تحقیق رایگان با موضوع کشورهای توسعه یافته و معماری معاصر ایران

دانلود پایان نامه
 •                 
  تصاویر 2_28:موزه ی هنر  های(نماها).مأخذ:بلازر.1386
  الف:ریچارد میردر طرح موزه
  تمام کار های ما بر اساس فلسفه ای است که زیبایی شناسی، بافت و کاربرد را با بصیرت فعلی معماری که به معنای واقعی کلمه پر حرارت و انسانی است، تلفیق می کند.ما به کمک طرح، به دنبال خلق محیطی زیبا و تزیین و آرایه بندی فضایی با مجموعه ارزش های هماهنگ و پر معنا هستیم.(همان.86)
  هدف اصلی معماری موزه، کمک به کشف ارزش های زیبایی شناسی، فرهنگی و ترویج تفکر و تعمق در مجموعه موزه از طریق تجربه ی فضایی خود آن است.ما معتقدیم اشیاء هنری باید در محیط هایی با فضای قوی به نمایش گذاشته شوند و در عین حال، مکانی به وجود آورد که در آن، هنر تقویت شود و آن را متحول سازد.کل کار موزه، تاکنون، انعکاس این دیدگاه و بینش می باشد.در طرح موزه ی هنر های در آتلانتا، توجه و مشغله ی ذهنی ما، مقیاس کار های فردی بود .هر شیء در مجموعه، از گلدان یا سرویس نقره گرفته تا نقاشی فراگونارد یا مجسمه سازی رودین، توجه خاصی را می طلبد.ما در طرح و خلق ارتباط مناسب بین آثار هنری و محیطی که آنها در آن دیده می شوند، عمیقاً به مقیاس انسانی وفاداریم.(همان) (تصاویر2_29)
   
  تصاویر 2_29:موزه ی هنر  های(پلان ها و عرصه ها).مأخذ:بلازر.1386
   
  2_4:نتیجه گیری
  کلام آخر این که به نظر می رسد، صرفاً پرداختن به الگو و هندسه باغ ایرانی نتواند به اندازه برداشت های انتزاعی و مفهومی از باغ، طراحان را در فرآیند، طراحی و خلق اثر، یاری کند. به بیانی دیگر، می توان گفت شاید در نظر انسان معاصر(وجهانی شده)پردیس بهشت، آن جایی باشد که آرامشی برای وی به ارمغان آورد. فراهم آوردن آرامش جسمانی و به دنبال آن تداعی معانی و مفاهیم، طبق آنچه تشریح شد، یک عامل روانی محسوب میشود که معماری به عنوان مهمترین عامل انتظام فضا، می تواند آن را مهیّا سازد. بی شک در بازآفرینی باغ ایرانی با طرح گسترده، توجه به حواس پنج گانه به اندازه هندسه دعوت کننده آن مهم بوده و می باید مد نظر قرار گیرد. زیرا از یک سو به دلیل آن که در حواس، عناصر بومی به مدد می آیند، پس بازآفرینی متکی به شکل و فرم نخواهد بود بلکه به حس مکان و مکانیت نزدیکتر خواهد شد و از دیگر سو توجه به حواس، در بازآفرینی باغ کلید اصلی پردیس به مثابه فضایی آرامش بخش برای انسان معاصر یا بهتر بگوییم شهروند گرفتار آمده در محیط پر تنش روزانه است.
  فارغ از پرداختن به نمونه ی موردی، می باید اذعان داشت که عمده این برداشت ها به الگوی باغ ایرانی و هندسه ساختاری آن معطوف شده است هر چند که در نمونه ی مورد نظر(فرهنگسرای نیاوران)نیز، بازآفرینی باغ با توجه بر انتظام حواس پنج گانه و تداعی کیفیت فضایی باغ ایرانی، به ویژه با طراحی دقیق جزئیات در طرح نیز دیده می شود. در این اثر، پیوند خوبی میان ساختمان و باغ برقرار شده و طراح این دو را از هم جدا ندیده که این خود از جمله ویژگی های ممتاز در پرداختن به طرح باغ گسترده ایرانی است.
  اما به طور کلی می توان گفت در ارجاع به نظام معماری باغ ایرانی از معماری معاصر ایران ، نوعی جزئی نگری و کلی نگری از آن دیده می شود و میتوان گفت باغ ایرانی در دوره معاصر با توجه به فرآیند ادراکی آن بازآفرینی نشده است.
  از سویی دیگر به نظر می رسد، در کشور ما با توجه به مقایسه ی وضعیت موزه های ایران با موزه های کشورهای توسعه یافته نیاز به ساخت و وجود موزه بسیار دیده می شود.این در حالی است که امید است تا با بررسی نمونه های موردی و تقویت نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعفشان و با در نظر گرفتن ساختار و عملکرد موزه ها، موزه ای هنری، دارای فضاهایی با کیفیت و دقیق طراحی شود به طوریکه پیوند خوبی میان موزه و باغ ایرانی برقرار شود تا علاوه بر کاهش کمبودها ودستیابی به اهداف موزه به آرامش روانی، انتظام حواس پنج گانه و باز آفرینی باغ ایرانی نیز دست یابیم.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • این نوشته در آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.