوان مثال از کارافتادگی ناگهانی پمپهای آب در نیروگاهها میتواند سبب آسیب دیدگی بویلرهای مرتبط شود.
  ایمنی ابنیه: خرابی برخی از تجهیزات و ماشین آلات می‌تواند سبب آسیب دیدگیهایی همچون تخریب و آتش گرفتگی محلی که در آن قرار گرفته اند شود( Wang, L., Chu, J., & Wu, J. 2007).
  ایمنی محیط زیست: خرابی تجهیزاتی که در ارتباط با مواد سمی‌هستند می‌تواند سبب آلودگی محیط زیست شود
  2-5-2هزینه
  استراتژ یهای مختلف تعمیرات دارای هزینه‌ها‌ی سخت افزاری، نرم افزاری و آموزش پرسنل متفاوتی هستند:
  سخت افزار: برای تعمیرات مبتنی بر شرایط و تعمیرات پیشگویانه، به یکسری سنسورها و لوازم کامپیوتری احتیاج است.
  نرم افزار: برای تجزیه و تحلیل داده‌ها‌ی حاصل از اندازه گیری پارامترها در تعمیرات مبتنی بر شرایط و تعمیرات پیشگویا نه نیاز به نرم افزار خواهیم داشت.
  آموزش پرسنل : تنها بعد از آموزش است که اپراتورها می‌توانند از ابزارها و تکنیکها استفاده کنند.
  هزینه‌ها‌یی که بصورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر فعالیتهای نگهداری و تعمیرات قرار دارند بصورت زیر قابل تفکیک می‌باشند:
  هزینه مواد و قطعات یدکی از قبیل روغن و یاتاقان.
  هزینه نیروی انسانی که فعالیتهای نگهداری و تعمیرات را انجام می‌دهند.
  هزینه تولید از دست رفته در طی زمان خرابی دستگاه.
  هزینه آسیبی که بر تجهیزات و قطعات مجاور دستگاه وارد می‌شود.
  هزینه جریمه دیرکرد تحویل محصول به علت در دسترس نبودن دستگاهها.
  این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.